Про надання дозволу неповнолітньому Мацевичу Б.Р. на вчинення правочину

Тип документу: . № 197 від 09.06.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 09.06.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 09.06.2011.                                     № 197
м. Долина
Про надання дозволу неповнолітньому Мацевичу Б.Р.
на вчинення правочину
Розглянувши матеріали по заяві Павлишин Н. Д. та Павлишина Р. М., які проживають _____________про надання дозволу на відчуження простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (код за ЄДРПО 00135390) їх неповнолітнім сином Мацевичем Б. Р., ________________ року народження, що належать йому згідно з сертифікатом акцій (серія А №27855) та заяву неповнолітнього Мацевича Б. Р., ____________ року народження про надання дозволу на відчуження простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (код за ЄДРПО 00135390) в кількості 34 штуки, беручи до уваги рішення комісії з питань захисту прав дитини Долинської районної державної адміністрації від 07 квітня  2011 року №29, керуючись ст. 40 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 32, 33, 67, 71 Цивільного кодексу України, ст. 171, 177 Сімейного кодексу України, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на укладення довіреності на розпорядження акціями Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (код за ЄДРПО 00135390) неповнолітньому Мацевичу Б. Р., _____________ року народження з усіма необхідними повноваженнями.
2. Дати згоду неповнолітньому Мацевичу Б. Р ______________ року народження, за згодою батьків, на продаж простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (код за ЄДРПО 00135390) в кількості 34 штуки, що належать йому згідно з сертифікатом акцій (серія А №27855) та укладення ним договору купівлі-продажу.
3. Зобов’язати Павлишин Н. Д. здійснити цільове використання коштів, від продажу акцій Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (код за ЄДРПО 00135390), виключно в інтересах неповнолітнього сина Мацевича Б. Р., ____________ року народження.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2011. №126 вважати таким, що втратило чинність.
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд