Про надання статусу дитини-сироти та встановлення опіки

Тип документу: . № 419 від 12.05.2022. Стан: чинний Дата публікації: 13.05.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 12.05.2022                                 № 419
м. Долина

Про надання статусу
дитини-сироти та
встановлення опіки

З метою захисту прав та інтересів дитини, розглянувши заяву та долучені до неї документи, Д.Л.В., зареєстроване місце проживання якої в Донецькій області, ____________, фактичне місце проживання вул. ______________, стосовно надання статусу дитини-сироти та встановлення опіки над її малолітнім племінником, Т.А.О.,  жителем _________, який залишився без батьківського піклування, беручи до уваги Висновок Служби у справах дітей міської ради про доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дітей від 04.05.2022 №55/01-18 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 05.05.2022 р., відповідно до п. п. 42, 79, 791  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, ст.ст. 1, 5, 6, 11,12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. ст. 243, 244 Сімейного кодексу України, ст. ст. 58,61,62,63,74 Цивільного кодексу України та керуючись ст. ст. 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Надати статус дитини-сироти Т.А.О., __ року народження, у зв’язку із смертю матері, Т.Ю.В. (свідоцтво про смерть _______ за актовим записом № __________, видане Долинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)). Відомості про батька записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України згідно з Витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження Т.А.О. № ___ від ___ року, наданим Долинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Південно-Західного міжрегіонального управління  Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
  2. Встановити опіку над дитиною-сиротою Т.А.О. та призначити його опікуном Д.Л.В., яка зареєстрована за адресою: __________________________ та проживає, як внутрішньо переміщена особа відповідно до довідки Центру надання адміністративних послуг _____________________________.
  3. Зобов’язати Д.Л.В., зберегти право на житло за дитиною-сиротою, Т.А.О. за місцем його реєстрації за адресою: вул. _________________________ до досягнення ним повноліття.
  4. Встановити опіку над майном Т.А.О. та призначити опікуном над цим майном Д.Л.В.
  5. Зобов’язати Д.Л.В.:

5.1. Виховувати Т.А.О., піклуватися про його здоров’я, фізичний, психічний та моральний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати його догляд і лікування.

5.2. Створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

5.3. Забезпечити захист житлових та майнових прав дитини-сироти, Т.А.О. у разі необхідності представляти інтереси дітей у суді щодо захисту житлових прав дитини.

5.4. Щороку, з моменту призначення, подавати Службі у справах дітей міської ради висновок про стан здоров’я опікуна, складений за формою передбаченою законодавством.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Міський голова                                                            Іван Дирів