Про надання дозволу на вчинення правочину щодо належного дитині майна

Тип документу: . № 103 від 27.05.2021          . Стан: чинний Дата публікації: 28.05.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  27.05.2021                               № 103
м. Долина
Про надання дозволу на
вчинення правочину щодо
належного дитині майна

З метою охорони та захисту майнових та житлових прав та інтересів дитини, розглянувши матеріали долучені до заяви, беручи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 11.05.2021 року, керуючись ст.ст. 31,56,71,242 Цивільного кодексу України, ст.ст. 176,177 Сімейного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 17,18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав  дитини», виконавчий комітет Долинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл М. В., 1971 року народження на вчинення правочину від імені його малолітньої дочки, М. А., 2015 року народження, щодо проведення реконструкції квартири____, що знаходиться за адресою:___, і належить на праві власності малолітній, за згодою її матері, М. Л.

2.Зобов’язати батька малолітньої дитини, М. В., який одержав зазначений дозвіл, надати Службі у справах дітей Долинської міської ради документи, що підтверджують здійснення даного правочину, та утримувати належним чином майно дитини до досягнення нею повноліття.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Заступник міського голови                                                  Роман Ісайчук