Про надання дозволу на укладання договору дарування майна на користь дитини

Тип документу: . № 375 від 23.02.2022   . Стан: чинний Дата публікації: 28.02.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 23.02.2022                  №375
м. Долина
Про надання дозволу на укладання
договору дарування майна на користь дитини

 З метою охорони та захисту майнових, житлових прав та інтересів дитини Р.Н.М., _________р.н., розглянувши заяву та долучені документи О.З.З., _______ р.н., жительки ___________ беручи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 16.02.2022 року, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст.ст. 31,56,71,242 Цивільного кодексу України, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 11 Закону України  «Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл О.З.З., __________ р.н., жительці _______, на укладання договору дарування від імені та на користь її малолітнього сина Р.Н.М., ___________ р.н. квартири загальною площею ______ кв.м. що знаходиться за адресою: вул. __________, Калуського району Івано-Франківської області за згодою батька дитини Р.М.В., _____ р.н.

2.Зобов’язати батьків належним чином утримувати майно дитини, вживати заходів щодо захисту прав та інтересів дитини до досягнення нею повноліття та подати Службі у справах дітей міської ради підтверджуючі документи про вчинення правочину.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Міський голова                        Іван Дирів