Про надання дозволу на одержання свідоцтва про право на спадщину за законом

Тип документу: . № 483 від 11.08.2022. Стан: чинний Дата публікації: 16.08.2022

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 11.08.2022                                 № 483
м. Долина

Про надання дозволу
на одержання свідоцтва про право
на спадщину за законом

З метою охорони та захисту майнових та житлових прав та інтересів дитини, розглянувши заяву та долучені документи Р.Н.М., керуючись ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 117 Сімейного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав  дитини» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Надати дозвіл Р.Н.М., ________ р.н. жительці _______ на одержання свідоцтва про право на спадщину за законом від імені її малолітнього сина Р.А.Р., _______ р.н. на все майно, де б воно не знаходилось, з чого б воно не складалося  і взагалі на все те, на що має право за законом дитина на день смерті батька Р.Р.Р., який помер 21 травня 2022 року.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Міський голова                                                                              Іван Дирів