Про Конкурсну комісію з відбору та затвердження заявок мешканців міста щодо співфінансування та добровільної дольової участі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки

Тип документу: . № 166 від 25.09.2019. Стан: чинний Дата публікації: 25.09.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Додаток 2 рішення втратив чинність згідно рішення виконавчого комітету №72 від 05.08.2020 р.

Від 25.09.2019.            № 166
м. Долина
Про Конкурсну комісію з відбору та затвердження заявок
мешканців міста щодо співфінансування та добровільної
дольової участі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації)
в багатоквартирних житлових будинках
м. Долина на 2018-2020 роки

З метою забезпечення належного інженерно-технічного та санітарного стану житлового фонду, залучення власників квартир (приміщень) багатоквартирних будинків до участі у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку, використання додаткових коштів на проведення капітального ремонту (реконструкції, модернізації) житлових будинків, на виконання Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про приватизацію державного житлового фонду» та іншого чинного законодавства України, а також з метою реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста Долина на 2009-2020 роки та Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Долина (SEAP) на 2011-2020рр., затверджених рішенням Долинської міської ради № 227-7/2011 від 26.05.2011р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Положення про Конкурсну комісію з відбору та затвердження заявок мешканців міста щодо співфінансування та добровільної дольової участі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки відповідно до додатку 1 цього рішення.

2.Утворити Конкурсну комісію з відбору та затвердження заявок мешканців міста щодо співфінансування та добровільної дольової участі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки у складі 7 (сім) осіб відповідно до додатку 2 цього рішення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Смолія В.В.

Міський голова                           Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету Долинської міської ради
від 25.09.2019 № 166

 ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурсну комісію із відбору багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту за дольовою участю співвласників

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про Конкурсну комісію із відбору багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту за дольовою участю співвласників (далі – Положення) розроблено відповідно до Програми співфінансування та добровільну дольову участь власників квартир (приміщень) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки, затверджену рішенням Долинської міської ради № 1252-39/2018 від 27.06.2018, Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про приватизацію державного житлового фонду» та іншого чинного законодавства України, а також з метою реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста Долина на 2009-2020 роки та Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Долина (SEAP) на 2011-2020рр., затверджених рішенням Долинської міської ради № 227-7/2011 від 26.05.2011р..

1.2.Положення визначає порядок та організацію діяльності (роботи) Конкурсної комісії із відбору багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту за дольовою участю співвласників (далі – Конкурсна комісія).

1.3.Конкурсна комісія є тимчасово діючим органом, утвореним для проведення відбору проектів громад багатоквартирних будинків (під’їздів) до списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю.

1.4.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Програмою співфінансування та добровільну дольову участь власників квартир (приміщень) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки, затверджену рішенням Долинської міської ради № 1252-39/2018 від 27.06.2018 (надалі – Програма), Бюджетним законодавством, Конституцією України, Законами України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про приватизацію державного житлового фонду» та іншого чинного законодавства України, а також з метою реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста Долина на 2009-2020 роки та Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Долина (SEAP) на 2011-2020 рр., затверджених рішенням Долинської міської ради № 227-7/2011 від 26.05.2011р., іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5.Основними принципами діяльності Конкурсної комісії є: законність; колегіальність; повнота розгляду пропозицій (проектів, заявок) відповідно до Програми; обґрунтованість прийнятих рішень; недискримінація учасників; відкритість та прозорість; об’єктивна та неупереджена оцінка проектів (пропозицій, заявок), послідовність та високий професіоналізм у відборі проектів громад багатоквартирних будинків (під’їздів) до списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю відповідно до вимог чинного законодавства України.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

2.1.Основними завданнями Конкурсної комісії є:

-забезпечення реалізації Програми співфінансування та добровільну дольову участь власників квартир (приміщень) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки, затверджену рішенням Долинської міської ради № 1252-39/2018 від 27.06.2018;

-відбір проектів громад багатоквартирних будинків (під’їздів) до списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю.

2.2.До складу Конкурсної комісії входять посадові особи органу місцевого самоврядування, депутати міської ради, а також можуть входити представники громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства, ОСББ та органів самоорганізації населення (за згодою).

Головою Конкурсної комісії призначається посадова особа органу місцевого самоврядування.

2.3.Кількісний та персональний склад Конкурсної комісії встановлюється, виходячи від потреби, але не може бути менший аніж 5 (п’ять) осіб, та затверджується Виконавчим комітетом.

До складу Конкурсної комісії входять Голова Конкурсної комісії, секретар та члени Конкурсної комісії.

2.4.Усі зміни щодо кількісного та персонального складу Конкурсної комісії вносяться відповідним рішенням Виконавчого комітету.

ІІІ.ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

Конкурсна комісія:

3.1.Визначає регламент своєї роботи.

3.2.Розглядає документи, подані КП «УКМ» для участі у відборі проектів громад багатоквартирних будинків (під’їздів) до списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю.

3.3.Відбирає проекти (пропозиції, заявки) шляхом відкритого рейтингового голосування з числа поданих проектів (пропозиції, заявок) громад багатоквартирних будинків (під’їздів) до списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю.

3.4.Має право робити офіційні запити (звернення) до будь-яких суб’єктів права щодо надання інформації з питань проведення відбору проектів (пропозиції, заявок) громад багатоквартирних будинків (під’їздів) до списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю.

3.5.Може проводити оглядовий візит потенційних місць впровадження робіт та спілкування з громадами багатоквартирних будинків (під’їздів), які претендують на отримання співфінансування із міського бюджету з дольовою участю Програми.

3.6.Складає (уточнює, оновлює) список капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю та подає на погодження (затвердження) міському голові разом із своїм протоколом засідання.

3.7.Висвітлює інформацію про свою діяльність, відповідно до чинного законодавства.

3.8.Здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та чинним законодавством України.

IV. ПОРЯДОК РОБОТИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

4.1.Формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які проводяться, як правило, у визначений головою Комісії день тижня.

4.2.Конкурсну комісію очолює голова, який здійснює керівництво нею, організовує її роботу і несе персональну відповідальність за організацію її роботи.

4.3.Голова Комісії у межах своєї компетенції:

4.3.1 скликає засідання Конкурсної комісії;

4.3.2 головує на засіданнях Конкурсної комісії;

4.3.3 дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів Конкурсної комісії;

4.3.4 дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Конкурсної комісії;

4.3.5 забезпечує організацію підготовку матеріалів для подання на розгляд Конкурсної комісії;

4.3.6 організовує після закінчення або припинення Конкурсу зберігання документації щодо проведення Конкурсу;

4.3.7 представляє Конкурсну комісію у відносинах з установами та організаціями.

У разі відсутності Голови комісії його повноваження виконує заступник голови Конкурсної комісії, або інший член, обраний за рішенням більшості членів комісії.

4.4.Голова Комісії скликає засідання Конкурсної комісії та формує проект порядку денного засідання. У разі відсутності голови Конкурсної комісії або наявності нагальної потреби у проведенні засідання Конкурсної комісії засідання скликає Секретар Конкурсної комісії самостійно чи на вимогу не менше ніж п’яти членів Конкурсної комісії.

4.5.Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії та про перелік питань членів комісії та інших зацікавлених осіб попереджає секретар комісії за дорученням голови комісії не пізніше ніж за три дні до засідання.

4.6.Секретар Конкурсної комісії:

4.6.1 здійснює організаційне забезпечення роботи Конкурсної комісії;

4.6.2 несе відповідальність за перевірку матеріалів для розгляду Конкурсної комісії та правильність ведення протоколів засідань комісії;

4.6.3 оповіщає всіх членів Конкурсної комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення;

4.6.4 забезпечує виконання доручень Голови комісії.

4.7.Члени Конкурсної комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження і доручення голови.

4.8.Члени комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

4.9.Засідання Конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як половини її складу. Особистою присутністю члена Конкурсної комісії вважається також його участь у засіданні шляхом відеоконференції, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання комісії. Член комісії, який бажає взяти участь у засіданні Комісії в режимі відеоконференції, завчасно повідомляє про це секретареві Конкурсної комісії, який зобов’язується організувати відеозвязок на засіданні. У випадку неможливості проведення на засіданні Конкурсної комісії відеоконференції з технічних причин секретар повідомляє про це відповідного члена Конкурсної комісії не менше як за два дні до засідання комісії.

Якщо на засіданні відсутня необхідна кількість членів Конкурсної комісії для визнання засідання повноважним, головуючий на засіданні оголошує про відкладення засідання на визначений час або переносить засідання на інший день.

4.10.Засідання Конкурсної комісії є відкритими. Конкурсна комісія має право розглядати на засіданнях пояснення учасників щодо їх поданої заявки.

4.11.Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів, можуть забезпечується відео- та аудіофіксацією і трансляцією у режимі реального часу відповідно до законодавства та нормативних документів Долинської міської ради.

4.12. Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

4.13.Усі рішення Конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого голосування (“за”, “проти” або “утримався”),  результати якого заносяться до відповідного протоколу. Члени Конкурсної комісії голосують на засіданнях Конкурсної комісії шляхом підняття рук. Не допускається голосування за дорученням або передача голосу іншому члену Конкурсної комісії.

4.14.Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, що підписуються усіма членами комісії, які брали участь у засіданні. У разі відмови члена Конкурсної комісії підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

4.15.Ведення протоколу засідання та підрахунок голосів під час голосування здійснюється секретарем Конкурсної комісії (у разі відсутності на засіданні секретаря Конкурсної комісії ведення протоколу засідання та підрахунок голосів під час голосування здійснюється іншим членом Конкурсної комісії за її рішенням).

4.16.У протоколі засідання Конкурсної комісії зазначаються прізвище та ініціали членів Конкурсної комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, прийняті рішення згідно порядку денного засідання. Оформлення протоколу засідання Конкурсної комісії проводиться протягом п’яти робочих днів після проведення засідання.

4.17.У разі якщо засідання Конкурсної комісії не відбулося з причини відсутності кворуму засідання Конкурсної комісії переноситься на інший день. Конкурсні пропозиції учасниками конкурсу повторно не надаються.

4.18.Документація Конкурсної комісії після закінчення роботи комісії надається виконавчому комітету Долинської міської ради згідно акту приймання-передавання.

4.19.Рішення Конкурсної комісії є підставою для затвердження Списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю та розробки відповідної документації.

V.РОЗГЛЯД ЗАЯВОК КОНКУРСНОЮ КОМІСІЄЮ

5.1.Розгляд заявок конкурсною комісією відбувається відповідно до умов Програми співфінансування та добровільну дольову участь власників квартир (приміщень) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки, яка затверджена рішеннями Долинської міської ради (із змінами та доповненнями) (надалі – Програма).

5.2.Проекти документів та матеріали для засідання Конкурсної комісії готується КП «УКМ» та перевіряється секретарем комісії.

5.3.Кожен член Конкурсної комісії має право ознайомитися з документами і матеріалами та надати їм свою оцінку.

5.4.За результатами засідання Конкурсна комісія приймає рішення щодо включення будинку до Списку капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю.

5.5.Список капітального ремонту житлових будинків з дольовою участю складається у порядку пріоритетності, виходячи із затвердженого фінансування у рамках Програми.

VІ.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Зміни чи доповнення до цього Положення можуть бути ініційовані будь-яким членом Конкурсної комісії та депутатом Долинської міської ради. Питання про внесення змін чи доповнень до цього Положення виносяться на розгляд виконавчого комітету Долинської міської ради.

6.2.Спори, що виникають у ході розгляду проектних заявок від громад багатоквартирних будинків, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Заступник міського голови                                         Володимир Смолій

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Долинської міської ради
від 25.09.2019 № 166

 

СКЛАД
конкурсної комісії з відбору та затвердження заявок мешканців міста щодо співфінансування та добровільної дольової участі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки

 

Голова конкурсної комісії
Володимир Смолій – заступник міського голови
Секретар конкурсної комісії
Любов Савчин – юрист КП «УКМ»
Члени конкурсної комісії
Роман Михнич – начальник відділу економіки Долинської міської ради
Тетяна Гошовська – начальник відділу містобудування та архітектури Долинської міської ради
Мар’яна Федор – начальник юридичного відділу Долинської міської ради
Іван Кондрин – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Володимир Бойків -депутат міської ради, секретар постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Заступник міського голови                                         Володимир Смолій