Про надання дозволу на вчинення правочину щодо належного дитині майна

Тип документу: . № 110 від 08.07.2021. Стан: чинний Дата публікації: 09.07.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  08.07.2021                                № 110
м. Долина

Про надання дозволу на вчинення
правочину щодо належного дитині майна

З метою охорони та захисту майнових, житлових прав та інтересів дитини, розглянувши заяву та долучені до неї документи, керуючись ст. ст.32,33,56,71,242 Цивільного кодексу України, ст.ст. 171,174,177 Сімейного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. ст. 17,18 Закону України «Про охорону дитинства»,ст. 11 Закону України  «Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл неповнолітній, К. В., 2007 року народження, на вчинення правочину щодо проведення реконструкції квартири № __ по вулиці _____ в місті Долині, за згодою її батьків, К. Д. та К. М.
2.Зобов’язати батьків неповнолітньої, К. В., яка одержала зазначений дозвіл, надати Службі у справах дітей Долинської міської ради Івано-Франківської області документи, що підтверджують здійснення даного правочину.
3.Зобов’язати батьків належним чином утримувати майно дитини, вживати заходів щодо захисту прав та інтересів дитини до досягнення нею повноліття.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Міський голова                                                                        Іван Дирів