Про звернення міської ради

Тип документу: . № 1345-41/2018 від 27.09.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 27.09.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

Від 27.09.2018. № 1345-41/2018

м. Долина

Про звернення міської ради

Виражаючи інтереси територіальної громади міста та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Схвалити текст звернення міської ради до Кабінету Міністрів України та Асоціації міст України (додається).

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 27.09.2018. № 1345-41/2018

 Прем’єр-міністрові України

Гройсману В.Б.

Голові Асоціації міст України

Кличку В.В.

Виконавчому директору

Асоціації міст України

Слобожану О.В.

Комітету з питань бюджету Верховної Ради України

Народному депутату України

Диріву А.Б.

Копія: Міністерство освіти і науки України

ЗВЕРНЕННЯ

Долинська міська рада звертається до Вас із проханням внесення змін до норм чинного законодавства, зокрема Бюджетного Кодексу України, стосовно принципів розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів (субвенцій), які надаються з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл з метою фінансування утримання закладів дошкільної освіти.

На сьогодні в ряді населених пунктів України (міста районного значення, селища та села), склалась критична ситуація щодо фінансування дошкільної освіти за рахунок субвенції з відповідних районних бюджетів, оскільки обсяги цих субвенції не забезпечують 100% покриття захищених видатків загального фонду, визначених п.2 ст.55 Бюджетного Кодексу України. Причиною цього є те, що окремі районні ради при розрахунку обсягів таких субвенцій послуговуються нормою п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, який у діючій редакції передбачає, що:

«… обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів або видатків районного (міського) бюджету (якщо видатки для зазначених установ здійснювалися з районних (міських) бюджетів) на утримання зазначених установ, передбачених на 2017 рік.»

Так, зокрема, користуючись вищезазначеною нормою, Долинська районна рада Івано-Франківської області при затвердженні районного бюджету на 2018 рік передбачила субвенцію міському бюджету м. Долина в обсязі 18500,0 тис. грн, при тому що обґрунтована потреба у фінансуванні захищених статей видатків загального фонду на дошкільну освіту в м. Долина була розрахована на рівні 23500,0 тис. грн. Таким чином, склалася ситуація із критичною незабезпеченістю фінансування утримання закладів дошкільної освіти в місті Долина в обсязі близько 5 млн. грн. На жодні аргументи та спроби Долинської міської ради добитися виділення додаткових обсягів субвенції, районна рада не реагувала, чим поставила під загрозу нормальне функціонування дошкільних закладів. Прагнучи не допустити перебоїв у роботі закладів дошкільної освіти та надання ними якісних освітніх послуг, Долинська міська рада змушена була протягом 2018 року вишукувати в міському бюджеті можливості для дофінансування бюджетної незабезпеченості, яка виникла в наслідок недостатнього обсягу субвенції з районного бюджету. Всього з міського бюджету на сьогоднішній день на ці потреби спрямовано 5 млн. грн.

Звертаємо Вашу увагу, що подібна ситуація у 2018 році спостерігалась у відносин ще ряду територіальних громад з відповідними районними радами, зокрема: Борзнянська районна рада Чернігівської області, Гайворонська районна рада Кіровоградської області Ямпільська районна рада Вінницької області та інші.

Виходячи з норм Бюджетного Кодексу України, незабезпечення 100% покриття захищених статей видатків загального фонду на утримання закладів дошкільної освіти при затвердженні обсягів субвенцій з районних бюджетів, є незаконним.

Зокрема, ст. 64 передбачає, що до складу доходів загального фонду районних бюджетів належить 60% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території.

В свою чергу, ст. 89 БКУ визначає, що до видатків, які здійснюються з районних бюджетів серед іншого належать видатки на дошкільну освіту (п.2а).  Відповідно, до видатків які можуть здійснюватися з бюджетів міст районного значення, селищ та сіл, видатки на дошкільну освіту можна здійснювати тільки на підставі норми передбаченої в п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України.

Наголошуємо, що районні бюджети на сьогодні мають достатній обсяг фінансових ресурсів у вигляді 60% податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються до районного бюджету у великій мірі з територій цих самих міст районного значення, селищ та сіл. Зокрема, частка ПДФО сплаченого на території міста Долина в загальному обсягу цього податку в цілому Долинському районі становить близько 70%. Не маючи у складі бюджетів міст районного значення, селищ та сіл такого виду доходів, територіальні громади просто не в змозі вишукувати великі обсяги коштів для покриття незабезпеченості видатків на дошкільну освіту за рахунок субвенції з районного бюджету, яку всупереч здоровому глузду і державницькій позиції окремі районні ради формально затверджують на рівні не меншому за фактичний обсяг такої субвенції у минулому бюджетному році.

Виходячи з вищенаведеного, від імені територіальної громади міста Долина та підтримуючи позицію багатьох інших територіальних громад України  просимо Вас вжити невідкладних заходів для законодавчого врегулювання проблеми розрахунку та затвердження обсягів субвенції з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл, шляхом внесення відповідних змін до п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, виклавши його в наступній редакції:

«За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими за обсяг що забезпечує 100% фінансування захищених видатків загального фонду, затверджених п.2 ст.55 Бюджетного Кодексу України.»

Розраховуємо на вирішення цього питання в якнайскоріші терміни, до періоду прийняття районних бюджетів на 2019 рік.

 Прийнято на сорок першій сесії

Долинської міської ради

27 вересня 2018 р.