Про затвердження актів комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради

Тип документу: . № 275-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021        № 275-9/2021
м. Долина
Про затвердження актів комунального підприємства
«Водоканал» Долинської міської ради

Розглянувши рішення Долинської районної ради від 27.10.2020. № 945-49/2020 “Про передачу Долинського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства», враховуючи рішення міської ради від 23.12.2020 №8-1/2020 «Про безоплатне прийняття Долинського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до комунальної власності Долинської територіальної громади», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №483-р від 22 квітня 2020р. «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області», Цивільного, Господарського, Бюджетного кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити акти приймання-передачі (додаються) і прийняти безоплатно у комунальну власність Долинської міської територіальної громади приміщення, об’єкти, будівлі майнового комплексу, технічну документацію, інженерні мережі, основні засоби, інше, а також рухоме майно – транспортні засоби, які закріплені за КП «Долинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

2.Державним реєстраторам провести процедуру реєстрації права власності за Долинською міською територіальною громадою в особі Долинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Романа Ісайчука.

Міський голова                                                             Іван Дирів