Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти та дошкільними структурними підрозділами закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради

Тип документу: . № 278-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021  № 278-9/2021
м. Долина
Про закріплення території обслуговування
за закладами дошкільної освіти
та дошкільними структурними підрозділами
закладів загальної середньої освіти
Долинської міської ради

З метою забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів від 27 січня 2021 року №86 керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 53 Конституції України, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.Визначити перелік територій обслуговування та закріпити їх за закладами дошкільної освіти та дошкільними структурними підрозділами закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради для здобуття дошкільної освіти (додається).

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення Долинської міської ради від 24.01.2019 №1506-47/2019 «Про прийом дітей в ЗДО Долинської міської ради».

3.Управлінню надання адміністративних послуг міської ради (С.Ябчаник) та керівникам закладів дошкільної і загальної середньої освіти, що мають дошкільні структурні підрозділи, здійснювати внесення (зміну) відомостей до загального електронного реєстру дітей чи зареєстрованої черги (до здійснення перереєстрації дітей, зареєстрованих на чергу у заклади дошкільної освіти та дошкільні структурні підрозділи закладів загальної середньої освіти сільських населених пунктів міської ради) для першочергового зарахування їх до комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти міської ради відповідно до території обслуговування, закріпленої за закладами дошкільної освіти та дошкільними структурними підрозділами закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради (окрім реєстрації у спеціальні групи закладів дошкільної освіти).

4.Управлінню технічного та інформаційного забезпечення міської ради (Н.Попович) опублікувати рішення у «Віснику міської ради» та на офіційному сайті міської ради.

5.Керівникам закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти міської ради опублікувати рішення на офіційному сайті закладу.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступницю міського голови А. Шевченко.

Міський голова                                               Іван Дирів

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 21.04.2021 № 278-9/2021

Перелік
територій обслуговування,
закріплених за закладами дошкільної освіти та
дошкільними структурними підрозділами закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради для здобуття дошкільної освіти

з/п

Назва закладу освіти Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти
1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Зірочка» Долинської міської ради м.Долина, с.Яворів
2. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Золота рибка» Долинської міської ради м.Долина, с.Діброва
3. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Росинка» Долинської міської ради м.Долина
4. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Долинської міської ради м.Долина, с.Новичка
5. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» Долинської міської ради м.Долина, с.Тростянець
6. Лоп’янський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Лісова казка» Долинської міської ради с.Лоп’янка, с.Грабів, Крива
7. Солуківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Долинської міської ради с.Солуків, с.Якубів
8. Долинська початкова школа Долинської міської ради м.Долина, с.Надіїв
9. Оболонська початкова школа Долинської міської ради с.Оболоння
10. Рахинянська гімназія Долинської міської ради с.Рахиня, с.Слобода-Долинська, с.Надіїв
11. Великотур’янський ліцей Долинської міської ради с.Велика Тур’я, с.Белеїв
12. Малотур’янський ліцей Долинської міської ради с.Мала Тур’я, с. Грабів, с.Лоп’янка
13. Тяпчанський ліцей імені О.Дучимінської Долинської міської ради с. Тяпче, с.Підбережжя, Гошів
14. Княжолуцький ліцей *
Долинської міської ради
с.Княжолука, с.Гошів, с.Гериня

Примітка: * – з 01.08.2021 року

Заступниця міського голови                                       Алла Шевченко