Про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року

Тип документу: . № 1298-40/2018 від 09.08.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 09.08.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 09.08.2018. № 1298-40/2018

м. Долина

Про виконання міського бюджету

за 1 півріччя  2018 року

За 1 півріччя поточного року до міського бюджету  надійшло 57998,9 тис. грн, що становить103,9 відс. до  плану на 1 півріччя.

До загального фонду надійшло 53786,4 тис. грн, або 104,4 відс. до  плану на 1 півріччя, до спеціального фонду – 4212,5 тис. грн, або 98,2 відс. до плану на 1 півріччя.

Додатково до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів)  поступило 2988,3 тис. грн.

       Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 38809,6 тис. грн, в т.ч. 32779,3 тис. грн загального фонду та 6030,3 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління  – 5282,0 тис. грн    – 16,1 відс.;

– утримання закладів освіти          – 11742,5 тис. грн   – 35,8 відс.;

– проведення благоустрою            – 10770,0 тис. грн   – 32,8 відс.;

– реалізацію місцевих програм     – 2972,6 тис. грн      – 9,0 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 14513,0 тис. грн – 85,2 відс.;

– забезпечення продуктами харчування          – 289,7 тис. грн – 4,0 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії                       – 780,3 тис. грн – 7,9 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

  1. Інформацію про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року взяти до уваги.
  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах загального та спеціального фондів в сумі 57998,9 тис. грн. (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 38809,6 тис. грн. (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).
  1. Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності від 24.07.2018 № 47.

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

      від 09.08.2018. № 1298-40/2018

 

Д О Х О Д И                       

грн

Код Найменування доходів Уточнений
пан на рік
План на 1 півріччя Факт
за 1 півріччя
% викон.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 73583700 38492200 40753969 105,8
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 10000 1283
11020200 Податок на прибуток підприємств ком. власності 10000 1283
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4000000 2020000 1215957 60,1
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування газу 1000000 501000 358181 71,5
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1500000 750000 835031 111,3
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 5900000 2952000 3116417 105,6
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4050000 2025000 1583121 78,2
18000000 Місцеві податки 57123700 30244200 33643972 111,2
18010000 Податок на майно 45300000 23715000 26422968 111,4
18030000 Туристичний збір 10000 5500 6526 118,6
18050000 Єдиний податок 11813700 6523700 7214478 110,6
20000000 Неподаткові надходження 2856000 1420500 2143240 150,8
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 96000 42000 28825 68,6
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 2000 1350
21080000 Інші надходження 94000 42000 27475 65,4
22000000 Адміністративні збори та платежі 2720000 1361500 2110580 155,0
22010000 Плата за надання  адмінпослуг 2355000 1180000 1913576 162,2
22080000 Орендна плата за користування майном комунальної власності 320000 162000 176254 108,8
22090000 Державне мито 45000 19500 20750 106,4
24060300 Інші надходження 40000 17000 3835 22,6
31000000 Кошти від реалізації безхозного майна 3836 22,6
41000000 Офіційні трансферти від органів державного управління 21261200 11615862 10885379 93,7
Всього (без урах. трансф.) ) 76439700 39912700 42901045 107,5
Всього дох. заг. фонду 97700900 51528562 53786424 104,4
1 2 3 4 5 6
                                                                   Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 220000 110000 152080 138,2
19010000 Екологічний податок 220000 110000 152080 138,2
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
25010000 Плата за послуги в т.ч.
батьківська плата,
участь у конкурсі перевізників)
1186100
1186100
593050
593050
536740
536740
90,5
25020000 Інші джерела власн. надход.
в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ
700
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000
41053900 Інші  субвенції з місцевих бюджетів (облбюджет – генплан) 290000 290000 290000 100,0
42020000 Гранти (дарунки) від Євросоюзу 3220400 3220400 3220400 100,0
50110000 Цільові фонди 200000 75000 12600 16,8
Всього( без врахування трансфертів) 1806100 778050 702120 90,2
Всього дох. спец. фонду 5316500 4288450 4212520 98,2
Разом доходів (без урахування трансфертів) 78245800 40690750 43603165 107,2
Разом доходів 103017400 55817012 57998944 103,9

Начальник фінансового відділу                                               Надія Попович

Додаток 2 до рішення міської ради

      від 09.08.2018. № 1298-40/2018

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                                            грн

К Ф К Назва одержувача Уточненийплан
на рік
План на 1 півріччя Факт. за 1 півріччя %
вик.
1 2 3 4 5 6
Загальний фонд
0150 Органи місцевого самоврядування 14127407 8956000 5282034 58,9
0180 Інша діяльність в сфері державного управління, в т.ч.
ППРОМС
Програма електронного врядування
1579200
 
1429200
150000
761000
 
611000
150000
502557
 
384336
118221
66,0
1010 Дошкільні заклади 18753390 9940904 9188326 92,4
1020 Школа-сад 4838810 2750190 2554205 92,8
1162 Інші програми та заходи в сфері освіти 95000 45000 3000 6,6
3242 Соціальний захист 350000 250200 171356 68,5
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва в т.ч.
Музей
МДО
2144200
 
1417000
727200
1077600
 
714000
363600
943600
 
580000
363600
87,6
5061 Фізична культура та спорт в т.ч.
КЗ ЦКСТ
Асоціація «Футбольний клуб «-«Нафтовик-Долина»
2256000
1756000
500000
 
1253200
878000
375200
1110200
735000
375200
88,6
6030 Організація благоустрою 27380000 13720000 10770000 78,5
6090 Інша діяльність в сфері ЖКГ, УКМ 1039000 565500 515500 91,1
7350 Розроблення схем  планування та забудови територій (генплан) 50000 50000
7370 Реалізація інших заходів соц.-екон. розвитку територій, в т.ч.
Кошти депутатського фонду
Громадський бюджет, ГО «Релігійна громада Андрія Первозванного»
КПАПБ «Арка»
КП «Долина-Інвест»
МБО «Благодійний фонд Долини»
КЗ ЦКСТ
Громадський бюджет, КП «Комунгосп»
1520900
 
238000
100000
 
200000
304100
410000
100000
168800
 
839150
 
113000
100000
 
100200
118450
238700

168800
 
413300
 
4100

 
98500
106200
204500

49,3
 
3,6

 
98,3
89,6
85,6

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 15150000 7650000 1095000 14,3
7640 Заходи з енергозбереження 50000 25000
8600 Обслуговування місцевого боргу 50000 50000 5274 10,5
8700 Резервний фонд 100000 50000
9750 Субвенція на спів фінансування інвестиційних проектів, ЦРЛ, облбюджет- поточ. ремонт дороги
 
1080000
280000
800000
489795
280000
209795
1 2 3 4 5 6
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.
компенсація пільгового проїзду
райвідділ культури
райвідділ освіти
530000
 
435000
15000
80000
305000
 
225000

80000
225000
 
225000

73,8
 
100
Разом видатків загального фонду 91093907 48778539 32779352 67,2
Спеціальний фонд
0150 Апарат міської ради 100000 93000 31776 34,2
0180 Інша діяльність в сфері держу правління (Електронне вряд.) 200000 140000
1010 ДНЗ в т.ч.
02
03
07
1151063
1038878
7185
105000
494644
442459
7185
45000
449644
442459
7185
90,9
1020 НВК в т.ч.
02
07
177000
157000
20000
90526
83526
7000
90526
83526
7000
100
5061 Проведення фізкультурно-масових заходів, КП «УКМ» (придбання татамі для Джио-джитсу) 40000 40000 40000 100
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, КП «УКМ» 3700000 2514000 1060000 42,2
6030 Організація благоустрою, КП «Комунгосп» 3035020 2575020 681500 26,5
6090 Інша діяльність в сфері ЖКГ, КП «УКМ» (кап. рем. об’єктів ком. власності, ін. соц. об’єктів) 1218000 720000 300000 41,6
7130 Здійснення заходів із землеустрою (встановлення межі міста) 450000 62650
7330 Будівництво інших об’єктів соц. та виробничої інфраструктури, в т.ч.
будівництво футбольного поля із шт. покриттям, вул. Чорновола,6;
будівництво каналіз. колектора по вул. Івасюка
1640000
 
 
660000
 
980000
1640000
 
 
660000
 
980000
37300
 
 

 
37300
2,3
 
 

 
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (генплан міста) 390000 390000
7370 Реалізація інших заходів щодо соц.-екон. розвитку, в т.ч.
міська рада
КП «Комунгосп»
КП «УКМ»
в т.ч. кошти гранту
КП «Арка»
КЗ «Долинський МЦ КСТ»
КП «Долина-Інвест»
10521939
 
1597500
1931200
3952839
1552839
20000
1300000
1720400
8479939
 
1597500
1931200
2999839
599839
20000
211000
1720400
3030579
 
75000
31200
2499839
599839

211000
213540
35,7
 
4,7
1,6
100,0


100,0
12,4
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг
 
235000 235000 60000 25,5
1 2 3 4 5 6
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів,в т.ч. КП «Комунгосп»
КЗ «ЦКСТ»
419462
219462
 
200000
294462
219462
 
75000


 


 
8312 Утилізація відходів, КП «Комунгосп» 308941 198941 198941 100,0
9750 Субвенція рай бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів (ЦРЛ) 220000 220000
9770 Субвенція рай бюджету на реалізацію заходів громадського бюджету (СШ №7) 30000 30000
9800 Субвенція державному бюджету на викон. Програм соц.-екон. розвитку регіонів (поліція) 50000 50000 50000 100,0
Разом видатків спец. фонду 23886425 18268182 6030266 33,0
Всього видатків 114980332 67046721 38809618 57,9

Начальник фінансового відділу                                                 Надія Попович

Додаток 3 до рішення міської ради

від 09.08.2018. № 1298-40/2018

 

Джерела фінансування міського бюджету за 1 півріччя 2018 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     грн

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено затверджено з урахуванням змін виконано за 1 півріччя  2018 року затвер-джено  затверджено з урахуванням змін виконано за 1 півріччя 2018 року затверджено з урахуванням змін виконано за 1 півріччя
2018 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора
Внутрішнє фінансування 200000 -17576200,00 -6100000,00 17576200,00 6100000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -17576200,00 -6100000,00 17576200,00 6100000,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -17576200,00 -6100000,00 17576200,00 6100000,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання
Фінансування за борговими операціями 400000 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Погашення 402000 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Зовнішні зобов’язання 402200 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Середньострокові зобов’язання 402202 -219500,00 -210804,43 -219500,00 -210804,43
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -17576200,00 -6100000,00 17576200,00 6100000,00 -219500,00 -210804,43-
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 603000
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -17576200,00 -6100000,00 17576200,00 6100000,00 -219500,00 -210804,43

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                Надія Попович