Про виконання міського бюджету  за 9 місяців 2020 року

Тип документу: . № 1027-21/2020 від 12.11.2020. Стан: чинний Дата публікації: 13.11.2020

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 12.11.2020        №1027-21/2020
м. Долина
Про виконання міського бюджету
 за 9 місяців 2020 року

По підсумках роботи за 9 місяців 2020 року надходження (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до загального та спеціального фондів міського бюджету склали 253 792 877,90 грн, що становить 97,97 відсотків до плану за І півріччя 2020 року.

До загального фонду міського бюджету надійшло 248 400 393,54 грн , або 98,39  відсотків до  плану за 9 місяців , до спеціального фонду – 5 392 484,36 грн або 81,84 відсотків до плану за 9 місяців 2020 року.

У звітному періоді до міського бюджету з державного бюджету надійшло освітньої субвенції в обсязі  79 397 800,00 грн, медичної  субвенції  – 5 044 500, 00 грн, субвенція з державного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої  субвенції , що утворився станом на початок року 508 610, 00 грн , субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 223 300,00 грн, субвенція з міського бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 168 100,00 грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 267 488,00 грн, інші субвенції з обласного бюджету, Долинського районного бюджету, Вигодського селищного бюджету на суму 562 017,59 грн.

Доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2020 року виконано на 97,68 відс. (при плані 166 088 974,00 грн надійшло 162 228 577,95 грн).

Доходи спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2020 рік виконано на 92,33 відс. (при плані 4 518 412,25  грн надійшло 4 172 039,36 грн).

Видатки з утримання бюджетних установ та проведення заходів за 9 місяців 2020 року склали 252 528 718,19 грн , в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 233 226 283,80  грн або 90,69 відс. до уточненого плану на звітний період, коштів спеціального фонду – 19 302 434,39 грн або 62,96 відс. до уточненого плану на звітний період.

З міського бюджету за звітний період надано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам в обсязі 22 344 186,61 грн, що становить 94,84 відс., в тому числі на реверсну дотацію державному бюджету – 10 570 500,00 грн, субвенцію з місцевого бюджету та здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 5 044 500,00 грн, інші субвенції з міського бюджету – 6 569 186,61 грн та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 160 000,00 грн.

За звітний період на утримання установ освіти спрямовано кошти загального фонду  146 180 109,89 грн, або  62,68 відс. , для виконання програм у сфері житлово – комунального господарства – 23 776 207,66 грн, або 10,19 відс., на реалізацію місцевих програм  соціально – культурного спрямування – 13 947 785,45 грн, або  5,98 відс. від загального обсягу видатків.

Аналіз проведених видатків загального фонду свідчить, що 86,25 відс. або 201 152 956,20 грн – це видатки по захищених статтях, а саме: на виплату заробітної плати (в т.ч. нарахування у фонди) спрямовано 189 281 267,07 грн, на забезпечення установ продуктами харчування – 1 063 843,90 грн, на соціальні виплати населенню – 622 484,45  грн, на  оплату за  спожиті  енергоносії –6 280 387,34 грн, інші субвенції місцевим бюджетам для утримання бюджетних установ – 3 904 973,44 грн .

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року взяти до уваги.

2.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по доходах  загального та  спеціального  фондів в сумі 253 792 877,90 грн (додаток 1) , по видатках загального і спеціального фондів в сумі 252 528 718,19 грн (додаток 2) , по джерелах фінансування (додаток 3).

Міський голова                                                                   Володимир Гаразд