Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 р.№ 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Тип документу: . № 1299-40/2018 від 09.08.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 09.08.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 09.08.2018. № 1299-40/2018

м. Долина

Про внесення змін до рішення міської ради

від 22.12.2017 р.№ 1004-34/2017

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Враховуючи рішення районної ради від 19.07.2018 р.№ 571-30/2018 «Про внесення змін в рішення районної ради від 21.12.2017 р. №469-26/2017 «Про районний бюджет на 2018 рік», виконання міського бюджету за  6 місяців 2018 року, керуючись  п.1 ст.52 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22.12.2017. № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами від 01.03.2018. № 1083-36/2018, від 01.03.2018. № 1084-36/2018, від 30.05.2018. № 1193-38/2018 та від 27.06.2018. № 1258-39/2018.

1.1. Внести зміни до доходів загального фонду міського бюджету згідно з додатком 1.

1.2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2.

1.3. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 385000,00 грн та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 385 000,00 грн.

1.4. Зменшити показники джерел фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 3.

1.5. Направити додатково отримані кошти спеціального фонду на:

– КФК 8312 «Утилізація відходів» КЕКв 3210, КП «Комунгосп» – 40000,00 грн.

1.6. Внести зміни в додаток 5 до рішення міської ради від 22.12.2017 № 1004-34/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 р. будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку».

  1. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до доходної та видаткової частин міського бюджету.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

                                                                                                                                                                                           Додаток 1 до рішення міської ради

                                                                                                                                                               від 09.08.2018. № 1299-40/2018

Доходи міського бюджету на 2018 рік

                                               (грн)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено зміни, що вносяться уточнений план затверджено у т.ч. бюджет розвитку зміни, що вносяться уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10000000 Податкові надходження
 
73918700,00 1775000,00 75693700,00 220000,00 40000,00 260000,00 75953700,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 10000,00 10000,00 10000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10000,00 10000,00 10000,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 5000000,00 -950000,00 4050000,00 4050000,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4000000,00 -800000,00 3200000,00 3200000,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування газу 1000000,00 -150000,00 850000,00 850000,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11450000,00 -260000,00 11190000,00 11190000,00
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1500000,00 80000,00 1580000,00 1580000,00
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 5900000,00 160000,00 6060000,00 6060000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4050000,00 -500000,00 3550000,00 3550000,00
18000000 Місцеві податки і збори 57458700,00 2985000,00 60443700,00 60443700,00
18010000 Податок на майно 45635000,00 2295000,00 47930000,00 47930000,00
18010100 Податок на нерух.майно сплач. .юр.ос.-житл.нерух 10000,00 -5000,00 5000,00 5000,00
18010200 Податок на нерух.майно сплач..фіз.ос.-житл.нерух 190000,00 -15000,00 175000,00 175000,00
18010300 Податок на нерух.майно сплач..фіз.ос -нежитл.нерух 650000,00 -40000,00 610000,00 610000,00
18010400 Податок на нерух.майно сплач..юр.ос -нежитл.нерух 1250000,00 780000,00 2030000,00 2030000,00
18010500 Земел. податок з юр.осіб 2100000,00 2100000,00 2100000,00
18010600 Орендна плата з юр.осіб 39335000,00 1860000,00 41195000,00   41195000,00
18010700 Земел. податок з фіз.осіб 50000,00 50000,00 50000,00
18010900 Орендна плата з фіз.осіб
 
2000000,00 -320000,00 1680000,00 1680000,00
18011000 Транспортний податок з фіз..осіб 15000,00 15000,00 15000,00
18011100 Транспортний податок з юр.осіб 35000,00 35000,00 70000,00 70000,00
18030000 Туристичний збір 10000,00 10000,00 10000,00
18030100 «- « сплачений юридичними особами 1500,00 1500,00 1500,00
18030200 «-« сплачений фізичними особами 8500,00 8500,00 8500,00
18050000 Єдиний податок 11813700,00 690000,00 12503700,00 12503700,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
 
2200000,00 -10000,00 2190000,00 2190000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
 
9613700,00 700000,00 10313700,00 10313700,00
19010000 Екологічний податок 220000,00 40000,00 260000,00 260000,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 210000,00 40000,00 250000,00 250000,00
19010200 «-« від скидів у водні об’єкти   4000,00 4000,00 4000,00
19010300 «-« у відведені місця   6000,00 6000,00 6000,00
20000000 Неподаткові надходження 2856000,00 675000,00 3531000,00 1186100,00 1186100,00 4717100,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 96000,00 -12000,00 84000,00 84000,00
21010300 Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств 2000,00 2000,00 2000,00
21081100 Адмінштрафи та інші санкції 54000,00 54000,00 54000,00
21081500 Адмінштрафи та інші санкції за порушення в сфері алкогольних напоїв та тютюнових виробів 40000,00 -12000,00 28000,00 28000,00
22000000 Адмінзбори та платежі 2720000,00 700000,00 3420000,00 3420000,00
22012500 Плата за надання адміністративних послуг 2135000,00 650000,00 2785000,00 2785000,00
22012600 Адмінзбір за державну реєстрацію реч.прав на нерух.майно 200000,00 50000,00 250000,00 250000,00
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг 20000,00 20000,00 20000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22080400 Орендна плата за користування майном ком. власності
 
320000,00 320000,00 320000,00
22090000 Державне мито
 
45000,00 45000,00 45000,00
22090100 Держ. мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів 40000,00 -8000,00 32000,00 32000,00
22090400 Держ. мито, пов’язане з видачею закордонних паспортів 5000,00 8000,00 13000,00 13000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 40000,00 -13000,00 27000,00 27000,00
24060000 Інші надходження
 
40000,00 -13000,00 27000,00 27000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1186100,00 1186100,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюд. устан. 1186100,00 1186100,00
25020100 Благодійні внески, гранти, дарунки  
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
31030000 Надходження від відчуження майна 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
33010100 Надходження від продажу земельних ділянок до розмежування 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
50000000 Цільові фонди
 
200000,00 200000,00 200000,00
50110000 Цільовий фонд, утворений міською радою 200000,00 200000,00 200000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41052300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій на придбання дитячих ігрових майданчиків по вул. Чорновола, Обліски, Незалежності, Грушевського, Пушкіна) 250000,00 250000,00 250000,00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рах. коштів освітньої субвенції 2611200,00 2611200,00 2611200,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай-бюджету на фін. видатків дошкільної освіти)
(на планування розвитку території, як основа реалізації інвестпроектів)
18500000,00 18500000,00 290000,00 290000,00 290000,00 18790000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція рай бюджету на пот. рем. дороги по вул. Технічній) 150000,00 25000,00 175000,00   175000,00
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів (грант ЄС)   3220400,25 3220400,25 3220400,25
  Всього доходів 98035900,00 2725000,00 100760900,0 5316500,25 490000,00 40000,00 5356500,25 106117400,25

Начальник фінансового відділу                                                                                                 Надія Попович

                                                                                                                                                                

 Додаток 2 до рішення міської ради

                                                                                                                                                                 від 09.08.2018. № 1299-40/2018

 
                                                                                                                                 Зміни

видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік

                                                                                                 (грн)

 КФК Назва головного розпорядника, одержувача коштів Всього в т.ч. по КЕКв
2111 2120 2210   2272 2273 2274 2282 2620 2730 2610
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
0150 Апарат управління 400000,0 300000,0 70000,0 30000,0
1010 ДНЗ 1400000,0 1000000,0 200000,0 60000,0   40000,0 100000,0
0180 ППРОМС 100000,0 100000,0
3242 Соціальний захист 50000,00 50000,0
4082 Краєзнавчий музей «Бойківщина» 255000,0 255000,0  
5061 Програма розвитку футболу на 2016-2020 р. 335000,0 335000,0
5061 КЗ «ЦКСТ» 50000,0 50000,0
6030 КП «Комунгосп»,
– реалізація заходів програми участі депутатів в соц.-економ. розвитку;
– програма благоустрою
– програма
відновлення і будівництва елементів тротуарної інфраструктури
744000,0
44000,0
 
200000,0
 
500000,0
 
 
 
 
 
744000,0
44000,0
 
 
200000,0
 
500000,0
 
 
 
 
 
6090 Програма діяльності КП «УКМ» в т.ч.:
– реалізація заходів програми участі депутатів в соц.-економ. розвитку
26000,0
 
26000,0
26000,0
 
26000,0
7370 ГФ «Релігійна громада (парафія) святого Апостола Андрія Первозванного Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» згідно проекту -100000,0 -100000,0
7370 Інші заходи соц.-економ. розвитку, кошти депутатського фонду та фонду м/г -70000,00 -70000,0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
7370 Програма підтримки діяльності  ГО «Дружня лапа»
 
120000,0 120000,0
9800 Субвенція держбюджету Програма забезп. пожбезпеки в м. Долина на 2018-2019 р.» 200000,0 200000,0
7461 КП «Комунгосп»
Програма відновлення і будівництва елементів дорожньо-мостової інфраструктури»;
Поточний ремонт дороги по. вул.. Технічній
-475000,0
-500000,0
 
 
25000,0
-475000,0
-500000,0
 
 
 
25000,00
 
9770 Субвенція рай бюджету:
– управлінню освіти для природничо-математичного ліцеюна придбання меблів та обладнання;
– управлінню соціального захисту на компенсацію пільгового проїзду;
 
55000,0
 
40000,0
 
 
15000,0
55000,0
 
40000,0
 
 
15000,0
 
 
 
 
9770 Субвенція обласному бюджету:
– департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА для Івано-франківського обласного Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Долинська філія) – на придбання туристичного обладнання і інвентаря
20000,0 20000,0
  РАЗОМ 3110000,0 1300000,0 270000,0 90000,0 40000,0 100000,0 690000,0 275000,0 50000,0 295000,0

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                                Надія Попович

                                                                                                                                                             Додаток 3 до рішення міської ради

                                                                                                                                                      від 09.08.2018. № 1299-40/2018

Показники джерел фінансування міського бюджету на 2018 р.

(грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін зміни , що вносяться уточнений план затверджено з урахуванням змін уточнений план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора                  
Внутрішнє фінансування 200000 -17576200,00 385000,00 -17191200,00 17576200,00 -385000,00 17191200,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -17576200,00 385000,00 -17191200,00 17576200,00 -385000,00 17191200,00
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -17576200,00 385000,00 -17191200,00 17576200,00 -385000,00 17191200,00
Разом коштів, отриманих за типом кредитора                  
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання                  
Фінансування за борговими операціями 400000 -219500,00   -219500,00 -219500,00 -219500,00
Погашення 402000 -219500,00   -219500,00 -219500,00 -219500,00
Зовнішні зобов’язання 402200 -219500,00   -219500,00 -219500,00 -219500,00
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -219500,00   -219500,00 -219500,00 -219500,00
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( с/ф) 602400 -17576200,00 385000,00 -17191200,00 17576200,00 -385000,00 17191200,00 -219500,00 -219500,00
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання   -17576200,00 385000,00 -17191200,00 17576200,00 -385000,00 17191200,00 -219500,00 -219500,00

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                    Надія Попович

                                                                                                                                                  Додаток  4 до рішення міської ради

                                                                                                                                                  від 09.08.2018. № 1299-40/2018

         Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника, одержувача коштів Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації , тощо Затверджено видатків Зміни, що вносяться Уточнений план
Код тимчасової класифікації видатків  
1 2 3 4 5 6
01 Міська рада   3222500,00 -200000,00 3022500,00
0150 Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки для апарату міської ради 100000,00 -30000,00 70000,00
0180 Капітальні вкладення Програма електронного врядування – придбання програмного забезпечення та оргтехніки 200000,00 -70000,00 130000,00
1010 Капітальні вкладення Придбання обладнання та  ін. основних засобів для ДНЗ 105000,00 105000,00
1020 Капітальні вкладення Придбання обладнання та ін. основних засобів для НВК №2 20000,00 20000,00
7130 Капітальні вкладення Виготовлення проекту відведення по встановленню межі міста 450000,00 -100000,00 350000,00
7350 Капітальні вкладення Виготовлення генерального плану міста 390000,00 390000,00
           7370 Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5 (спів фінансування проекту ЄС) 900000,00 900000,00
          7370 Капітальні вкладення Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» 97500,00 97500,00
1 2 3 4 5 6
7330 Капітальні вкладення Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Чорновола, 6а 660000,00 660000,00
9750 Капітальні вкладення Субвенція рай. бюджету на спів фінансування проекту «Розробка алгоритму впровадження медичних інформаційних систем для управління закладами медицини області на базі Долинської ЦРЛ» 220000,00 220000,00
9800 Капітальні вкладення Субвенція держбюджету для Долинському відділенню поліції Калуського відділу поліції ГУНП  в Івано-Франківській області на придбання газоаналізатора – алкотестера «Драгер 6820» 50000,00 50000,00
9770 Капітальні вкладення Субвенція рай бюджету управлінню освіти для СШ № 7 на реалізацію заходів програми «Громадський бюджет м. Долина на 2018 рік» згідно проекту 30000,00 30000,00
  КП «Комунгосп»   4381220,00 560000,00 4941220,00
6030 Капітальні вкладення Придбання комунальної техніки, обладнання та устаткування
 
1300000,00 1300000,00
6030 Капітальні вкладення Придбання елементів дитячих майданчиків 200000,00 200000,00
7363 Капітальні вкладення Придбання дитячих ігрових майданчиків по вул. Чорновола, Обліски, Незалежності, Грушевського, Пушкіна   250000,00 250000,00
6030 Капітальні вкладення Придбання зупинок громадського транспорту, біотуалету 350000,00 200000,00 550000,00
6030 Капітальні вкладення Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення 1185020, 1185020,
7330 Капітальні вкладення Будівництво каналізаційного колектора по вул. Івасюка 980000,00 980000,00
7330 Капітальні вкладення Виготовлення документації на будівництво пам’ятника Небесній сотні
 
30000,00 30000,00
1 2 3 4 5 6
7370 Капітальні вкладення Реконструкція очисних споруд по вул. Шептицького, 69
7370 Капітальні вкладення Реконструкція полігону ТПВ
7370 Капітальні вкладення Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» 31200,00 31200,00
7461 Капітальні вкладення Реконструкція доріг по вул. Грушевського, пр. Незалежності (виготовлення документації) 235000,00 80000,00 315000,00
  КП «УКМ»   8808000,00 8808000,00
5061 Капітальні вкладення Придбання татамі на виконання заходів програми розвитку «Джиу джитсу»
 
40000,00 40000,00
6011 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду  (Програма термомодернізації» 1000000,00 1000000,00
6011 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду 700000,00 700000,00
6011 Капітальні вкладення Капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування ЄС) 2000000,00 2000000,00
6090 Капітальні вкладення Капітальний ремонт приміщень, мереж та об’єктів благоустрою комунальної власності 2548000,00   2548000,00
6090 Капітальні вкладення Придбання баків для системи гарячого водопостачання в ДНЗ міста. 120000,00 120000,00
7370 Капітальні вкладення Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка» з встановленням модульної котельні 2400000,00 2400000,00
  КП АПБ «Арка»   20000,00 20000,00
7370 Капітальні вкладення Придбання обладнання та оргтехніки 20000,00 20000,00
  КЗ «Долинський МЦ КСТ»   1650000,00 -845000,00 805000,001
7370 Капітальні вкладення Реконструкція приміщення комунальної власності-спортивного павільйону на стадіоні «Нафтовик» 1300000,00 -845000,00 455000,00
1 2 3 4 5 6
7370 Капітальні вкладення Придбання збірно-розбірної сцени 350000,00 350000,00
  ГФ «Релігійна громада (парафія) святого Апостола Андрія Первозванного   100000,00 100000,00
7370 Капітальні вкладення Реалізація заходів по програмі «Громадський бюджет міста Долини на 2018 рік» згідно проекту 100000,00 100000,00
  ВСЬОГО:   18081720,00 -385000,00 17696720,00

Начальник фінансового відділу                                                                                                                 Надія Попович