Про внесення змін в рішення міської ради від 28.01.2021 № 78-4/2021 «Про програму ведення містобудівного кадастру Долинської ТГ на 2021-2022 роки»

Тип документу: . № 290-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

Від 21.04.2021  № 290-9/2021
м. Долина
Про внесення змін в рішення
міської ради від 28.01.2021 № 78-4/2021
«Про програму ведення містобудівного
кадастру Долинської ТГ на 2021-2022 роки»

З метою  покращення інвестиційного клімату міста, підвищення керованості процесами соціально-економічного розвитку територій, провадження містобудівної діяльності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до Програми ведення містобудівного кадастру Долинської ТГ на 2021 – 2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 № 78-4/2021:

1.1. Розділ 5 «Перелік заходів Програми» викласти в новій редакції згідно додатку 1.

1.2. Абзаци 3 і 5 розділу 3 «Фінансове забезпечення Програми» викласти в новій редакції згідно додатку 2.

Міський голова                                              Іван Дирів

Додаток 1 до рішення міської ради
від 21.04.2021 № 290-9/2021

5.Перелік заходів Програми

з/п

Найменування заходу Термін виконання з орієнтовними обся-гами фінансування, тис. грн по роках Очікувані

результати

2021 2022  
І. Придбання матеріально-технічного забезпечення для ведення

містобудівного кадастру.

1. – Сканування містобудів-ної та землевпорядної документації.

 

5 – Містобудівна та землевпоря-дна документація у електрон-ному форматі для ведення містобудівного кадастру.
  – Придбання серверу.

– Придбання системного блоку та монітору.

145 – Встановлення серверу, що надасть можливість працювати автономно.

– Встановлення системного блоку та монітору, що забезпечить швидке виконання завдань, при веденні містобудівного кадастру.

ІІ. Придбання програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру.
2. – Розширення підсистеми «Ведення реєстру адрес, вулиць та інших поймено-ваних об’єктів»  та підси-стеми «Реєстрація місто-будівної документації».

– Цифрове опрацювання матеріалів містобудівної документації.

– Придбання підсистеми «Ведення бази даних інформаційних ресурсів цифрових топографічних планів.

Придбання підсистеми «Сервер  МБК (базовий, підтримка до 10 підсис-тем)».

275 – Модернізовані вказані підси-стеми, які дають можливість за-носити інформацію по насе-лених пунктах Долинської ТГ.

– Внесена містобудівна доку-ментація у векторному форматі у базу геоданих.

– Внесення топографо-геоде-зичних вишукувань у систему містобудівного кадастру;

– Встановлення спеціалізова-ного програмного забезпечення, яке потрібне для функціонуван-ня матеріально-технічних засо-бів та ведення обробки багато-рівневої структури геоінформа-ційних даних, отримання місто-будівної довідкової інформації.

3. – Придбання ліцензійної підсистеми SOFT PRO: Геопортал містобудів-ного кадастру. 70 – Створення геопорталу містобудівного кадастру для публічного доступу до бази даних об’єктів містобудування.
ВСЬОГО 425 70  
ВСЬОГО 495  

Додаток 2 до рішення міської ради
від 21.04.2021 № 290-9/2021

 3.Фінансове забезпечення Програми

Відповідно, на 2021 рік передбачено 425 тис. грн, на 2022 рік  передбачено 70 тис. грн.

Фінансування заходів програми у 2021 році, вказаних у таблиці розділу  5. Перелік заходів Програми у сумі 325 тис. грн передбачено програмою розвитку електронного урядування на 2021 рік, затвердженою рішенням сесії Долинської міської ради від 24.12.2020  №19-2/2020.