Про внесення змін у структуру управління освіти Долинської міської ради

Тип документу: . № 280-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021  № 280-9/2021
м. Долина
Про внесення змін у структуру
управління освіти Долинської міської ради

З метою забезпечення здійснення на належному рівні в Долинській міській територіальній громаді повноважень у сфері освіти, враховуючи необхідність приведення  чисельності посад управління освіти у відповідність до чинного законодавства, керуючись Законом України «Про освіту», частинами 1 та 2 статті 11, пунктом 5 частини 1 статті 26, статтями 32, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни у структуру управління освіти Долинської міської ради, затверджену рішенням Долинської міської ради від 24.12.2019 № 383-11/2019 «Про структуру виконавчих органів Долинської міської ради» зі змінами, затвердивши її в новій редакції згідно з додатком.

2.Встановити що дане рішення набирає чинності з 1 серпня 2021 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту.

Міський голова                                                                                 Іван Дирів

                                                                             Додаток до рішення міської ради
від 21.04.2021 № 280 -9/2021

Структура
управління освіти Долинської міської ради
                                                  (нова редакція)

з/п

Посада Кількість посад
  Централізована бухгалтерія
15.9 Головний бухгалтер 1
15.10 Бухгалтер 6
15.11 Економіст 1
  Всього 8

В. п. начальника
управління освіти                                                                       Петро Андрейко