Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021 № 72-4/2021 «Про програму профілактики злочинності на 2021-2025  роки»

Тип документу: . № 211-7/2021 від 18.03.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 19.03.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 18.03.2021            № 211-7/2021
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської
ради від 28.01.2021 № 72-4/2021
«Про програму профілактики злочинності
на 20212025  роки»

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів з органами державної влади та місцевого самоврядування; сприяння стабільному соціально-економічному розвитку Долинської міської ТГ; створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів; підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення Долинської міської ТГ, вдосконалення діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення, відповідно до ст. 85, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 28.01.2021 № 72- 4/2021 «Про програму профілактики злочинності на 2021-2025 роки».

1.1.В рішенні та додатку до рішення слова (назву структури) «Долинське відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області» замінити на «відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління національної поліції України в Івано-Франківській області» у відповідних відмінках.

1.2. У розділі 7 «Заходи Програми», а саме пункт 1 стовпець «Найменування заходу» після слів «паливно -мастильними матеріалами» доповнити словами«та автозапчастинами».

Міський голова                                                        Іван Дирів