Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020  № 35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік»

Тип документу: . № 294-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021          № 294-9/2021
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2020  № 35-2/2020
«Про бюджет Долинської міської
територіальної громади на 2021 рік»

Враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів міського бюджету, протокол постійної комісії Вигодської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та розвитку громади від 16.04.2021 №7, керуючись п.4 ст. 14 , п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до дохідної частини міського бюджету:

інша субвенція з бюджету Вигодської селищної територіальної громади  на оплату освітніх послуг  наданих Долинським МНВК ( код 41053900)  цифру « 87 600,00 » змінити на « 164 600,00 ».

2.Внести зміни до видаткової частини міського бюджету згідно з додатком 1.

2.1. Внести зміни в додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2020 рік» згідно з додатком 2.

2.2. Внести зміни в додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році » згідно з додатком 3.

2.3. Внести зміни в додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних  програм  у 2021 році » згідно з додатком 4.

3.Затвердити протокол постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів від 06.04.2021 № 7.

4.Фінансовому управлінню міської ради внести відповідні зміни до видаткової частин міського бюджету.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                       Іван Дирів