Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020  №14-1/2020 «Про Програму соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади»

Тип документу: . № 291-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021  № 291-9/2021
м. Долина
Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.12.2020  №14-1/2020 «Про Програму соціального захисту
населення Долинської міської територіальної громади»

З метою реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом на території Долинської територіальної громади, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 23.12.2020 №14-1/2020 “Про Програму соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади”

1.1. Додати пункт 12 до розділу 4. “Шляхи реалізації Програми” в наступній редакції: «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом проводяться відповідно до Порядку, що міститься в додатку 5 (додається)».

1.2.  Доповнити   Програму   додатком  5   “Порядок компенсації   виплати  за пільговий проїзд залізничним транспортом” (додається).

 2.Внести зміни в додаток 3 до Програми “Порядок надання одноразової допомоги найстарішим жителям громади, яким виповнилося 95 і більше років” виклавши пункт 5 в такій редакції “Щорічна одноразова грошова допомога жителям громади від 95 років до 100 років – 3000 грн, від 100 років і більше – 5000 грн.”

 Міський голова                                                    Іван  Дирів

Додаток до рішення міської ради
від 21.04.2021  № 291-9/2021

Додаток 5 до Програми

 Порядок
компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян
залізничним транспортом

 1.Відшкодування витрат з міського бюджету здійснюється за безоплатне перевезення залізничним транспортом наступній категорії громадян відповідно до Законів України:

– «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»- ветеранам війни;

– «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – ліквідаторам аварії на ЧАЕС  І-ІІ категорії;

– «Про охорону дитинства» – багатодітним сім’ям;

– «Про жертви нацистських переслідувань» – жертвам нацистських переслідувань.

2.Обсяг бюджетних призначень для відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян на кожний рік визначається рішеннями міської ради при затвердженні міського бюджету або внесенні змін до нього.

3.Долинська міська рада, як головний розпорядник коштів та виробничо-структурний підрозділ “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, укладають договір про відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян згідно бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.

4.Виробничо-структурний підрозділ “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” надає у відділ соціальної політики міської ради:

– до 05 числа наступного за звітним місяцем звіт на паперових та електронних носіях (розрахунки щодо вартості послуг, фактично наданих пільговикам у минулому місяці за безоплатне перевезення залізничним транспортом, згідно з формою “2-пільга”), затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 “Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг “2-пільга” та Інструкції про порядок її заповнення”);

– до 25 числа місяця наступного за звітним періодом акти звіряння розрахунків (у двох примірниках) щодо надання за минулий місяць послуг з пільгового проїзду окремим категоріям громадян виробничо-структурним підрозділом “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.

5.Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства.

Долинська міська рада має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.

6.Персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків несе виробничо-структурний підрозділ “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”.

7.Долинська міська рада має право перевірки достовірності наданої виробничо-структурним підрозділом “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” звітної документації, у випадку виявлення розбіжностей, недостовірностей у наданих звітах після проведення відшкодування, сума відшкодування підлягає обов’язковому коригуванню в місяці наступному за місяцем виявлення недостовірних даних.

8.Долинська міська рада перераховує підприємству кошти по відшкодуванню витрат за надані пільги в 5-денний термін при надходженні їх на зазначені цілі відповідно та в межах затверджених бюджетних асигнувань з міського бюджету.