Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Долинської міської ради

Тип документу: . № 295-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021  № 295-9/2021
м. Долина
Про внесення змін до Положення
про Службу у справах дітей
Долинської міської ради

З метою виконання вимог щодо ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що міститься в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти», керуючись статтями 13, 14 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 15 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 № 866 (зі змінами), пункту 8 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 № 905 (зі змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Положення про Службу у справах дітей Долинської міської ради в новій редакції (додається).

Міський гол             Іван Дирів