Про структуру та програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2019 рік

Тип документу: . № 1477-45/2018 від 18.12.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 18.12.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 18.12.2018. № 1477-45/2018

м. Долина

Про структуру та програму діяльності комунального

підприємства «Управління комунального майна»

Долинської міської ради на 2019 рік

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та з метою забезпечення функціонування в місті Долині ефективної моделі управління фондом житлових та нежитлових багатоквартирних будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, раціонального управління комунальним майном територіальної громади міста, виконання інших делегованих повноважень, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити структуру комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради (додаток 1).
 1. Затвердити програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2019 рік (додаток 2).
 1. Комунальному підприємству «Управління комунального майна» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.
 1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2019 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 1. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2020 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд

Додаток 1 до рішення міської ради

від 18.12.2018. № 1477-45/2018

 

СТРУКТУРА

комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради

ПОСАДА К-сть од. Примітка
Адміністрація
1210,1 Директор 1
3433 Бухгалтер 1
Загальний відділ
2421,2 Юрист 1
2419,2 Фахівець з публічних закупівель 1
4222 Адміністратор 0,5
Інженерно-технічний відділ
1223,1 Головний інженер 1
2149,2 Інженер з організації експлуатації та ремонту 1
7129 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 1
Центр енергозбереження
1439,8 Енергоменеджер 1
ВСЬОГО 8,5

Додаток 2 до рішення міської ради

від 18.12.2018. № 1477-45/2018

 

ПРОГРАМА

діяльності комунального підприємства Долинської міської ради «Управління комунального майна» на 2019 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про оренду майна державної та комунальної власності», із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 301 «Про порядок списання з балансу багатоквартирних будинків».

Основними напрямками діяльності Програми є сприяння створенню і розвитку ринку послуг у сфері управління житловим фондом та з проведення структурних змін системи управління у сфері житлово-комунального господарства міста Долина, підвищення ефективності утримання багатоквартирного житлового і нежитлового фонду міста, технічного обслуговування будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, ефективного використання майна комунальної власності, а також впорядкування відносин, пов’язаних з наданням в оренду об’єктів комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів за оренду до бюджету.

Завдяки реалізації Програми діяльності КП «УКМ» у попередні роки вдалось:

– вирішувати низку актуальних питань та проблем в сфері утримання на обслуговування об’єктів комунальної власності та іншого майна територіальної громади міста Долина, уникнення різних непередбачуваних ситуацій в соціальних закладах міста (дошкільні навчально-виховні заклади, загальноосвітні школи ін.) через проведення різноманітних планових ремонтних робіт, ліквідацію аварійних ситуацій тощо.

– збереження та покращення об’єктів комунальної власності через здійснення контролю за використанням орендарями нежитлових приміщень комунальної власності і сплатою орендної плати до міського бюджету;

– покращення управління в багатоквартирному житловому фонді через підготовку і проведення конкурсу із призначення управителя для тих багатоквартирних будинків, які не визначились і не обрали форми управління; передачу і виготовлення технічної документації, списання багатоквартирних будинків з балансу тощо.

– зменшення викидів СО2 та поліпшення енергозберігаючих експлуатаційних характеристик і загального стану багатоквартирного житлового фонду через здійсненням енергоефективних заходів із термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у 2018 році та виконання вимог, завдань і зобов’язань проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що фінансується Представництвом Європейського Союзу.

Таким чином, доцільно продовжити підтримку та фінансування Програми діяльності КП «УКМ» у 2019р. Крім того, дана Програма є одним із способів стабілізації роботи комунального підприємства з метою запобігання його збиткової діяльності та виконання основних функцій і повноважень, делегованих органом місцевого самоврядування.

 1. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Мета Програми є багатовекторною та включає на 2019 рік наступні стратегічні напрямки:

 1. Забезпечення ефективного використання та утримання об’єктів і майна комунальної власності територіальної громади м. Долина, покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційних характеристик нерухомого комунального майна.
 2. Організація та виконання заходів і завдань, передбачених підвищення енергоефективності нежитлових приміщень, майнових комплексів, будівель та споруд комунальної власності, багатоквартирних будинків міста.
 3. Здійснення контролю щодо управління та утримання багатоквартирних будинків в місті для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених норм, правил, нормативів і національних стандартів та чинного законодавства України.
 1. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

З метою досягнення задекларованої мети Програми, протягом 2019 року передбачається реалізувати наступні заходи по кожному із зазначених напрямків:

 1. Забезпечення ефективного використання та утримання об’єктів і майна комунальної власності територіальної громади м. Долина, покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційних характеристик нерухомого комунального майна.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • КП «УКМ» виступає як орендодавець об’єктів комунальної власності, що включає: підготовку, укладення та контроль виконання договорів оренди; передача в оренду нежитлових приміщень, будівель та споруд з урахуванням їх індивідуальних особливостей (складання актів технічного огляду); здійснення своєчасного нарахування та контроль за сплатою орендної (суборендної) плати до міського бюджету; забезпечення проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди або користування комунальним майном.
 • забезпечення належного утримання соціальних об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Долина, що включає: здійснення чергових та позачергових оглядів ДНЗ, НВК, ЗОШ; організація та планування проведення робіт із поточного та капітального ремонтів, в тому числі здійснення поточне обслуговування та технічного нагляду і контролю, у ДНЗ, НВК, ЗОШ;
 • забезпечення заходів благоустрою та інших заходів з метою збереження та належної експлуатації об’єктів комунальної власності, що включає здійснення чергових та позачергових оглядів за технічним станом, планування та організація проведення робіт із капітального та поточного ремонтів, в тому числі здійснення технічного нагляду і контролю, цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень та приміщень, що перебувають в власності територіальної громади м. Долина.
 • забезпечення виконання функцій розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, технічного нагляду та фінансування заходів у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів і об’єктів благоустрою відповідно до Додатку до Програми діяльності КП «УКМ» на 2019 рік.
 1. Організація та виконання заходів і завдань, передбачених підвищення енергоефективності нежитлових приміщень, майнових комплексів, будівель та споруд комунальної власності, багатоквартирних будинків міста.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • популяризація та промоція ідей, цілей та завдань енергозбереження та енергоефективності в багатоквартирному житловому фонді міста;
 • підвищення поінформованості населення міста про переваги впровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення доступу до інформації про актуальні можливості залучення коштів міжнародної технічної допомоги, державних і місцевих програм та кредитних ресурсів під проекти енергоефективності в житловому фонді шляхом розробки та реалізації проектних комунікаційних та інформаційних заходів;
 • планування, організація та проведення енергоефективних заходів, відповідно до Програми співфінансування та добровільну дольову участь власників квартир (приміщень) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки, здійснення їх систематичного контролю та моніторингу в тому числі здійснення технічного нагляду за роботами;
 • допомога в підготовці, консультування та сприяння в проведенні капітальних заходів з термомодернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування;
 • забезпечення належного функціонування центру енергозбереження КП «УКМ», проведення енергоаудитів в комунальних закладах міста.
 • впровадження механізмів залучення інвестицій, грантових коштів, проектів у розвиток енергоефективних заходів в місті.
 • реалізація інших енергоефективних заходів направлених на зменшення енергоспоживання та підвищення енергоефективності нежитлових приміщень, майнових комплексів, будівель та споруд комунальної власності, багатоквартирних будинків міста.
 1. Здійснення контролю щодо управління та утримання багатоквартирних будинків в місті для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених норм, правил, нормативів і національних стандартів та чинного законодавства України.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • ведення архіву для зберігання протоколів співвласників будинку про визначення способу та форми управління (утримання) будинку;
 • забезпечення виготовлення та передачі технічних паспортів на багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, особам, уповноваженим співвласниками, та управителям при списанні будинків з комунального балансу, що сприятиме повній паспортизації багатоквартирного житлового фонду, та забезпечить його стале функціонування;
 • створення умов для забезпечення збереження та покращення технічного стану багатоквартирних будинків шляхом співфінансування заходів за цільовими програмами з міського бюджету та за рахунок коштів співвласників;
 • спільно з відділом архбудконтролю м. Долина забезпечення належного контролю за обслуговуванням, управлінням, утриманням та експлуатацією багатоквартирних будинків відповідно до чинних норм, правил, стандартів та чинного законодавства України;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення міста стосовно актуальних інновацій, змін, законодавчих нововведень у сфері житлово-комунальних послуг та управління і утримання багатоквартирних житлових будинків.
 • представництво міської ради (як власника об’єктів житлової нерухомості) на зборах співвласників багатоквартирного будинку.
 1. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Для виконання запланованих заходів та завдань, ефективного здійснення делегованих повноважень та забезпечення належного функціонування підприємства КП «УКМ» в рамках даної Програми необхідна фінансова підтримка.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету та власні доходи підприємства КП «УКМ». Крім того, додатковими джерелами для фінансування Програми можуть бути кошти (субвенція) державного, обласного та районного бюджетів, кошти співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, кошти депутатів місцевих рад (депутатський фонд) та інші джерела, які не заборонені законодавством, в тому числі кошти міжнародних донорських організацій.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Управління комунального майна» Долинської міської ради. Виконавець Програми повністю забезпечує реалізацію усіх запланованих завдань і заходів в рамках даної Програми за умови повного і вчасного фінансування, та звітує перед міською радою.

Для виконання завдань і заходів Програми та досягнення позитивних результатів, відповідно до структури КП «УКМ», необхідне фінансування у загальній сумі 1 355 900,00 грн. (див. табл.4.1.).

Заходи по ремонту, реконструкції, модернізації у сфері ремонту чи обслуговування будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою реалізацію, яких заплановано здійснити в 2019 році затверджуються додатком 1 до Програми діяльності КП «УКМ» на 2019 рік.

4.1. Потреба фінансування КП «УКМ» на 2019 рік *

Таблиця 4.1
Всього потреба у фінансуванні КП «УКМ» в 2019р.
(за рахунок міського бюджету,- загальний фонд)
грн в рік
1 355 900,00
в тому числі:
1. Оплата праці персоналу КП «УКМ», 1 335 900,00
2. Адмінвитрати та утримання офісу КП «УКМ»
(оплата житлово-комунальних послуг, канцтовари, заправка та витратні матеріали оргтехніки, послуги банку та інші)
20 000,00

 Примітка:

* – Фінансування не враховує заходів у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою, реалізацію яких заплановано здійснити в 2019 році і які викладені у Додатку до Програми діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2019 рік.

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми в 2019 році дасть змогу не тільки покращити контроль за управлінням багатоквартирних будинків, поліпшити якість надання послуг із обслуговування, експлуатації та утримання будівель, забезпечити належне утримання та експлуатацію майна комунальної власності, а й отримати наступні реальні кількісні результати:

 1. Забезпечення системного, безперебійного поповнення міського бюджету шляхом сплати орендної (суборендної) плати від надання в оренду (суборенду) приміщень, майнових комплексів комунальної власності, в тому числі і через збільшення об’єктів оренди.
 2. Успішно реалізовано заходи у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою відповідно до Додатку до Програми діяльності КП «УКМ» на 2019 рік.
 3. Успішно реалізовано енергоефективні заходи відповідно до реалізації Програм та проектів на умовах співфінансування.
 4. Залучення додаткових коштів, ресурсів на впровадження енергоефективних заходів в місті.

Додаток до програми діяльності комунального підприємства

«Управління комунального майна» міської ради на 2019 рік,

затвердженої рішенням міської ради

від 18.12.2018. № 1477-45/2018

 ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою,

реалізацію яких заплановано здійснити в 2019 році

 

КЕКВ
з/п
Назва заходу (робіт) та адреса об’єкту Орієнтовна загальна вартість
(грн)
Джерела фінансування,
(орієнтовно) (грн)
міський бюджет інші джерела *
1 2 3 4 5 6
1. Поточний ремонт та обслуговування соціальних об’єктів комунальної власності
1.1 Обслуговування та дрібні ремонти ЗДО та НВК м. Долина **,
(ЗДО «Сонечко» (вул. О.Грицей, 4-А), ЗДО «Зірочка» (вул. Грушевського, 25), ЗДО «Золота рибка» (вул. Ст.Бандери, 6), ЗДО «Росинка» (вул. Грушевського, 13), НВК-2 (вул. Івасюка, 14)
300 000,0 300 000,0
1.2 Поточний ремонт нежитлових приміщень та інших об’єктів комунальної власності 500 000,0 500 000,0
РАЗОМ по Розділу І 800 000 800 000
2. Капітальний ремонт приміщень комунальної власності (ЗДО, НВК, ЗОШ, інші соціальні об’єкти)
2.1 Оброблення дерев’яних конструкцій горищ дошкільних навчально-виховних закладів міста вогнетривким розчином (ЗДО«Сонечко», ЗДО«Зірочка», НВК-2) 290 000 290 000
2.2 Обладнання автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації) дошкільних навчально-виховних закладів міста
(ЗДО «Сонечко», ЗДО «Золота рибка», ЗДО «Зірочка», НВК-2, ЗДО «Росинка»)
1 600 000 1 600 000
2.3 Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення ЗДО «Золота Рибка» (вул. С.Бандери, 6) 280 000 280 000
2.4 Капітальний ремонт ЗДО «Росинка» (вул. Грушевського, 13) 1 400 000 1 400 000
2.5 Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ЗДО «Сонечко»
(вул. О.Грицей, 4-А)
1 250 000 1 250 000
2.6 Капітальний ремонт із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення у НВК-2 (вул. Івасюка, 14) 500 000 500 000
1 2 3 4 5 6
2.7 Капітальний ремонт системи вентиляції кухні НВК-2 (вул. Івасюка, 14) 80 000 80 000
2.8 Капітальний ремонт відмостки, водовідведення та залу природи музею «Бойківщина» (вул. Чорновола, 2) 600 000 600 000
2.9 Виготовлення проектно-технічної документації на благоустрій території ЗДО «Зірочка» 80 000 80 000
РАЗОМ по Розділу ІІ 6 080 000 6 080 000
3. Капітальний ремонт житлового фонду
3.1 Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО, ООС (придбання обладнання та будівельних матеріалів) (м. Долина) 120 000 120 000
3.2 Проведення фінансування капітальних заходів по Програмі співфінансування та добровільну дольову участь власників квартир (приміщень) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Долина на 2018-2020 роки 5 000 000 3 000 000 2 000 000
3.3 Виготовлення проектно-технічної документації на багатоквартирні будинки
м. Долина
100 000 100 000
3.4 Капітальний ремонт даху приміщення колишньої будівлі «Рідна школа»
(вул. Шептицького, 89)
300 000 270 000 30 000
РАЗОМ по Розділу ІІІ 5 520 000 3 490 000 2 030 000

Примітка:

* – Під іншими джерелами розуміються, будь-які додаткові, не заборонені чинним законодавством кошти, окрім вказаних в таблиці основних джерел фінансування (кошти мешканців (споживачів у рамках послуги з управління (утримання) будинків) або ОСББ, депутатські кошти, кредитні ресурси, безповоротне фінансування з боку інших установ та організацій, в тому числі і міжнародних тощо).

** – Обслуговування та дрібні ремонти ДНЗ та НВК м. Долина включають: технічні та профілактичні огляди інженерних мереж, обладнання, приладів обліку споживання житлово-комунальних послуг, конструктивних елементів, об’єктів благоустрою на території, перевірку димовентканалів, та їхній дрібний ремонт; інші дрібні ремонти.