Про спрямування коштів за використання майна

Тип документу: . № 1319-37/2013 від 05.12.2013 . Стан: чинний Дата публікації: 05.12.2013

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
Від 05.12.2013. № 1319-37/2013
м. Долина
 
Про спрямування коштів
за використання майна
 
 

Беручи до уваги звернення КП «Долинські ринки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 «Про затвердження П(с)БО 7 «Основні засоби»», діючи виключно в інтересах територіальної громади міста, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Дати дозвіл комунальному підприємству «Долинські ринки» на спрямування коштів, нарахованих у вигляді амортизаційних відрахувань на основні засоби, необоротні та матеріальні активи підприємства, що придбані за кошти міського бюджету, на розвиток інфраструктури та забезпечення фінансово-господарської діяльності комунального ринку.

 
 
 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд