Про припинення діяльності комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради»  шляхом його ліквідації

Тип документу: . № 219-8/2021 від 31.03.2021  . Стан: чинний Дата публікації: 02.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Внесено зміни рішенням сесії Долинської міської ради
від 21.04.2021  № 296-9/2021

Від 31.03.2021     №219-8/2021
м. Долина
Про припинення діяльності комунального закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Долинської міської ради»
 шляхом його ліквідації

Керуючись ст. ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59 Господарського кодексу України, ст. ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Припинити діяльність комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради» (код ЄДРПОУ 25568776 , місцезнаходження – 77503, Івано-Франківська область,  місто Долина, вулиця Пушкіна, 14) шляхом його ліквідації.

2.Створити ліквідаційну комісію та затвердити її склад (додається).

3.Ліквідаційній комісії вжити всі необхідні організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради», у тому числі:

1) повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2) забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України;

3) повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку працівників комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради» про ліквідацію закладу;

4) провести інвентаризацію майна закладу;

5) провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та зобов’язаннями комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради» ;

6) скласти та подати проміжний та ліквідаційний баланс на затвердження Долинській міській раді.

5.Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради» становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

6.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Долинської міської ради та «Віснику міської ради».

7.Місце знаходження роботи ліквідаційної комісії: 77503, Івано-Франківська область, м. Долина, вулиця Пушкіна, 14.

8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступницю міського голови Шевченко А. В.

Міський голова                                                                              Іван Дирів

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.03.2021  № 219-8/2021

СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення діяльності комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради»

Голова комісії:

 Гошовський Петро Мар’янович –  директор КЗ « Центру надання соціальних  послуг Долинської міської ради»

Члени комісії:

Федоришин Оксана Михайлівна – головний бухгалтер КЗ « Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради»

Лазоришин Лариса Михайлівна – інспектор кадрів – діловод КЗ « Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради»

Стецькович Ігор Іванович – завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання КЗ  «Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради»

Олексюк Мирослава Іванівна  – фахівець з соціальної роботи КЗ « Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради»

 Набережна Ірина Віталіївна – фахівець з соціальної роботи КЗ « Центру надання соціальних послуг Долинської міської ради»