Про припинення діяльності комунального закладу Долинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» шляхом його ліквідації

Тип документу: . № 208-7/2021 від 18.03.2021. Стан: чинний Дата публікації: 19.03.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Внесені зміни рішенням сесії Долинської міської ради
від 21.04.2021  № 297-9/2021

Від 18.03.2021                    № 208-7/2021
м. Долина
Про припинення діяльності комунального закладу
Долинський центр фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» шляхом його ліквідації

Керуючись ст. ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59 Господарського кодексу України, ст. ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Припинити діяльність комунального закладу Долинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (код ЄДРПОУ 32796723, місцезнаходження – 77500, Івано-Франківська область, місто Долина, вулиця Степана Бандери, 2б) шляхом його ліквідації.

2.Створити ліквідаційну комісію та затвердити її склад (додається).

3.Ліквідаційній комісії вжити всі необхідні організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації комунального закладу Долинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», у тому числі:

1) повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2) забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України;

3) повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку працівників комунального закладу Долинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» про ліквідацію закладу;

4) провести інвентаризацію майна закладу;

5) провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та зобов’язаннями комунального закладу Долинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ;

6) скласти та подати проміжний та ліквідаційний баланс на затвердження Долинській міській раді.

4.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Долинської міської ради.

5.Місце знаходження роботи ліквідаційної комісії: 77500, Івано-Франківська область, м. Долина, вулиця Степана Бандери, 2б.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ісайчука Р.В. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту (Петренко Ю.О.).

Міський голова                                        Іван Дирів

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 18.03.2021  № 208-7/2021

СКЛАД
ліквідаційної комісії з припинення діяльності комунального закладу Долинський центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Голова комісії:

 Штень Степан Йосипович –  в.о. директора Долинського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Члени комісії:

 Ісайчук  Роман Володимирович – заступник голови Долинської міської ради.
Лопух Роман Ігорович – в.п. начальна відділу молоді та спорту Долинської міської ради.;
Демченко Світлана Омелянівна  – начальник фінансового управління Долинської міської ради.;
Кузеляк Людмила Іванівна – головний бухгалтер Долинського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».