Про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

Тип документу: . № 1337-41/2018 від 27.09.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 27.09.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 27.09.2018. № 1337-41/2018

м. Долина

Про приєднання до Європейської хартії

рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

Беручи до уваги Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 1979 року, відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», з метою сприяння реалізації механізмів для досягнення рівності можливостей жінок і чоловіків у житті місцевої громади м. Долина, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад (додається).
  1. Доручити міському голові Гаразду Володимиру Степановичу підписати Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.
  1. Міському голові м. Долина Гаразду В.С. подати у встановленому порядку заяву про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

Міський голова                                                                     Володимир Гаразд