Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода Мерів  щодо Клімату та Енергії»

Тип документу: . № 285-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021        № 285-9/2021
м. Долина
Про приєднання до Європейської ініціативи
«Угода Мерів  щодо Клімату та Енергії»

 З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля, скорочення викидів (CO2) на території Долинської територіальної громади, заслухавши інформацію міського голови, відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Схвалити європейську ініціативу «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» (Covenant of Mayors for Climate and Energy).

2.Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» та взяти на себе зобов’язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, а також підвищувати стійкість за рахунок адаптації до наслідків зміни клімату.

3.Уповноважити міського голову Івана Диріва від імені Долинської міської ради підписати угоду за формою приєднання.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Долинської міської ради з питань промисловості, соціально-економічного розвитку та екології.

Міський голова                             Іван Дирів