Про придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт

Тип документу: . № 1023-20/2020 від 08.10.2020. Стан: чинний Дата публікації: 12.10.2020

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 08.10.2020  №1023-20/2020
м. Долина
Про придбання будівельних матеріалів
для проведення ремонтних робіт

Розглянувши звернення та матеріали громадянки Хомишин Т. про надання грошової допомоги на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту будинку №____, по вул.Привокзальна, взявши до уваги рекомендації спільної комісії Долинської міської ради, яка була створена відповідно до звернення громадянки Хомишин Т. та керуючись Положенням про надання адресної грошової допомоги жителям Долинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішеннями міської ради від 04.02.2020. № 431-12/2020 із змінами від 01.04.2020 № 550-15/2020, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради придбати будівельні матеріали на суму 49 000 (сорок дев’ять тисяч 00 коп.) для проведення ремонтних робіт в будинку №___ по вул. Привокзальна.

2.Передати будівельні матеріали громадянці Хомишин Т. згідно Акту прийому-передачі.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В. Смолія.

 Міський голова                                              Володимир Гаразд