Про програму розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади на 2021 рік   

Тип документу: . № 210-7/2021 від 18.03.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 19.03.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Внесені зміни рішенням сесії Долинської міської ради
Від 25.05.2021  № 413-10/2021 

Внесено зміни рішенням Долинської міської ради
Від 21.04.2021  № 292-9/2021

Від 18.03.2021                     № 210-7/2021
м. Долина
Про програму розвитку благоустрою
та інфраструктури сільських
населених пунктів Долинської
територіальної громади на 2021 рік   

З метою забезпечення збалансованого розвитку сільських населених пунктів Долинської територіальної громади та вирішення їх першочергових інфраструктурних проблем, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади на 2021 рік (додається).

2.Старостам Долинської територіальної громади спільно із депутатами міської ради, закріплених за відповідними сільськими населеними пунктами, провести аналіз першочергових проблем відповідних сільських населених пунктів та подати пропозиції щодо вирішення їх фінансування в межах коштів передбачених Програмою.

3.При визначенні проблем, що фінансуватимуться відповідно до даної Програми, рекомендовано дотримуватися наступних пропорцій у відсотках:

– покращення благоустрою та інфраструктури населених пунктів – 50%;

– видатки по освітній галузі – 20%;

– видатки по медичній галузі – 15%;

– видатки в галузі культури – 15%.

4.Фінансовому управлінню міської ради фінансування заходів Програми проводити виходячи із бюджетних призначень, передбачених при внесенні змін до міського бюджету на 2021рік.

5.Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в I кварталі 2022 року.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань майна та власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Міський голова                                                         Іван Дирів

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 18.03.2021 № 210-7/2021

ПРОГРАМА
розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади на 2021 рік

І. Загальна частина

У 2020 році завершився процес формування Долинської міської територіальної громади, яка на сьогоднішній день включає 22 населені пункти, серед яких місто Долина та 21 село.

Попри статус Долинської ТГ як міської, саме сільські населені пункти є домінуючими в структурі громади. Так, зокрема, в демографічній структурі громади, сільське населення становить понад 60%. В просторовому вимірі, питома вага території сільських населених пунктів складає домінуючу частку в загальній площі громади.

Враховуючи ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів, які мали місце в ході розвитку кожного окремого населеного пункту, які зараз формують Долинську ТГ, слід констатувати значний дисбаланс як між окремими сільськими населеними пунктами, так і в у відношенні середньостатистичного сільського населеного пункту до міста Долини.

В першу чергу ці проблеми проявляються в стані комунальної інфраструктури в селах. Відсутність у переважної більшості колишніх сільських рад належного бездефіцитного бюджету, не дозволяла вирішувати на території сільських населених пунктів подекуди навіть базові інфраструктурні проблеми. На сьогоднішній день типовими проблемами для сільських громад Долинської ТГ є:

 • стан дорожнього покриття доріг загального користування та комунальної власності, а також мостового господарства;
 • відсутність або неналежний стан мереж ливневого водовідведення, а також берегоукріплення;
 • гостра потреба проведення невідкладних ремонтних робіт в адміністративних будівлях, а також закладах сфери освіти, первинної медицини, культури;
 • недостатнє забезпечення нічним освітленням вулиць;
 • проблеми збору та вивозу побутових відходів тощо.

Розробка та реалізація даної програми покликані розпочати масштабну роботу із гармонізації розвитку благоустрою та інфраструктури в усіх сільських населених пунктах територіальної громади.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є вирішення першочергових проблем сільських населених пунктів Долинської територіальної громади в сфері благоустрою та розвитку інфраструктури.

ІІІ. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • проведення комплексного аналізу сучасного стану благоустрою та інфраструктури на території сіл;
 • вирішення першочергових проблем у сфері інфраструктури та благоустрою на території кожного села;
 • підвищення довіри сільського населення до нової системи місцевого самоврядування, наповнення практичним змістом діяльності старост.

IV. Фінансове забезпечення Програми

 1. Основним джерелом фінансування заходів Програми визначити частину вільного залишку коштів міського бюджету, який склався станом на 01.01.21 по загальному фонду та залишків коштів спеціального фонду за цільовими надходженнями, які не використані у зв’язку із закінченням бюджетного періоду.

В межах даної програми планується основним джерелом фінансування її заходів визначити вільні залишки коштів, що склалися на 01.01.2021 на рахунках колишніх сільських бюджетів.

 1. Механізм розподілу даних коштів між окремими сільськими населеними пунктами та відповідними старостинськими округами в межах даної програми здійснено виходячи з таких факторів як кількість населення кожного села, а також питома вага залишків коштів, що склався по кожному окремому сільському бюджету станом на 01.01.2021.
 2. Крім того фінансове забезпечення цієї Програми може здійснюватися в межах видатків, передбачених в міському бюджеті на 2021 рік.

V. Механізм реалізації та очікувані результати виконання Програми

Планування конкретних заходів щодо покращення благоустрою та відновлення інфраструктури по кожному старостинському окрузі здійснюється за результатами аналізу наявних ідентифікованих першочергових проблем в межах граничної суми коштів передбачених на кожен старостинський округ в розділі VI даної програми. Узгодження переліку заходів відбувається із залученням старости відповідного старостинського округу, закріплених депутатів міської ради, профільних заступників міської ради, а також компетентних фахівців управління благоустрою та інфраструктури,  управління житлово-комунального господарства та інших структурних підрозділів Долинської міської ради.

Затвердження переліку заходів відбувається у вигляді додатку (титульного списку) до даної Програми, відповідно до рішення міської ради. Заходи можуть передбачати проведення робіт з поточного чи капітального ремонту, а також придбання обладнання та основних засобів.

Виконавцями Програми, відповідно до типу заходів, що будуть передбачені в додатку (титульному списку) є наступні головні розпорядники:

 • Долинська міська рада;
 • управління благоустрою та інфраструктури;
 • управління житлово-комунального господарства;
 • управління освіти;
 • відділ культури.

Очікується, що за підсумками реалізації даної Програми в сільських населених пунктах Долинської ТГ будуть вирішені окремі першочергові проблеми в сфері благоустрою та розвитку інфраструктури, що сприятиме покращенню умов життя сільського населення. В подальшому, успішна реалізація даної програми повинна стати фундаментом розробки і щорічного впровадження подібних програм із виділенням більш вагомого фінансового забезпечення з міського бюджету.

VI.Заходи програми та розподіл видатків Програм між старостинськими округами

Таблиця 1 – Заходи Програми

з/п

Перелік заходів Видатки в межах заходу Сума, грн.
1 Покращення благоустрою та інфраструктури населених пунктів. Заходи в галузі освіти, медицини та культури. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів, робіт з благоустрою територій. Придбання основних засобів та малоцінного інвентарю 7 723 810,14
2 Покращення екологічної ситуації в сільських населених пунктах, вирішення питання поводження з відходами Придбання основних засобів та малоцінного інвентарю 744 074,09
3 Збільшення ефективності використання земельних ресурсів Коректура нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів 99 683,13
РАЗОМ 8 567 567,36

Таблиця 2 – Розподіл видатків між старостинськими округами на виконання заходів Програми у сфері благоустрою і розвитку інфраструктури

Старостинський округ Населення, осіб Залишок по сільському бюджету на 01.01.2021, грн Сума коштів передбачених на реалізацію заходів програми, грн
поточні видатки капітальні видатки
1 2 3 4 5
Белеївський 879 117 681,87 177 491,29
Великотур’янський 2 451 86 034,16 433 658,22
Геринський 1 278 118 823,90 244 832,13
1 2 3 4 5
Гошівський 1 885 177 190,44 361 606,09
Грабівський
(Грабів, Крива)
1 808 0,00 303 834,09
Княжолуцький 3 238 3 568 383,78 082 830,31 364 176,25
Лоп’янський 1 828 0,00 307 195,08
Малотур’янський 2 300 0,00 386 514,60
Надіївський 1 354 45 880,57 239 148,02
Новичківський 1 717 3 591,07 289 450,15
Оболонський 2 545 497 064,10 553 452,40
Підберезський 2 750 1 331 002,33 798 903,04
Рахинянський 1 144 166 877,47 234 471,81
Солуківський
(Солуків, Якубів, Діброва)
2491 0,00 418 612,12
Тростянецький 1993 47 161,33 346 855,92
Тяпчанський 1 471 525 014,76 380 038,88
Яворівський 1 041 2 473 352,49 800 739,72
ВСЬОГО 32 173 9 158 058,27 7 359 633,89 364 176,25
7 723 810,14