Про програму підтримки у 2012 році Долинського природничо-математичного ліцею у вивченні фізики, астрономії, інших природничих наук

Тип документу: . № 450-14/2011 від 09.12.2011 . Стан: чинний Дата публікації: 09.12.2011

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Внесено зміни від

26.09.2012. № 800-23/2012

Знято з контролю від 10.01.2013. № 966-27/2013

РІШЕННЯ

 
Від 09.12.2011. № 450-14/2011
м. Долина
 
Про програму підтримки у 2012 році Долинського
природничо-математичного ліцею у вивченні
фізики, астрономії, інших природничих наук
 

В И Р І Ш И Л А:

 
         1. Затвердити програму підтримки у 2012 році Долинського природничо-математичного ліцею у вивченні фізики, астрономії, інших природничих наук (додається).
 
2. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 
3. Інформацію про хід виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в ІІІ кварталі 2012 року.
 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, фізичної культури та спорту.
 
 
 
Міський голова                                                                    Володимир Гаразд
 
 
 
 
 

 

Затверджено:

рішенням міської ради

від 09.12.2011. № 450-14/2011

 

 

Програма

підтримки у 2012 році Долинського пиродничо-математичного ліцею у вивченні фізики, астрономії, інших природничих наук

 

І. Загальні положення

 
      Фiзика є фундаментальною наукою, що вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознавства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення шкiльного курсу фiзики як навчального предмета. Завдяки цьому в структурi освiтньої галузi вона вiдiграє роль базового компонента природничо-наукової освiти.
З часів створення ліцею вся робота педагогічного колективу була націлена на отримання учнями якісної, фундаментальної освіти. Вихованці ліцею щорічно показують високі результати  в навчально-виховному процесі, моніторингу освіти, зовнішньому незалежному оцінюванні, на предметних олімпіадах, захистах науково-дослідницьких робіт МАН, різноманітних конкурсах районного, обласного і Всеукраїнського рівнів.
Найбільш вагомих результатів за  останніх дванадцять  років досягнуто в  з фізики.
Біля 70 (сімдесяти) ліцеїстів стали призерами обласних олімпіад з фізики, з них п’ятнадцять вибороли  перші місця (дипломи I-го ступеня).
Щороку, починаючи з 1999 року, наші вихованці захищають честь області на IV-му етапі  Всеукраїнських олімпіадах з фізики. З вісімнадцяти учасників тринадцять ставали призерами: два дипломи  I-го ступеня, три дипломи II-го ступеня, вісім дипломів III-го ступеня. Це найбільше представництво окремого закладу в обласній команді на Всеукраїнському рівні.
В 2011 році учні ліцею гідно захищали нашу область на Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт малої академії наук, що проходив у м.Києві, і здобули нагороди: Вецко Віктор- диплом I-го ступеня (інформатика), Черпак Олег диплом II-го ступеня (секція  теоретичної фізики), Гошовський Андрій – диплом III-го ступеня (секція біології).
Значного успіху досягнуто в 2011 році на Всеукраїнській олімпіаді з астрономії, що вперше проводилась з часів незалежності України.  Учень ліцею Ільницький Іван, здобувши диплом II-го ступеня, був включений до збірної команди України у складі 5 учнів провідних навчальних закладів м.Києва, Харкова, Донецька і Дніпропетровська по підготовці до  міжнародної  олімпіади з астрономії, що в проходила у вересні місяці цього року  у Казахстані (м. Алмати).
У нелегкій боротьбі, що включала три етапи: теоретичний тур, спостереження і практичний тур, учень 10 класу Долинського природничо-математичного ліцею Ільницький Іван виборов срібну медаль.
Це визначна подія в освітянському житті  Івано-Франківської області. Подібного успіху на міжнародному рівні за всі часи незалежності України досягнув випускник Калуської гімназії Лучко Іван (міжнародна олімпіада з фізики, Мексика,  бронзова медаль).
Після закінчення ліцею практично всі випускники успішно продовжують навчання у провідних ВУЗах України,  працюють у різних галузях науки, техніки, виробництва, державних установах  і приватних компаніях. Багато з них продовжують навчання і роботу за кордоном.
Однак умови навчання в ліцеї є досить складними. Приміщення пристосовані, оскільки  були обладнані під дошкільні заклади. Відсутня належна матеріально-технічна база кабінетів.  Відповідно, є  значні труднощі у проведенні фронтальних і лабораторних робіт, фізичного практикуму, демонстраційних  експериментів.
Потребують заміни учнівські столи, крісла фізичного кабінету, електричне живлення  до столів.
З метою повноцінного використання на уроках комп’ютерно-інформаційних технологій є велика необхідність у придбанні сучасних  мультимедійних засобів, відповідних навчальних програм.
Для створення елементарних умов при вивченні астрономії необхідно придбати для ліцею телескоп.
З метою впровадження енергозберігаючих технологій є велика необхідність у заміні  ламп розжарювання на газорозрядні, використанні альтернативних джерел живлення.
Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту».
 
 

ІІ. Ціль та мета Програми

 
         Ціль Програми – забезпечення відповідних умов для вдосконалення навчально-виховної роботи в ліцеї, створення стартового майданчика по використанню енергозберігаючих технологій.
         Мета Програми – покращення матеріально-технічної бази профільних кабінетів,  створення належних умов для проведення уроків,  лабораторних робіт, практичних занять, демонстраційних дослідів, ефективного використання на уроках і в позакласній роботі  комп’ютерно-інформаційних технологій.
 
 
 

ІІІ. Заходи з реалізації Програми

 

грн.

№ з/п

Назва заходів

Джерела фінансування

міський бюджет

районний бюджет

обласний бюджет

інші джерела

1.

Придбання столів та крісел у фізкабінет

10000

2.

Придбання мультимедійних засобів

7000

10000

3.

Придбання навчальних програм

5000

4.

Придбання телескопу

4000

5.

Придбання комплектів приладів  у фізкабінет

50000

6.

Придбання альтернативних джерел живлення

5000

15000

 

Разом

16000

15000

50000

25000

 

Всього по Програмі

106000