Про програму підтримки мобілізаційної роботи та сприяння обороні України в місті Долині на 2019-2020 роки

Тип документу: . № 1604-50/2019 від 18.04.2019. Стан: чинний Дата публікації: 23.04.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 18.04.2019. № 1604-50/2019

м. Долина

Про програму підтримки мобілізаційної роботи

та сприяння обороні України в місті Долині на 2019-2020 роки

З метою створення на регіональному рівні передумов для належної підтримки загальнодержавної мобілізаційної роботи та сприяння обороні України, керуючись Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Схвалити програму підтримки мобілізаційної роботи та сприяння обороні України в місті Долині на 2019-2020 роки (додається).
 1. Виконавцями програми визначити комунальне підприємство «Управління комунального майна», відділ освіти Долинської міської ради, Долинський об’єднаний військовий комісаріат та ГО «Долинське районне об’єднання воїнів АТО».
 1. Виконавцям Програми в межах своєї компетенції забезпечити реалізацію її заходів.
 1. Фінансовому відділу міської ради в межах коштів передбачених в міських бюджетах на 2019 та 2020 роки профінансувати виконання заходів Програми.
 1. Звіт про хід виконання Програми заслуховувати щорічно в І кварталі року наступного за звітним.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 18.04.2019. № 1604-50/2019

ПРОГРАМА

підтримки мобілізаційної роботи та сприяння обороні України

в місті Долині на 2019-2020 роки

 1. Загальна частина

На сьогоднішній день у зв’язку із суттєвими змінами геополітичної ситуації та фактичним крахом існуючої останні кілька десятиліть системи безпеки в світі і на Європейському континенті зокрема, держава Україна змушена надолужувати втрачену роками систему ефективної протидії агресії та зазіханням на територіальну цілісність і суверенітет.

Економічна, політична, а останнім часом і відкрита військова агресія Російської Федерації по відношенню до України є реальною загрозою цілісності нашої держави та внутрішньому благополуччю. Анексія території АР Крим, ескалація збройного протистояння на півдні і сході України, підтримка діяльності на території України незаконних озброєних кримінальних та терористичних угруповань, провокації спрямовані на підрив мирного життя і стабільності по всій території України – таким є першочергові без пекові виклики для нашої держави.

Ефективна протидія загрозам безпеки та територіальної цілісності України можлива за умови наявності та ефективного функціонування різних компонентів загальнодержавної та місцевої політики. Найперше на базовому рівні кожної громади України повинна бути відновлена робота спрямована на підготовку населення, в тому числі молоді, до можливої необхідності стати на захист своєї держави, краю чи міста від будь якого роду агресії. Для цього необхідно реанімувати і підсилити роботу насамперед в навчальних закладах, забезпечити населення належним рівнем інформації про послідовність дій в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Кожен свідомий громадянин повинен чітко знати і розуміти свою роль в тій чи іншій надзвичайній події, вміти надати кваліфіковану допомогу постраждалим, мати навики і знання з основ військової справи. Іншим, не менш важливим обов’язком кожної громади є дієва підтримка армії, сприяння підвищенню її боєздатності та матеріально-технічного забезпечення.

Враховуючи вищенаведене, Долинською міською радою розроблена дана Програма, мета і завдання якої сприятимуть підвищенню загального рівня мобілізаційної готовності територіальної громади міста, таким чином забезпечуючи вагомий внесок в загальнодержавну систему безпеки.

Термін дії Програми розрахований на 2 роки (2019-2020 роки).

Реалізація Програми відбуватиметься за рахунок спільних скоординованих дій партнерів-співвиконавців, серед яких:

 • Долинська міська рада спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами.
 • Долинський об’єднаний військовий комісаріат.
 • ГО «Долинське районне об’єднання воїнів АТО».
 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є створення в місті Долині належних умов для підвищення загального рівня мобілізаційної готовності громади, що полягає у готовності до захисту держави, краю чи міста від будь якого виду агресії, протидії надзвичайним ситуаціям.

В рамках досягнення задекларованої мети Програми передбачається робота, спрямована на виконання наступних завдань:

 1. Забезпечення якісного військово-патріотичного виховання молоді на території м. Долина за рахунок підсилення існуючої роботи в школах та підтримки діяльності відповідних організацій патріотичного спрямування.
 2. Підвищення рівня мобілізаційної готовності, знань і навиків з військової підготовки, а також протидії надзвичайним ситуаціям серед дорослого населення.
 3. Підтримка української армії, сприяння в покращенні її матеріально-технічного забезпечення. Підтримка військовослужбовців та ветеранів бойових дій з числа представників територіальної громади міста.

Задля реалізації кожного із зазначених завдань передбачається виконання окремих заходів  системного та одноразового характеру, переліку яких наведено в наступному розділі Програми.

 1. Заходи з реалізації Програми
№ з/п Найменування заходів Термін виконання Фінансування з міського бюджету Очікуваний результат
1 2 3 4 5
1. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді
Виконавці: Відділ освіти Долинської міської ради спільно з управлінням освіти, молоді та спорту Долинської РДА
1.1 Покращення матеріальної бази загальноосвітніх шкіл міста для проведення занять з предмету «Захист Вітчизни» та медико-санітарної підготовки Щорічно в межах передбаченого фінансування 80 000 грн Придбання навчально-демонстраційних моделей озброєння та облаштування майданчиків для проведення занять, закупівля підручників, посібників, стендів, іншого необхідного обладнання та інвентарю
1.2 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів викладачів предметів «Захист Вітчизни» та медико-санітарної підготовки Щорічно Постійне вдосконалення методології викладання, підвищення інтерактивності занять.
1.3 Проведення щорічних військово-спортивних змагань серед загальноосвітніх шкіл міста Щорічно в межах навчального року 20 000 грн Придбання призів для шкіл переможців у формі спортивно-туристичного та іншого необхідного обладнання.
2. Підвищення рівня мобілізаційної готовності населення
Виконавці: Долинський об’єднаний військовий комісаріат спільно з Долинською міською радою, Долинським відділенням поліції, Долинським РВ УДСНС та ГО «Долинське районне об’єднання воїнів АТО»
2.1 Підвищення якості мобілізаційної роботи на підприємствах, установах, організаціях. Відновлення військово-патріотичної і спортивної підготовки трудових колективів Постійно Кошти підприємств, установ, організацій Створення передумов для належного військово-патріотичного виховання та спортивної підготовки працівників підприємств, установ та організацій, придбання необхідного інвентарю.
2.2 Проведення регулярних змагань між колективами підприємств, установ та організацій з військово-патріотичної підготовки та спорту Щорічно Проведення щорічних військово-спортивних спартакіад між колективами підприємств, установ та організацій міста і району.
1 2 3 4 5
2.3 Проведення інформаційної кампанії щодо інформування населення про порядок дій під час військової загрози та надзвичайних ситуацій: поширення пам’яток серед мешканців про порядок евакуації у випадку НС; сприяння створенню добровільних будинкових (квартальних, вуличних) дружин протидії НС. Щорічно, не менше 1 публікації на квартал Фінансування друкованої продукції в межах коштів передбачених в програмі ОМС Публікація в друкованих ЗМІ пам’яток щодо правил поведінки під час військової загрози, в умовах військового стану та під час надзвичайних ситуацій.
2.4 Підвищення мобілізаційної готовності в колективах закладів соціальної сфери, підприємств, установ та організацій Щорічно Проведення зустрічей з колективами підприємств, установ, організацій, вуличні майстер-класи, навчання з евакуації та дій на випадок виникнення НС тощо.
3. Підтримка української армії та допомога учасникам бойових дій
Виконавці: Долинська міська рада та КП «УКМ» спільно з  ГО «Долинське районне об’єднання воїнів АТО»
3.1 Придбання матеріально-технічного засобів з подальшою передачею їх для потреб підрозділів та з’єднань Збройних Сил України Щорічно в межах передбаченого фінансування 200 000 грн Придбання обладнання, основних засобів, інвентарю, розхідних матеріалів та їх безоплатна передача підрозділам ЗСУ
3.2 Покращення житлових умов учасників АТО та ООС з числа мешканців міста Долини Щорічно в межах окремого Порядку Фінансування в рамках програми КП «УКМ» Придбання матеріалів для потреб ремонту житла учасників
 1. Фінансування реалізації Програми

Основним фінансовим інструментом, необхідним для успішного досягнення мети та завдань Програми є міський бюджет м. Долина.

Крім коштів міського бюджету на виконання Програми будуть активно залучатись кошти виконавців окремих заходів програми у формі трудової участі, різноманітні позабюджетні кошти, в тому числі: міжнародна технічна допомога, цільові державні програми, гранти, кошти бюджетів вищого рівня тощо.

З міського бюджету на реалізацію Програми протягом 2019-2020 років заплановано витратити всього 300 000 грн, в тому числі по роках:

 • 2019 рік – 150 000 грн;
 • 2020 рік – 150 000 грн;

Дані видатки планується передбачати з коштів загального фонду та бюджету розвитку відповідного року.