Про програму міграційної політики та здійснення заходів щодо надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб на 2021-2025 роки

Тип документу: . № 172-6/2021 від 25.02.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 26.02.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 25.02.2021             № 172-6/2021
м. Долина
Про програму міграційної політики та здійснення
заходів щодо надання адміністративних послуг у сфері
громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб на 2021-2025 роки

З метою сприяння Долинському районному відділу Управління Державної міграційної служби України в області у забезпеченні права громадян на отримання якісних, своєчасних адміністративних послуг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити програму міграційної політики та здійснення заходів щодо надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб на 2021-2025 роки (додається).

2.Долинському районному відділу Управління Державної міграційної служби України в області забезпечити виконання заходів Програми.

3.Фінансовому управлінню міської ради фінансування заходів програми проводити виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету.

4.Інформацію про хід виконання даної Програми заслуховувати на сесії міської ради щорічно в I кварталі починаючи з 2022 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова                                       Іван Дирів