Про Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для зарахування їх до комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради

Тип документу: . № 425-10/2021 від 25.05.2021. Стан: чинний Дата публікації: 26.05.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 25.05.2021  №425-10/2021
м. Долина
Про Положення про порядок ведення загальної
електронної реєстрації дітей для зарахування їх
до комунальних закладів дошкільної освіти
та дошкільних структурних підрозділів закладів
загальної середньої освіти Долинської міської ради

З метою спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради, керуючись Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 р. №86), законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про захист персональних даних», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.Затвердити Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для зарахування їх до комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти Долинської міської ради (додається).

2.Визнати такими, що втратили чинність рішення Долинської міської ради від 21.02.2013 №975-28/2013 «Про Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади м.Долина», від 18.04.2013 №1056-29/2013 «Про реєстрацію дітей в ДНЗ міста у виключних випадках».

3.Управлінню освіти спільно з управлінням надання адміністративних послуг Долинської міської ради здійснити перереєстрацію дітей, зареєстрованих на чергу у заклади дошкільної освіти та дошкільні структурні підрозділи закладів загальної середньої освіти сільських населених пунктів Долинської міської територіальної громади до 1 вересня 2021 року.

4.Управлінню технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради:

4.1. Внести зміни до відомостей про заклади дошкільної освіти та дошкільні структурні підрозділи закладів загальної середньої освіти Долинської міської територіальної громади;

4.2. Надати управлінню освіти міської ради доступ до єдиної комп’ютерної бази даних та технічний супровід до завершення перереєстрації дітей;

4.3. Опублікувати рішення на офіційному сайті Долинської міської ради та «Віснику міської ради».

5.Керівникам закладів дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти міської ради опублікувати рішення на офіційних сайтах закладів та проводити систематичну роботу в інформаційній системі управління освітою, підтримуючи базу даних в актуальному стані.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту.

Міський голова                                                                              Іван Дирів