Про передачу спортивних об’єктів

Тип документу: . № 416-10/2021 від 25.05.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 26.05.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 25.05.2021  № 416-10/2021
м. Долина
Про передачу спортивних об’єктів

Розглянувши пропозиції робочої групи з питань передачі спортивних об’єктів на території Долинської територіальної громади, утвореної розпорядженням міського голови від 09.04.2021 №94 та з метою ефективного використання і управління майном, керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.До 15.06.2021 року передати на баланс Управлінню благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради спортивні майданчики, згідно додатку до рішення.

2.Управлінню благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради (В.Юсип) укласти з комунальним підприємством «Комунгосп» Долинської міської ради угоди на оперативне управління спортивними майданчиками.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Ісайчука та постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова                                                                    Іван Дирів