Про надання адресної грошової допомоги

Тип документу: . № 221-8/2021 від 31.03.2021 . Стан: чинний Дата публікації: 02.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 31.03.2021  № 221-8/2021
м. Долина
Про надання адресної
грошової допомоги

Розглянувши звернення та матеріали громадян про надання грошової допомоги, взявши до уваги рекомендації постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку, керуючись Програмою соціального захисту населення Долинської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2020 № 14-1/2020, Положенням про надання адресної грошової допомоги жителям Долинської міської територіальної громади, затвердженого рішеннями міської ради від 04.02.2020. № 431-12/2020 із змінами від 03.04.2020 № 550-15/2020 (далі – Положення), Програмою соціально – психологічної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями на 2020 рік, затвердженою рішенням міської ради від 25.02.2020  № 454-13/2020,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Надати одноразову грошову допомогу батькам, які виховують дітей з інвалідністю відповідно до частини 5 розділу 4 Програми соціально – психологічної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями на 2021 рік та п. 3.4 Положення:

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові одного із батьків (отримувача коштів) Прізвище, ім’я, по батькові дитини Адреса Серія, № паспорта, ідентифікаційний код отримувача коштів Сума,грн
1 2 3 4 5 6
1 Горбач Лариса Богданівна Горбач Денис Андрійович (2005) 600,00
2 Сушко Тетяна Василівна Сушко Руслан Іванович (2005) 600,00
3 Микитин Уляна Зіновіївна Микитин Андрій Зіновійович (2007) 600,00
4 Микитин Уляна Зіновіївна Микитин Павло Зіновійович (2012) 600,00
1 2 3     6
5 Білан Людмила Василівна Білан Василь Володимирович (2006) 600,00
6 Надіївська Тетяна Ігорівна Надіївська Марія Миколаївна (2004) 600,00
Разом по п. 1 3 600,00

2.Надати адресну грошову допомогу на лікування громадянам ТГ, згідно звернення депутатів та міського голови, відповідно до п. 2.6. Положення про використання коштів Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови, затвердженого рішенням міської ради від 25.02.2021 № 198-6/2021:


з/п
Прізвище,
ім’я,
по батькові
Адреса Ідентифі-каційний
код
Депутат Розмір
допомоги,грн
1 2 3 4 5 6
1 Юрків Олег Юрійович (2012)

отримувач коштів -мати Юрків Галина Михайлівна

С.Гаргат 10000,00
2 Волчанський Анатолій Юліанович (1958) С.Гаргат 10000,00
В.Гошилик 3000,00
В.Громиш 3000,00
В.Мостовий 1000,00
С.Димид 3000,00
Т.Сливчук 1000,00
О.М’якуш 3000,00
3 Музальов Володимир Андрійович (1998) Г.Михно 10000,00
С.Гаргат 10000,00
В.Гошилик 3000,00
4 Мельник

Марія Дмитрівна (1954)

 

В.Гошилик 3000,00
В.Громиш 3000,00
5 Каленська Уляна Ігорівна  (1981) отримувач коштів – батько Сарабрин Ігор Юліанович В.Мостовий 5000,00
6 Креховецька Леся Ярославівна (1977) В.Мостовий 5000,00
А.Шевченко 5000,00
7 Тарас Ганна Михайлівна (1954)

отримувач коштів –дочка Федечко Наталія Миронівна

В.Тисяк 1000,00
8 Теліжин Аліна Володимирівна (1996) І.Дирів 5000,00
В.Гошилик 3000,00
О.М’якуш 5000,00
9 Хома Павліна Дмитрівна (1947) В.Тисяк 1000,00
         Разом по п. 2 93 000,00

3.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради профінансувати банківську установу в сумі 96 600,00 грн.

Міський голова                                       Іван Дирів