Про комунальне підприємство «Водоканал» Долинської міської ради

Тип документу: . № 276-9/2021 від 21.04.2021. Стан: чинний Дата публікації: 22.04.2021

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 21.04.2021   № 276-9/2021
м. Долина
Про комунальне підприємство
«Водоканал» Долинської міської ради

З метою організації роботи комунального підприємства, враховуючи рішення міської ради від 23.12.2020  № 8-1/2020 «Про безоплатне прийняття Долинського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до комунальної власності Долинської територіальної громади», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», норм Цивільного, Господарського, Бюджетного кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Змінити найменування: «Комунальне підприємство «Долинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на «Комунальне підприємство «Водоканал» Долинської міської ради».

2.Затвердити статут комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради (додаток 1).

3.Затвердити штатну структуру комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради (додаток 2)

4.Доручити керівнику комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради забезпечити державну реєстрацію статуту, згідно з вимогами чинного законодавства України та виготовлення відповідної печатки.

5.Визначити комунальне підприємство «Водоканал» Долинської міської ради таким, що надає соціально важливі послуги населенню.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Романа Ісайчука.

Міський голова                                               Іван  Дирів