Про програму «Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2020 рік»

Тип документу: . № 62-3/2019 від 20.08.2019. Стан: чинний Дата публікації: 23.08.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 20.08.2019.     № 62-3/2019
м. Долина
Про програму «Громадський бюджет
Долинської ОТГ на 2020 рік»

З метою посилення участі громади у розвитку територіальних громад, підвищення відповідальності жителів за його розвиток та збереження інфраструктури, активізації та залучення громадян до визначення пріоритетних напрямків розвитку та вирішення важливих проблем ОТГ, відповідно до Положення про Громадський бюджет Долинської ОТГ затвердженого рішенням міської ради від 31.07.2019. № 25-2/2019, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму «Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2020 рік» (додається).

2.Апарату міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3.Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2020 рік, передбачити та профінансувати виконання заходів Програми.

4.Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в ІV кварталі 2020 року.

5.Рішення опублікувати у «Віснику міської ради» і на офіційному веб-сайті міської ради.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна та власності.

Міський голова                             Володимир Гаразд

Затверджено:
рішенням міської ради
від 20.08.2019. № 62-3/2019

Програма
«Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2020 рік»

1.Основні положення

Соціально – економічний розвиток будь-якої країни залежить від розвитку її регіонів (територіальних громад). Як правило, це досягається через відносну самостійність територіальних громад щодо вирішення питань місцевого розвитку. За два останні роки принцип самостійності територіальних громад на практиці набуває нового значення і починає реалізовуватися. Проте жителі міст, селищ та сіл в Україні ще продовжують вважати, що за вирішення всіх проблем відповідає місцева влада.

Надання громадам права ініціативи та відповідальності щодо соціально-економічного розвитку своєї території приведе до посилення взаємозв’язку між владою та громадою. Однак, більшість громад залишаються пасивними. Для подолання такої пасивності необхідно навчити населення технологіям розв’язання проблем розвитку та створити організації громад, які допоможуть об’єднати погляди жителів.

Основними законами, що регламентують здійснення місцевого самоврядування, тобто права територіальних громад – самостійно вирішувати питання місцевого значення є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997 року), «Про органи самоорганізації населення» (від 11 липня 2001 року).

2.Мета Програми

2.1.Метою програми є посилення участі громади у розвитку територій, співпраці влади та громади, підвищення відповідальності жителів за розвиток та збереження інфраструктури. Активізація та залучення громадян до визначення пріоритетних напрямків розвитку та вирішення важливих проблем міста і сіл.

2.2.Досягнення мети Програми відбувається у наступних аспектах:

– комунікаційний: налагодження комунікацій та взаємодії між громадою і владою;

– інформаційний: створення спільного інформаційного простору з висвітлення роботи Програми;

– контрольно-моніторинговий: здійснення систематичного моніторингу та контролю за станом виконання Програми.

3.Завдання Програми

3.1.Програма передбачає виконання протягом 2020 року проектів, відібраних для реалізації шляхом голосування на сайті міської ради у 2019 році.

Головним принципом Програми є зосередження спільних зусиль влади та громади на пріоритетних питаннях розвитку інфраструктури на основі законності, ефективності та доцільності.

3.2.Основними завданнями Програми є:

– за допомогою активної участі жителів міста і сіл реалізація громадських ініціатив, які отримають найбільшу підтримку;

– проведення масштабної інформаційної кампанії;

– забезпечення постійної співпраці Долинської міської ради з громадськістю населених пунктів ОТГ;

– виховання почуття відповідальності та патріотизму жителів ОТГ;

– підвищення суспільної активності громадян.

 4.Фінансування Програми

 4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету на 2020 рік Долинської міської об’єднаної територіальної громади та становить 1 000 тис. грн із них на проекти:

1) м.Долина – 600 тис. грн;

2) Лоп’янський старостинський округ – 100 тис. грн;

3) Грабівський старостинський округ – 100 тис. грн;

4) Малотур’янський старостинський округ– 100 тис. грн;

5) Солуківський старостинський округ – 100 тис. грн.

4.2. Вартість (бюджет) реалізації однієї ініціативи не повинна перевищувати 100 тис. грн бюджетних коштів.

5.Механізм реалізації Програми

5.1.Реалізація Програми «Громадського бюджету Долинської ОТГ на 2020 рік» відбуватиметься шляхом проведення конкурсу на визначення кращих громадських проектів до кінця 2019 року відповідно до Положення про Громадський бюджет Долинської ОТГ.

6.Очікувані результати виконання Програми

6.1.Виконання Програми забезпечить обізнаність жителів міста і сіл щодо можливостей реалізації ініціативних ідей, покращить рівень їх знань у підготовці проектних пропозицій, стимулює активізацію громадських ініціатив спрямованих на залучення додаткових коштів на розвиток об’єднаної територіальної громади.

6.2.Очікувані результати виконання Програми:

– налагодження конструктивної співпраці громадян і влади;

– активізація участі громадськості у реалізації Програми;

– першочергове врахування думки та пропозицій громадськості у вирішенні пріоритетних завдань розвитку територій.

7.Моніторинг та оцінка виконання Програми

7.1.Моніторинг виконання Програми здійснюється за встановленою формою, містить інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування, досягнуті результати (додаток 1).

7.2.Дані, отримані в процесі моніторингу, є основою для складання звіту про оцінку ефективності виконання Програми.

7.3.Звіт про оцінку виконання Програми оприлюднюється на сайті Долинської міської ради та у «Віснику міської ради».

Додаток  до програми Громадського бюджету
Долинської ОТГ на 2020 рік

Виконання Програми Громадського бюджету
Долинської ОТГ на 2020 рік

з/п

Назва Проекту

(ПІБ автора)

Термін реалізації, місяців Плановий обсяг витрат на реалізацію, тис. грн Фактичні

витрати на реалізацію, тис. грн

плановий фактичний з бюджету міста з бюджету міста