Про програму благоустрою міста Долини на 2019 рік

Тип документу: . № 1439-44/2018 від 06.12.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 06.12.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 06.12.2018. № 1439-44/2018

м. Долина

Про програму благоустрою

міста Долини на 2019 рік

З метою забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста Долини, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити програму благоустрою міста Долини на 2019 рік (додається).
 1. Комунальному підприємству «Комунгосп» Долинської міської ради забезпечити виконання Програми.
 1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2019 рік, профінансувати виконання заходів Програми.
 1. Визначити, що для реалізації заходів Програми можуть бути залучені кошти власних доходів КП «Комунгосп», кошти передбачені на участь депутатів міської ради в соціально-економічному розвитку міста чи інші кошти не заборонені чинним законодавством.
 1. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2020 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Гаврилків та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Міський голова                                                                        Володимир Гаразд

Затверджено:

рішенням міської ради

від 06.12.2018. № 1439-44/2018

 ПРОГРАМА

благоустрою міста Долини на 2019 рік

 1. Основні положення

Програма благоустрою міста Долини на 2019 рік розроблена та передбачена для впровадження комунальним підприємством «Комунгосп» Долинської міської ради і є невід’ємною частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Долини на 2019 рік.

Планування в межах Програми здійснено на програмно-цільовому принципі, який покликаний сприяти прозорості господарських процесів та забезпечити територіальну громаду інформацією про хід її виконання і досягнутий рівень ефективності використання бюджетних  коштів.

 1. Мета, завдання та ресурси Програми

Мета Програми – забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території міста Долини, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) громади.

Відповідно до задекларованої мети, протягом 2019 року КП «Комунгосп» працюватиме над вирішенням ряду виробничих та невиробничих завдань.

До виробничих завдань КП «Комунгосп» на 2019 рік належать:

 1. Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).
 2. Роздільне збирання твердих побутових відходів на території міста (в тому числі від порізки зелених насаджень), здійснення відбору корисних складників з метою подальшої їх реалізації на ринку вторинної сировини.
 3. Санітарне очищення міста Долини, вивезення з його території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою їх утилізацією.
 4. Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста, вивезення великогабаритних відходів.
 5. Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.
 6. Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизація доріг.
 7. Підтримка благоустрою і чистоти міських вулиць, парку, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень та покосу трав.
 8. Контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів в сфері благоустрою фізичними і юридичними особами, ведення профілактичної та претензійно-позовної роботи з порушниками.
 9. Забезпечення належного рівня відведення дощових і талих вод на території міста шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі ливневої каналізації.
 10. Забезпечення належного рівня освітлення (в тому числі декоративного) вулиць та прибудинкових територій міста в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж.
 11. Утримання та підтримка належного рівня благоустрою відпочинкової зони «Парк-став» та інших зон відпочинкового та рекреаційного призначення, а також сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення, заняття спортом, відпочинку тощо.
 12. Забезпечення ритуального обслуговування населення та належної експлуатації і благоустрою міських кладовищ.

До невиробничих завдань КП «Комунгосп» на 2019 рік відносяться:

 1. Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування підприємства, стратегічного та оперативного планування, а також недопущення виникнення в нього заборгованостей.
 2. Оперативне забезпечення підприємства всіма необхідними видами ресурсів для повсякденної роботи.
 3. Забезпечення високого рівня трудової дисципліни на підприємстві, дотримання безпечних та комфортних умов праці.
 4. Планування та впровадження ефективних управлінських рішень (в тому числі кадрового характеру), спрямованих на покращення якості роботи підприємства.
 5. Налагодження та ведення ефективного управлінського, бухгалтерського та статистичного обліку, системи постійного контролю за виконанням робіт і заходів, а також витрат матеріально-технічних та фінансових ресурсів.
 6. Забезпечення роздільного бухгалтерського та управлінського обліку доходів і витрат у всіх підрозділах підприємства та за всіма напрямками його роботи.
 7. Активний пошук можливостей для збільшення обсягів власних доходів підприємства за рахунок ведення активної претензійно-позовної роботи зі споживачами та дебіторами, а також надання різного роду платних послуг стороннім суб’єктам.

Відповідно до задекларованих завдань Програми для їх повноцінного охоплення та забезпечення якісної реалізації комунальне підприємстві «Комунгосп» протягом року залучатиме людські, матеріально-технічні та фінансові ресурси.

Людськими ресурсами, необхідними для реалізації мети та завдань Програми є організаційна структура КП «Комунгосп», затверджена рішенням Долинської міської ради, яка в 2019 році складатиметься з наступних підрозділів:

 1. Адміністрація – 18,5 шт. од.
 2. Транспортний цех – 41,25 шт. од.
 3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури – 21 шт. од.
 4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста – 74 шт. од.
 5. Енергетична служба – 6 шт. од.
 6. Служба «Парк-став» – 6 шт. од.

Загальна кількість задіяних людських ресурсів – 166,75 шт. од.

Крім того до виконання робіт в рамках Програми протягом року можуть залучатись додаткові людські ресурси, зокрема на умовах оплачуваних громадських робіт за направленням Долинського центру зайнятості. Оплату заробітної плати таким працівникам буде здійснюватись за рахунок коштів Центру зайнятості та за рахунок власних доходів КП «Комунгосп».

До матеріально-технічних ресурсів КП «Комунгосп» в першу чергу належить власний парк авто техніки:

 • спецтехніка для вивозу ТПВ та рідких нечистот – 8 од. (в т.ч. сміттєвози – 8 од.; ас-машина – 1 од.);
 • трактори та екскаватори з навісним обладнанням – 10 од.;
 • бульдозер – 1 од.;
 • автокран – 1 од.;
 • автовишки – 2 од. (в т.ч. телескопічна – 1 од.; ліктева – 1 од.);
 • вантажні бортові автомобілі – 3 од.;
 • вантажні автомобілі самоскиди – 3 од.;
 • малий бортовий вантажний автомобіль – 1 од.;
 • автобус пасажирський – 2 од.;
 • легковий автомобіль – 1 од..

Загальна кількість автотехніки підприємства на початок року – 34 одиниць.

Крім того, до даної категорії ресурсів належить інше технологічне обладнання, що знаходиться на балансі підприємства, зокрема: зварювальний агрегат САК, стаціонарне обладнання для подрібнення деревини, бензопила, косарки, верстати та інше обладнання.

Фінансовими ресурсами підприємства для реалізації Програми є:

 • кошти міського бюджету (в тому числі кошти з загального фонду та з бюджету розвитку);
 • власні кошти підприємства (доходи від надання послуг вивозу ТПВ, реалізації вторинної сировини, надання інших послуг, реалізації дров та щепи для потреб опалення);
 • інші джерела коштів не заборонені чинним законодавством.
 1. Заходи Програми

Планування заходів Програми на 2019 рік здійснено на підставі задекларованих мети і завдань, виходячи з наявних в розпорядженні КП «Комунгосп» людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Розподіл відповідальності за реалізацію окремих заходів здійснено між різними профільними елементами організаційної структури КП «Комунгосп» (цехи та служби).

3.1. Адміністрація КП «Комунгосп»

Функцією даного підрозділу є забезпечення безпосереднього виконання всіх невиробничих завдань та одного з виробничих – ритуальне обслуговування населення, а також організацію, планування та контроль за виконанням всіх виробничих завдань в рамках Програми.

Загальна чисельність штатних одиниць по структурі адміністрації КП «Комунгосп» – 18,5 шт. од.

 

Таблиця 3.1.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Адміністрація» КП «Комунгосп» в 2019 році


з/п
Стаття видатків Сума, грн
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 2920152,97
2 Паливно-мастильні матеріали 119846,45
3 Запасні частини 0,00
4 Матеріали 32461,35
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 48278,25
Разом 3120739,02

 

3.2. Транспортний цех

Транспортний цех є допоміжним підрозділом КП «Комунгосп», основною функцією якого є забезпечення належного утримання та експлуатації у виробничих цілях транспортних засобів і механізмів підприємства.

Загальна чисельність штатних одиниць по транспортному цеху КП «Комунгосп» – 40,25 шт. од.

Техніка, що перебуває в транспортному цеху залучається до виконання робіт різними структурними підрозділами підприємства. Відповідно, планові витрати на паливно-мастильні матеріали по кожній одиниці техніки будуть відображені в структурі планових видатків кожної зі служб, відповідно до відсотку залучення кожної машини до обслуговування певної служби.

 

Таблиця 3.2.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Транспортний цех» КП «Комунгосп» в 2019 році

№ з/п Стаття видатків Сума, грн
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 4543542,98
2 Паливо-мастильні матеріали 3335,93
3 Запасні частини 785100,00
4 Матеріали 526956,14
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 83682,30
Разом 5942617,35

 

3.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури

Першим з підрозділів виробничої діяльності розглядаємо службу обслуговування дорожньої інфраструктури КП «Комунгосп».

Функцією даного підрозділу є забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

 1. Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизація доріг.
 2. Забезпечення належного рівня відведення дощових і талих вод на території міста шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі ливневої каналізації.

Виходячи із завдань, що стоять перед службою обслуговування дорожньої інфраструктури, а також вищезазначених об’ємів, протягом 2019 року передбачається реалізувати наступні заходи:

 • утримувати в належному технічному стані полотно проїжджих частин комунальних доріг м. Долина, забезпечити проведення їх поточних та капітальних ремонтів в межах коштів передбачених на це в міському бюджеті за рахунок підрядних організацій та власних ресурсів;
 • утримувати в належному технічному стані пішохідну інфраструктуру вздовж комунальних доріг, а також в парках, скверах та біля елементів благоустрою, забезпечити проведення їх поточних та капітальних ремонтів в межах коштів передбачених на це в міському бюджеті за рахунок підрядних організацій та власних ресурсів підприємства;
 • підтримувати в належному стані систему організації дорожнього руху в межах комунальних доріг м. Долина, шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, утримання, заміни та встановлення дорожніх знаків та інших елементів (інформаційні таблички та знаки, пішохідні огородження, світлофорний об’єкт та ін.);
 • проведення обслуговування мереж ливневого водовідведення на прибудинкових територіях, в парках, скверах тощо;
 • після кожних випадань сильних опадів дощу, але не рідше двох разів на місяць в весняно-осінній період прочищати 340 колодязів дощової каналізації та 10,4 км мережі дощової каналізації в межах можливостей технічної бази підприємства або із залученням сторонньої техніки;
 • провести ремонт 20 горловин колодязів дощової каналізації (вздовж центральних доріг та на прибудинкових територіях), а також відремонтувати, або виготовити нових до 20 решіток та провести промивання систем в міру необхідності;
 • забезпечити належне утримання доріг та пішохідних доріжок протягом зимового періоду, шляхом прогортання снігу та посипання протиожиледною сумішшю (поливання соляним розчином) по мірі необхідності;
 • виконання інших оперативних робіт з метою утримання, експлуатації та ремонту підвідомчої інфраструктури, згідно рішень сесії міської ради, виконавчого комітету, а також протокольних доручень та розпоряджень міського голови, критичних зауважень депутатів тощо.

Загальна чисельність штатних одиниць по службі обслуговування дорожньої інфраструктури КП «Комунгосп» – 21 шт. од.

Крім людських ресурсів до роботи над виконанням заходів залучатиметься також техніка та водії транспортного цеху КП «Комунгосп».

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби обслуговування дорожньої інфраструктури матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.3.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба обслуговування дорожньої інфраструктури» КП «Комунгосп» в 2019 році

№ з/п Стаття видатків Сума, грн
1 2 3
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 2960780,46
2 Паливо-мастильні матеріали 105200,87
3 Запасні частини 0,00
4 Матеріали 681688,64
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 236027,00
Разом 4928696,97

 

3.4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста

Наступний підрозділ виробничої діяльності – служба благоустрою та санітарного очищення міста КП «Комунгосп».

Функцією даного підрозділу є забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

 1. Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).
 2. Роздільне збирання твердих побутових відходів на території міста (в тому числі від порізки зелених насаджень), здійснення відбору корисних складників з метою подальшої їх реалізації на ринку вторинної сировини.
 3. Санітарне очищення міста Долини, вивезення з його території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою їх утилізацією.
 4. Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста, вивезення великогабаритних відходів.
 5. Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.
 6. Підтримка благоустрою і чистоти міських вулиць, парку, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних зелених насаджень та покосу трав.
 7. Контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів в сфері благоустрою фізичними і юридичними особами, ведення профілактичної та претензійно-позовної роботи з порушниками.
 8. Забезпечення належної експлуатації і благоустрою міських кладовищ.

Виходячи з широкого набору завдань, над вирішенням яких протягом року працюватиме служба, значними є і обсяги її планових заходів, які умовно можна розділити на 2 групи:

 1. Заходи в сфері поводження з відходами:
 • забезпечити утримання в належному технічному та санітарному стані 58 майданчиків для організованого збору твердих побутових відходів;
 • проводити щоденний вивіз відходів з місць організованого збору ТПВ по місту згідно розроблених схем санітарного очищення власним парком сміттєвозів підприємства для захоронення на полігоні;
 • проводити викачування рідких нечистот з громадських туалетів міста із подальшою їх утилізацією по мірі необхідності;
 • проводити вивіз побутових відходів та викачування рідких нечистот в інших замовників поза територією м. Долина на умовах укладених договорів;
 • забезпечити експлуатацію та складування відходів на існуючому полігоні ТПВ з дотриманням технологій передбачених законодавчими, нормативними актами та проектною документацією;
 • підтримувати та розвивати існуючу систему роздільного збору та сортування відходів з метою відбору з них корисних складників та подальшої їх реалізації;
 • проводити постійну інформаційну роботу із населенням та юридичними особами із залученням ЗМІ з метою виконання ними вимог законодавства в сфері поводження з відходами, своєчасних розрахунків за надані послуги;
 • своєчасно виявляти, фіксувати відповідними актами (за участі відповідальних осіб міської ради) та ліквідовувати (за умови наявності на це дозволу міської ради та ресурсної відомості з калькуляцією витрат) стихійні сміттєзвалища на території міста, проводити вивезення великогабаритних відходів через залучення власної техніки (в тому числі за рахунок виявлених винних суб’єктів);
 • вживати заходів з профілактики і недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ шляхом притягнення винних осіб і суб’єктів до адміністративної відповідальності та ведення інформаційної роботи.
 1. Заходи в сфері благоустрою міста:
 • щоденне прибирання проїзних частин вулиць міста і тротуарів загальною площею 156520,00 м², та періодичне поглиблене прибирання (не рідше одного разу на місяць) 45625,00 м²;
 • провести ремонт 35 лавок по вул. Грушевського, майдані Січових Стрільців, вул. Чорновола, на території міського парку;
 • відремонтувати та двічі на рік пофарбувати рекламні стенди по проспекту Незалежності, вул. Грушевського, майдані Січових Стрільців;
 • провести фарбування 50 стійок дорожніх знаків та 9 автобусних зупинок по вул. Шептицького, Грушевського, Омеляна Антоновича, проспекті Незалежності;
 • щонайменше двічі на рік провести дрібний ремонт 6 містків по вул. Франка, Садова, Нова (Омеляна Антоновича), Зелена, Міцкевича, Шептицького;
 • після випадання сильних опадів, але не рідше 2 разів на місяць у весняно-осінній період проводити очищення містків від намулу, гілок дерев та різного роду сміття по вул. Омеляна Антоновича, Південна, Франка, Шептицького, Міцкевича, Садова, Нова, Зелена, Хмельницького, Яворівській та інші;
 • перед початком зимового періоду розвезти та встановити, а по його закінченню зібрати та вивезти з вулиць міста 120 ящиків для зберігання протиожиледної суміші, відремонтувати 50 ящиків;
 • перед початком зимового періоду провести заходи з благоустрою та підготовки до використання елементи зимового відпочинку (ковзанка, льодова гірка, новорічні ялинки, святкова ілюмінація тощо);
 • до різдвяних свят встановити та прикрасити, а по їх закінченню – демонтувати біля центральної ялинки шопку;
 • забезпечити належне утримання пам’ятників в місті (М.Грушевському, Т.Шевченку, Борцям за Українську державу, Вічний вогонь), пам’ятних знаків видатним долинянам (Горбовому, Пачовському, Лопатинському, Любачівському, могили Пачовського, Горбового, могили визначних долинян (кладовище по вул. Нова), пам’ятник за домом молитви та ін.);
 • провести встановлення, забезпечити обслуговування та ремонт в місті громадських туалетів (стаціонарні та пересувні);
 • забезпечити належне утримання та благоустрій міських кладовищ, ведення обліку поховань, а також здійснювати поховання невідомих осіб;
 • протягом року мінімум двічі провести покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави на площі 30 га по газонах, зелених зонах, територіях парку і скверів міста, а саме по проспекті Незалежності, вул. Нафтовиків, Чорновола, Грушевського, Пушкіна, Довбуша, Полюляка (Чернишевського), Міцкевича, Омеляна Антоновича, Шептицького, Південна, в міському парку, в дворах багатоквартирних житлових будинків (за мінусом площ прибудинкових територій);
 • в міру необхідності та за умови наявності дозволу на знесення (окрім екстрених аварійних випадків) проводити видалення зелених насаджень в розрахунку орієнтовно 60 дерев на рік;
 • проводити періодичне формуюче обрізання крон зелених насаджень на території міста (вул. Грушевського, пр. Незалежності та інші);
 • за рахунок відходів санітарної та формуючої порізки та видалення зелених насаджень та з залученням додаткових обсягів даного ресурсу проводити заготівлю дров та щепи з метою подальшого використання для власних потреб та для продажу стороннім організаціям;
 • в тісній співпраці з іншими структурними підрозділами підприємства та вразі потреби разом із відділом інспекції міської ради проводити постійний контроль за додержанням вимог законодавства та нормативних актів щодо благоустрою міста, при виявленні порушень вживати заходів попередження (приписи) та притягнення до адміністративної відповідальності порушників;
 • поточний ремонт дошки оголошень та флагштока на майдані Січових Стрільців;
 • проведення озеленення та утримання зелених насаджень в м. Долина (Таблиця 3.7);
 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з жителями приватного сектору по приведенню в належний стан огорож, фасадів будинків, прилеглих садибних території;
 • виконання інших оперативних робіт в галузі благоустрою та санітарного очищення міста на виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

 

Загальна чисельність штатних одиниць по службі благоустрою та санітарного очищення КП «Комунгосп» – 73 шт. од.

 

Крім людських ресурсів до роботи над виконанням заходів залучатиметься також техніка та водії (машиністи) транспортного цеху КП «Комунгосп».

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби благоустрою та санітарного очищення міста матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.4.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба благоустрою та санітарного очищення міста» КП «Комунгосп» в 2019 році

№ з/п Стаття видатків Сума, грн
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 7188061,85
2 Паливо-мастильні матеріали 4052539,83
3 Запасні частини 0,00
4 Матеріали 679524,55
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 457034,10
Разом 12377160,33

 

3.5. Енергетична служба

Над завданням забезпечення належного рівня освітлення вулиць та прибудинкових територій міста в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж на КП «Комунгосп» працює енергетична служба.

Заходами передбаченими до впровадження службою в 2019 році є:

 • утримувати в справному технічному стані мережу вуличного освітлення м.Долина;
 • щоденно проводити огляди 11 підстанцій вуличного освітлення на виявлення можливих несправностей, перевіряти міцність затискачів, фактичний опір мережі для виявлення можливих коротких замикань, відповідність часу встановленого на таймерах вуличного освітлення;
 • не рідше одного разу на тиждень проводити детальний огляд всієї мережі вуличного освітлення з перевіркою справності підключення світильників до ЛЕП вуличного освітлення, виявлення кабелів, що вийшли з ладу, заміною несправних світильників та ламп;
 • протягом року провести ремонт 300 світильників, замінити орієнтовно 600 ламп та 2,2 км повітряної кабельної ЛЕП;
 • провести паспортизацію та розробку загальної схеми вуличного освітлення міста;
 • не рідше 3 раз на місяць проводити перепрограмування таймерів в підстанціях вуличного освітлення для оптимізації освітлення вулиць відповідно до тривалості світлового дня;
 • перед новорічними святами провести підключення новорічних ялинок та інших елементів світлового декору;
 • для проведення близько 12 святкових заходів забезпечувати подачу напруги для озвучення та підключення виїзної торгівлі;
 • замінити 7 лічильників, в яких вийшов термін експлуатації;

Загальна чисельність штатних одиниць по енергетичній службі КП «Комунгосп» – 6 шт. од.

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби благоустрою та санітарного очищення міста матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.5.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Енергетична служба» КП «Комунгосп» в 2019 році

№ з/п Стаття видатків Сума, грн
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 765958,63
2 Паливо-мастильні матеріали 457516,92
3 Запасні частини 0,00
4 Матеріали 421997,73
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 1288492,85
Разом 2933966,13

 

3.6. Служба «Парк-став»

Над завданням утримання та підтримки належного рівня благоустрою відпочинкових зон міста, а також сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення, в КП «Комунгосп» працює служба «Парк-став».

Заходами передбаченими до впровадження службою протягом 2019 року є:

 • запобігання забруднення водного плеса ставу, випасанню худоби на газонах парку, перешкоджання купанню в недозволених місцях, виходу на лід в зимовий період, браконьєрському вилову риби;
 • організація та забезпечення роботи рятувального поста, який слідкуватиме за поводженням людей в плаваючих засобах та надання допомоги в разі необхідності;
 • утримання в справному технічному стані плаваючого засобу самої рятувальної служби та необхідного інвентаря;
 • моніторинг за дотриманням порядку у відпочинкових зонах;
 • придбання та проведення висаджування посадкового матеріалу;
 • провести поточний ремонт містків;
 • встановити нові та замінити старі або знищені лавки;
 • облаштувати систему водовідведення на футбольному полі (матеріали, робота), сприяти в його облаштуванні;
 • провести профілактичне чищення всіх джерел та колодязів;
 • вести активну співпрацю з ГО «Рибалка» з метою збереження і примноження іхтіофауни міського ставу;
 • забезпечувати проведення на території парку масових заходів протягом року (дні міста, день молоді, Водохреща та інші);
 • вести роботу з покращення відпочинково-спортивної інфраструктури парку (розширення дитячого та спортивного майданчиків, облаштування ковзанки, лижної траси, тощо).

Загальна чисельність штатних одиниць службі «Парк-став» КП «Комунгосп» – 7 шт. од.

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби «Парк-став» матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.6.1 – Планові витрати на структурний підрозділ «Служба «Парк-став» КП «Комунгосп» в 2019 році

№ з/п Стаття видатків Сума, грн
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 436981,11
2 Паливо-мастильні матеріали 0,00
3 Запасні частини 0,00
4 Матеріали 37871,59
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 32185,50
Разом 507038,20

 

Таблиця 3.7 Перелік планових робіт по озелененню м. Долина на 2019 р.

№ з/п Перелік
об’єктів озеленення міста
Види робіт
1 2 3
1. Пам’ятник  Михайлові Грушевському (клумби на п’єдесталі та перед пам’ятником), проспект Незалежності догляд за клумбами, посадка однорічних рослин, вертикальне озеленення
2. Сквер побратимів,
проспект  Незалежності
догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
декоративне мульчування
3. Пішохідна алея, проспект Незалежності – вулиця Чорновола догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
вертикальне озеленення,
декоративне мульчування
4. Адмінбудинок районної ради, проспект Незалежності вертикальне озеленення,
догляд за живоплотами та топіарними формами,
догляд за клумбами
5. Алея Небесної Сотні на майдані Січових Стрільців догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
догляд за живоплотами,
декоративне мульчування
6. Пам’ятник Борцям за Українську Державу, майдан  Січових Стрільців догляд за клумбами, посадка однорічних рослин
7. Пам’ятник  Хрест  Голодомору,  вулиця Грушевського догляд за клумбами, посадка однорічних рослин
8. Музей “Бойківщина”,
провулок Січків
вертикальне озеленення,
догляд за клумбами, мульчування, посадка однорічних рослин
9. Алея Митрополита Шептицького, вулиця Пачовського
 
догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
декоративне мульчування
10. Паркова зона догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
догляд за живоплотами,
декоративне мульчування
 
1 2 3
11. Транспортна кільцева розв’язка на перехресті вулиць Шевченка, Міцкевича, Обліски реконструкція у зв’язку із будівельними роботами
12. Меморіал Вічний вогонь, вулиця Омеляна Антоновича
 
догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
догляд за живоплотами
13. Пам’ятний знак «Рідна школа» догляд за клумбами
14. Рабатки, проспект Незалежності (центр зайнятості, готель «Карпати», супермаркети «Суперсам» та «Кошик», адмінбудинок районної ради) догляд за клумбами, посадка однорічних рослин
 
15. Вулиця Грушевського, проспект Незалежності вертикальне озеленення
16. Пам’ятник Шевченку, вулиця  Міцкевича догляд за клумбами, посадка однорічних рослин
17. Підняте пішохідне перехрестя, вулиці Степана Бандери – Грушевського догляд за клумбами, посадка однорічних рослин,
декоративне мульчування
 
18. Вулиця Грушевського, сквер позаду Будинку техніки догляд за живоплотами
19. Вулиці міста, паркова зона посадка крупномірних рослин
20. Полив квітників клумби та вертикальне озеленення


 1. Видатки на реалізацію Програми

 

 

Таблиця 4.1 – Зведені планові витрати по КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини на 2019 рік в частині поточних видатків

№ з/п Стаття видатків Видатки по структурних підрозділах, грн. ВСЬОГО ВИДАТКІВ, грн.
адміністрація транспортний цех служба обслуговування дорожньої інфраструктури служба благоустрою та санітарного очищення міста енергетична служба служба «Парк-став»
1 Заробітна плата (з нарахуваннями) 2920152,97 4543542,98 2960780,46 7188061,85 765958,63 436981,11 18815478,00
2 Паливо-мастильні матеріали 119846,45 3335,93 1050200,87 4052539,83 457516,92 0,00 5683440,00
3 Запасні частини 0,00 785100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785100,00
4 Матеріали 32461,35 526956,14 681688,64 679524,55 421997,73 37871,59 2380500,00
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 48278,25 83682,30 236027,00 457034,10 1288492,85 32185,50 2145700,00
РАЗОМ 3120739,02 5942617,35 4928696,97 12377160,33 2933966,13 507038,20 29810218,00

Загальна сума фінансування для реалізації Програми в частині поточних видатків становить 29810218,00 грн.


 1. Бюджет Програми

З врахуванням всіх наведених в попередніх розділах розрахунків, загальний бюджет Програми благоустрою міста Долини на 2019 рік матиме наступний вигляд:

Таблиця 5.1 – Зведені планові витрати КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини на 2019 рік

 

№ з/п Стаття видатків Сума, грн
1 Заробітна плата з нарахуваннями 18815478,00
2 Паливо-мастильні матеріали 5683440,00
3 Запасні частини 785100,00
4 Матеріали 2380500,00
5 Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій 2145700,00
Разом 29810218,00

Таблиця 5.2 – Джерела покриття планових витрат на виконання програми благоустрою м. Долини на 2019 рік в часині поточних видатків

 

№ з/п Джерело фінансування Сума, грн
1 Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів  і надання послуг, в т.ч.: 2975400,00
вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб 1355000,00
вивезення ТПВ і нечистот від населення 1376100,00
послуги транспорту і техніки 182500,00
інші доходи 61800,00
2 Кошти міського бюджету 26834818,00
Разом 29810218,00