Чи потрібно ліцензію, сертифікат, тощо? Де отримати?

Що таке ліцензія?

Ліцензія – це  документ державного зразка, що дає Вам право на здійснення виду діяльності, вказаного в ліцензії, протягом визначеного терміну за умови виконання ліцензійних умов.

Для чого потрібна ліцензія?

Для здійснення деяких видів господарської діяльності в Україні недостатньо бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець або юридична особа. Зокрема, окремі бізнеси потребують ліцензування.

Ліцензування – це засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Перелік різновидів діяльності, що підлягають ліцензуванню, зафіксований в статті 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності». Зокрема, до них відносяться:


Сертифікат – це документ, який посвічує, що продукція якісна і відповідає всім діючим в Україні стандартам, як, наприклад, ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо.


Основна мета сертифікації – запобігання реалізації продукції небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього середовища, сприяння споживачеві в компетентному виборі товарів і послуг.
 значно підвищити конкурентоспроможність своєї продукції;
 мати потужний інструмент для законного підвищення її ціни;
 брати участь у тендерах і відкритих продажах, укладати контракти;
 працювати з надійними партнерами всередині країни і за кордоном;
 вільно поставляти продукцію на внутрішній і закордонний ринок;
 не відчувати труднощів при оформленні митних документів;
 мати універсальний засіб для реклами і збільшення продажів…
В такому випадку Вам знадобляться юридичні послуги з отримання « Сертифікату якості на продукцію».

Цивільним кодексом України визначено, що суб’єкти підприємництва можуть здійснювати окремі види діяльності лише після одержання спеціального дозволу (ліцензії). Законодавством встановлюється обов’язкова процедура отримання ліцензій для здійснення окремих видів підприємництва.