Затверджено Порядок введення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Важливо! Змінено форми бланків документів дозвільного характеру, згідно з додатками, які  подаються замовником до відділу державного архітектурно-будівельного контролю

На Урядовому порталі  оприлюднена  Постанова «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», яка затверджує Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Йдеться про встановлення єдиних норм для створення електронних документів, а також надання (отримання) адміністративних й інших послуг у сфері будівництва в електронній системі.

Йдеться про спрощення процесу отримання послуг у сфері будівництва. Також зміни дозволяють одночасно верифікувати та перевіряти інформацію під час взаємодії з іншими електронними реєстрами.

Постановою також вносено зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України в частині запровадження надання послуг програмними засобами електронної системи.

Зокрема, Порядок передбачає вимоги щодо:

  • внесення (реєстрації) інформації, відомостей (даних) (у тому числі, автоматичного) до електронної системи користувачами в межах повноважень, визначених законодавством, та відповідно до прав доступу користувачів;
  • автоматичного аналізу внесених даних на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність у поданих електронних документах для отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, та у відомостях, які вносяться до електронної системи;
  • автоматичного контролю за наповненістю та підтвердженням цілісності електронних документів;
  • проведення процедур і заходів щодо здійснення держархбудконтролю та верифікації відомостей (даних), моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту інформації, програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу.

Увага! Змінено форми бланків документів дозвільного характеру, згідно з додатками

У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” , змінено форми бланків документів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, згідно з  додатками 1, 2 і 21; Також, у постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, змінено форми бланків документів у додатках  23 та 5.

Викладено в такій редакції:

Додаток 1

Додаток 2