Щодо декларування максимальних роздрібних цін виробниками та імпортерами сигарил

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) до підпункту 215.3.21 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс) внесено зміни в частині запровадження з 01.01.2021 адвалорної ставки акцизного податку на сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 90).

Статтею 220 розділу VI Кодексу визначено особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів за адвалорними ставками.

Відповідно до пункту 220.1 статті 220 розділу VI Кодексу виробниками та імпортерами тютюнових виробів здійснюється встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) (далі – МРЦ) шляхом декларування таких цін.

Кодексом визначено терміни подання декларації про максимальні роздрібні ціни (далі – Декларація) та запровадження максимальних роздрібних цін:

  • Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше ніж 10 та 25 числа місяця (п.4 ст. 220 Кодексу);
  • установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) не пізніше ніж 10 числа запроваджуються з 15 числа місяця, в якому подається декларація, а установлені не пізніше ніж 25 числа – з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому Декларацію подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому Кодексом (п.7 ст. 220 Кодексу).

Таким чином, для виконання норм Кодексу щодо запровадження з 01.01.2021 максимальних роздрібних цін на сигарили виробникам та імпортерам зазначених тютюнових виробів необхідно до 25 грудня 2020 року подати Декларацію про максимальні роздрібні ціни на сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 90).