На підтримку української армії від платників Долинського управління надійшло майже 20 млн. гривень

Впродовж січня – липня поточного року платники податків Долинського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області перерахували до державного бюджету 19689,13 тис грн військового збору, що на 310 тис грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2018 року. Надходження на зміцнення обороноздатності країни у липні склали 2802,15 тис грн.

Нагадуємо, платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до таких доходів належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна та інші доходи.

З початку року у Центрах обслуговування платників Долинського управління отримали адмінпослуги понад 9 тисяч відвідувачів

Основним завданням Центрів обслуговування платників є своєчасне забезпечення платників якісними послугами, спрощення та оптимізація процедур надання адміністративних послуг, забезпечення повної обізнаності щодо змін у чинному законодавстві.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займає послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. У січні – липні поточного року таку послугу отримали 4505 платників.

За відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків звернулись 2204 запитувачів.

Послуги з питань реєстрації платників єдиного податку, видачі платникам єдиного податку витягів з реєстру платників єдиного податку, а також реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку та реєстрації РРО, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок – отримали 1593 платники податків.

В приміщеннях  ЦОП розміщено стенди, на яких міститься інформація щодо переліку послуг, що надаються платникам податків та порядок їх надання, зразки відповідних документів, а також актуальна інформація про доповнення та зміни в чинному законодавстві.

Земельний податок необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення

В Долинському упралінні ГУ ДФС в Івано-Франківській області повідомляють, що земельний податок необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

За несплату у встановлений термін передбачено застосування штрафних санкцій. При затримці до 30 календарних днів наступних за останнім днем строку сплати, передбачено штраф у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу, а при затримці сплати більше 30 календарних днів – штраф 20 відсотків. Одночасно, на суму податкового зобов’язання з плати за землю, не сплаченого протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, нараховується пеня у порядку, визначеному ст. 129 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Довіреність ФОП на представництво його інтересів та справ, пов’язаних із сплатою податків

Долинське управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області інформує, що відповідно до п. 19.2 ст. 19 Податкового кодексу України, представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно частини другої ст. 245 Цивільного Кодексу України, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою ст. 245 ЦКУ.

Отже, довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути відповідним чином нотаріально посвідчена.

Р. ТИМКІВ

Начальник Долинського управління   

ГУ ДФС в Івано-Франківській області