ЗАПРОШЕННЯ до участі у відкритому конкурсі комерційних пропозицій

Долинська міська рада запрошує зацікавлених суб’єктів господарювання до участі у відкритому конкурсі комерційних пропозицій (тендері) на виконання послуги з проведення енергетичного аудиту з енергопаспортом та енергосертифікатом у двох бюджетних будівлях в рамках Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) відповідно до технічного завдання

Технічне завдання
на виконання послуги з проведення енергетичного аудиту з енергопаспортом та енергосертифікатом

№ з/п Перелік основних даних та вимог Основні дані та вимоги
1. Замовник Долинська міська рада
2. Місцезнаходження замовника Івано-Франківська обл., м. Долина. пр. Незалежності 5
3. Вид послуг Енергоаудит
4. Підстава для виконання робіт Відібрана проектна заявка на конкурсній основі в рамках Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у громадах ІІ»
5.

 

Джерело фінансування Грантові кошти – 70%

Кошти місцевого бюджету – 30 %

6. Мета роботи Розробити енергоощадні заходи, з наданням техніко-економічного обґрунтування та оцінюванням їх впливу на навколишнє природне середовище.

Оцінити можливість використання альтернативних джерел енергії.

Результатом реалізації запропонованих енергоощадних заходів має бути як значне скорочення споживання енергетичних ресурсів так і витрати коштів на їх придбання.

7. Інша інформація Замовник надає поверхові інвентарні плани будівель, інформацію про діючі інженерні системи, а також заповнює анкети за запитом виконавця енергетичних аудитів в частині наявної в замовника інформації.
8. Вимоги до складу та оформлення звіту з енергетичного аудиту з енергопаспортом та енергосертифікатом Звіт з енергетичного аудиту має включати:

1)інформація про виконавців енергетичного аудиту: назва компанії, перелік імен, адрес, телефонні номери та адрес електронної пошти учасників проекту;

2)перелік документів, використаних при підготовці звіту з енергетичного аудиту, у т.ч. нормативні акти, технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, тощо;

3)короткий опис результатів (загальна характеристика будівлі та загальний енергетичний баланс будівлі, інформація про питомі показники споживання енергетичних ресурсів та потенціал зниження енергоспоживання, основні техніко-економічні показники потенційних енергоефективних заходів);

4)характеристику будівлі (розташування, фото, дата будівництва, розміри, в т.ч. загальна та опалювальна площа, об’єм, кількість поверхів, матеріали, фізичний стан, інформація про кількість працівників (дітей) та відвідувачів (в разі доцільності), режим експлуатації, типи та місця встановлених лічильників енергетичних ресурсів, тощо);

5)дані про стіни: конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики стін з розподілом за сторонами світу;

6)дані про вікна та двері: тип та матеріал рами, геометричні та теплотехнічні характеристики вікон з розподілом за сторонами світу;

7)дані про дах: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;

8)дані про підлогу: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні характеристики;

9)дані про систему опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або нормативне та/або договірне), наявність та кількість балансирів на стояках чи відгалуженнях, схема  підключення до зовнішніх мереж, тип та кількість опалювальних приладів за кожним типом, тип та кількість термостатичних регуляторів на опалювальних приладах, тощо;

10)дані про систему вентиляції: кількість вентиляційних систем та їх опис, нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції;

11)дані про систему побутового гарячого та холодного водопостачання, в т.ч. нормативне теплове навантаження для гарячого водопостачання;

12)дані про систему освітлення: типи світильників, кількість ламп у світильнику, потужність ламп, світильників, час роботи, питому максимальну та питому усереднену потужність системи освітлення;

13)дані про інше електрообладнання (вентилятори, насоси, електроплити, водонагрівачі, тощо): назва, кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питому максимальну та питому усереднену потужність;

14)дані про систему охолодження: кількість, потужність та час роботи кожного обладнання, питому максимальну та питому усереднену потужність;

15)звіт про виконання тепловізійного обстеження будівлі;

16)звіт про проведення тесту на герметичність (Blower Door Test).

17)дані про котельню (в разі наявності): загальний опис встановленого обладнання, потужність та час роботи обладнання, тип палива, питомі обсяги споживання палива на виробництво теплової енергії, тощо;

18)дані про обсяги використання паливо-енергетичних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тощо), гарячої та холодної води у натуральних показниках за останні 3 повні роки для кожного місяця року та за рік в цілому, а також базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, визначений як усереднене за 3 роки значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;

19)інформація про дату початку, завершення та тривалість опалювального періоду в м. Долина протягом 3 останніх повних років, середні температури повітря для кожного місяця протягом останніх трьох років, а також відповідну інформацію про кількість градусо-днів;

20)інформація про дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд;

21)розрахований енергетичний баланс будівлі за статтями опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, охолодження та в разі наявності інше обладнання (вентилятори, насоси, тощо), відповідно до таких сценаріїв: розрахунковий базовий рівень споживання енергетичних ресурсів, фактичний базовий рівень та рівень енергоефективної моделі);

22)інформація про можливі енергоефективні заходи та проекти використання місцевих відновлювальних джерел енергії, а саме для кожного заходу:

 • назва заходу;
 • короткий опис заходу;
 • оцінка обсягу необхідних інвестицій з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт та інші витрати) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо), а також оцінка операційних витрат (в разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання);
 • потенціал енергозбереження в результаті здійснення заходу (з розбивкою на економію електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо) та / або потенціал виробництва енергії (електроенергії та / або теплової енергії) з відновлюваних джерел;
 • економічна оцінка потенціалу енергозбереження (грн. на рік) із розбивкою на типи енергоресурсів та інформацією про використані для оцінки припущення щодо вартості енергоресурсів;
 • фінансові показники, а саме: простий та дисконтований термін окупності; внутрішня норма прибутковості та чиста приведена вартість із зазначенням основних припущень (ставка дисконтування, період аналізу грошових потоків, тощо); співвідношення інвестицій до заощаджень;
 • інформація про альтернативні варіанти виконання заходу (в разі їх наявності) та вплив на основні показники (вартість, потенціал енергозбереження, період окупності) заходу; наприклад, використання різних матеріалів або різної товщини матеріалів для утеплення зовнішніх стін.

23) екологічні вигоди (скорочення викидів, в тому числі парникових газів за фактичним сценарієм, базовим рівнем та сценарієм енергоефективної моделі);

24) опис запропонованої системи енергомоніторингу (або план вимірювання та верифікації);

25)енергетичний сертифікат будівлі з класом енергетичної ефективності будівлі та її відокремлених частин, рекомендації щодо його підвищення, що включає:

 • адреса (місцезнаходження) будівлі та/або її відокремленої частини;
 • клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини. Визначається виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до затвердженої методики;
 • відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі та/або її відокремленої частини. Зокрема, відносно кількості поверхів, об’єму та загальної площі;
 • мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, що стосуються будівель такого класу;
 • фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 • рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини. Рекомендації враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці;
 • серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг), який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
 • інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 • інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті. Дана інформація включає рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.

 26) енергетичний паспорт будівлі, що     містить геометричні, енергетичні та теплотехнічні характеристики будівель і проектів будівель, огороджувальних конструкцій і нормативних документів, які встановлюють відповідність їх до вимог.

9. Термін виконання послуг Відповідно до умов договору, але не більше 30 календарних днів з дати підписання договору
10 Вимоги до звітної документації, що видається замовнику Документація видається в 2-х екземплярах та 1 екз. в електронному вигляді(формат pdf)

Енергетичні аудити повинні відповідати наступним нормативним документам:

 •  ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні;
 •  ДБН В.2.6-31:2016 Конструкція будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель;
 • ДСТУ 4065-2001(ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України.   Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги;
 • ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення;
 • ДСТУ- НБА.2.2-5:2007 Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків;
 • КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні.
 • ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод.
11 Документи, які додаються до пропозиції
 •  лист – заявка на участь в процедурі закупівлі в довільній формі;
 •   копії установчих документів компанії;
 •   приклад одного звіту з енергетичного аудиту, виконаного компанією;
 • перелік виконаних подібних енергетичних аудитів (таблична форма). Інформація повинна відповідати періоду з 2014 до 2019 року, та містити дані про замовника енергетичного аудиту (включно із контактними даними представника замовника). Підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт у вигляді трьох копій договорів з наданого переліку;
 • довідка в довільній формі про те, що учасник не визнаний банкрутом та  відносно нього  не відкрита ліквідаційна процедура;
 •   довідка з податкового органу про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету;
 • інформацію про забезпечення приладами для виконання енергетичного аудиту;
 • інформацію про наявність працівників, відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору за предметом закупівлі;
 • кваліфікаційний документ на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель;
 • опис методології виконання робіт;
 • довідка про очікувану вартість предмета закупівлі.
12 Перелік обєктів (та їх адреси) для проведення енергетичних аудитів будівель
 • Долинський ліцей №7, м. Долина, вул. Котляревського, 3
 • Долинський академічний гуманітарний ліцей №6, вул. Ст. Бандери, 8
13 Характеристики об’єкту Долинський ліцей №7
 •  рік забудови: 1990
 •   опалювальна площа: 8489 м2;
 •   опалювальний об′єм: 20544
 •   кількість поверхів: 4;
 •   місткість: 650 (дітей та працівників);
 •   наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень;
 • опис будівлі: одна будівля закладу (стіни цегляні);
 • теплопостачання: тверде паливо.
14 Характеристики об’єкту Долинський академічний гуманітарний ліцей №6
 • рік забудови: 1976
 • опалювальна площа: 5963 м2;
 • опалювальний об′єм: 23000 м3
 •  кількість поверхів: 3;
 • місткість: 800 (дітей та працівників);
 • наявні технічні документи: поверхові плани будівлі з експлікацією приміщень;
 • опис будівлі: одна будівля закладу (стіни цегляні)
 • теплопостачання: тверде паливо.

 Критерії оцінки       

1.Спроможність суб’єкта господарювання забезпечити наявність всіх необхідних документів , зазначених у пункті 11

2.Ціна комерційної пропозиції

3.Організаційно-технічна можливість забезпечити оперативне проведення енергетичного аудиту

Участь у конкурсному відборі можуть приймати всі зацікавлені суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють господарську діяльність на території України (окрім тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР Крим).

Комерційна пропозиція оформлюється в довільній формі та надсилається на адресу Долинської міської ради (email: natali.hol@ukr.net ) не пізніше 17:00 год. 25 лютого 2020 року.