Інформація  про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  комунальної  власності

Найменування об’єкта оцінки 1: нежитлове  приміщення, загальною  площею 189,4 кв.м
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Долина, вул.  Омеляна Антоновича,13
Мета проведення незалежної оцінки:  приватизація об’єкта
Інформація про замовника – Долинська міська рада
Інформація про особу платника робіт з оцінки – Долинська міська рада

Найменування  об’єкта оцінки 2: складські приміщення,   площею 95,0;  18,0; 33,0;  98,2 кв.м
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Долина,  вул. Оболонська, 16;
Мета проведення незалежної оцінки:   приватизація  об’єкта
Інформація про замовника – Долинська міська рада
Інформація про особу платника робіт з оцінки – Долинська міська рада

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Для участі в конкурсі претенденти  надають у запечатаному конверті таку конкурсну документацію:

– заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 Положення)
– документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 Положення).
– інформація про претендента: копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (додаток 5 Положення).
– конкурсна пропозиція, яка подається у окремому запечатаному підписаному конверті (та містить пропозицію учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу).

* Примітка: На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1.«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

 Вимогами  до претендентів для участі у конкурсі передбачено наявність:

– конкурсної документації,
– відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
– переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна.

Відомості про місцезнаходження комісії,  контактний номер телефону для довідок: (03477) 27031- відділ економіки міської ради, м. Долина, проспект Незалежності, 5, ІІІ поверх.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти – основні ознаки подібності: нерухоме майно- окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 500,0  грн.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Кінцевий  термін  прийому заяв:     20.03.2020 р. включно,  до 17:15 год.
Конкурс відбудеться  25.03.2020 р. о 10:00 год.  за адресою:  м. Долина, проспект Незалежності, 5, ІІІ поверх,  малий зал.