Про запровадження звітності про результати господарської діяльності комунальних підприємств, бюджетних установ

Тип документу: . № 4 від 08.01.2014 . Стан: чинний Дата публікації: 08.01.2014

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 08.01.2014                                № 4

 
 
 
Про запровадження звітності
про результати господарської
діяльності комунальних підприємств,
бюджетних установ
 

         З метою забезпечення ефективного оперативного контролю за господарською діяльністю комунальних підприємств, бюджетних установ, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ щомісячно до 20 числа подавати інформацію за попередній місяць в відділ економіки Долинської міської ради:

Директору КП «УКМ» Корбуту П. П. — згідно з додатками 1, 6, 8 ;

          Директору КП «Долинські ринки» Маївському А. С. — згідно з додатками 4, 5,8

          Начальнику КП «ДМУКБ»  Чупаку В. М. — згідно з додатками 1, 5, 8;

          Директору КП АПБ «Арка» Манюк Л. Б. — згідно з додатками 1, 5, 8;

          Директору краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів Сенів Т. Л. — згідно з додатками 3,7;

          Директору комунального закладу «Долинський муніципальний духовий оркестр» Скаб’яку Я. М. — згідно з додатками 2,7.

           2. Спеціалісту I категорії відділу економіки Кудибин М. М. до 30 числа узагальнити інформацію по кожній установі, проводити аналіз та подавати міському голові звіт.

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 
 
 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 
 
 

 

Додаток 1 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 
 

Звіт

про господарську діяльність _________

за _________

 
 

Виконання робіт, надання послуг

Обсяг

   
   
   
   
   

 
 
Керівник підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Додаток 2 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 

 

Перелік

заходів здійснених комунальним  закладом «Долинський муніципальний духовий оркестр» за__________

 

Захід

Місце виконання

 
 
Директор комунального закладу
«Долинський муніципальний духовий оркестр»                         Я.М.Скаб’як
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 

 

Перелік

заходів, здійснених краєзнавчим музеєм «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів

за__________

 

Вид діяльності

Фактично проведені заходи

1. Наукові дослідження  
2. Науково-експозиційна робота  
3. Науково-фондова та облікова робота  
4. Експедиційна діяльність  
5. Масова інформаційно-просвітницька та науково-освітня робота  
6. Видавнича діяльність  
7. Виставкова діяльність  
8. Господарська діяльність  

 
Директор краєзнавчого музею «Бойківщина»
Тетяни і Омеляна Антоновичів                                                        Сенів Т. Л.

Додаток 4 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 

 

Звіт

про виконані роботи по благоустрою ринку

за ______________

 

Виконання  робіт

Сума

   
   
   
   
Разом  

 
Директор КП «Долинські ринки»                                             А. Маївський
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 

 

 

Звіт

про доходи і витрати _________

за _________

 
 

Стаття Сума
Доходи всього в т. ч.  
   
   
   
   
Витрати всього в т. ч.  
   
   
   
   

 
Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

Звіт

про надходження і використання коштів _________

за _________

 
 
 

Стаття

Сума

Власні надходження в т. ч.

 

 

 

 

Витрачено власних надходжень в т. ч. на:

 

 

 

   
Отримано бюджетних асигнувань

Витрачено бюджетних коштів в т. ч. на :

   
   
   
   

Керівник

 
 

 

 

Додаток 7 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 

 

Звіт

про використання коштів _________

за _________

 
 
 

Стаття

Сума

Отримано бюджетних асигнувань

Витрачено бюджетних коштів в т. ч. :  
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату  
Оплата послуг:  
Оплата відряджень  
Оплата енергоносіїв, в т.ч.:  
– газ  
– електроенергія  
– водопостачання та водовідведення  
-вивіз ТПВ  
– банківські послуги  
– канцтовари  
   
   
   
   

 
Керівник
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 8 до розпорядження

від __.__.20_. № ____

 

 

 

Звіт

по дебіторській і кредиторській заборгованості ________

станом на ____________

 

Заборгованість

Сума, грн..

Дебіторська заборгованість в т. ч.  
   
   
   
   
Кредиторська заборгованість в т. ч.  
   
   
   
   

 
 
Керівник