Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки

Тип документу: . № 105 від 23.08.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 23.08.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23.08.2018 р.                                №105
Про заходи щодо підготовки проекту
міського бюджету на 2019 рік
та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки
 

Відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних напрямів бюджетної політики на середньостроковий період 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 315-р, з метою якісного формування збалансованого проекту міського бюджету на 2019 рік і проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки та своєчасного внесення його на затвердження міською радою:

  1. Фінансовому відділу міської ради (Н.Попович):
  • підготувати та довести до розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів та керівників бюджетних установ форми бюджетних запитів з урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки;
  • разом з робочою групою опрацювати попередні розрахунки і провести аналіз бюджетних запитів, та підготувати пропозиції щодо їх включення до проекту міського бюджету на 2019 рік;
  • підготувати та подати проект міського бюджету на 2019 рік для затвердження міською радою до 25.12.2018 р.
  1. Розпорядникам нижчого рівня, одержувачам коштів та керівникам бюджетних установ до 20.09.2018 р. скласти і подати у фінансовий відділ міської ради бюджетні запити згідно доведених форм.

ПРИМІТКА

При складанні бюджетних запитів мінімальна заробітна плата враховується:

з 1 січня 2019-4173 гривень (+ 12,1% до попереднього року); з 1 січня 2020 – 4407 гривень (+5.6% до попереднього року); з 1 січня 2021 – 4627 гривень (+5% до попереднього року) додаток – штатний розпис установи, організації.

Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС: з 1 січня 2019 р. становитиме – 1921 гривень (+9% до попереднього року;

з 1 січня,2020 р. – 2102 гривні (+9,4% до попереднього року); з 1 січня 2021 р. – 2262 гривні (+7,6% до попереднього року).

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 році пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджетах на 2018 рік зі змінами, застосувати коефіцієнт 1,1, в т.ч. при складанні бюджетних запитів необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку.
Капітальні видатки із розшифровкою по об’єктах, виходячи із пріоритетності і обґрунтованості потреб (наявність дефектних актів, кошторисів і т.д.).

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 
Бюджетний запит на 2019 р.
Найменування головного розпорядника коштів Долинська міська рада
Найменування відповідального виконавця бюджетної програми Мета бюджетної програми, строки її реалізації .Підстави для реалізації бюджетної програми
Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2017-2019 роки:                                                                                                                                                                                      (тис.грн.)

Код Найменування видів надходжень 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
загальні спеціальні разом
(3+4)
загальні спеціальні разом
(6+7)
загальні спеціальні Разом
(9+10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Надходження із загального фонду міського бюджету
Плата за послуги, що надаються підприємствами, установами згідно з функціональними повноважен­нями
Інші надходження спеціального фонду
ВСЬОГО

 
Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на 2020-2021 роки:

Код Найменування видів надходжень 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальні спеціальні разом
(3+4)
загальні спеціальні разом : (<5+*7)
1 2 3 4 5 6 7 . 8
Надходження із загального фонду міського бюджету
Плата за послуги, що надаються підприємствами, установами згідно з функціональними повноважен­нями
Інші надходження спеціального фонду
ВСЬОГО

 
 

КЕКВ Найменування видатків за економічною класифікацією 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
загальні спеціальні разом
(3+4)
загальні спеціальні разом
(6+7)
загальні спеціальні разом
(9+10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2110 Оплата праці працівників ;
2111 Заробітна плата
2120 Нарахування на заробітну плату
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3121 Будівництво, реконструкція
3132 Капітальний ремонт
ВСЬОГО

 
Виклад запиту видатків на 2020-2021 роки за бюджетною програмою в розрізі кодів економічної класифікації видатків:

КЕКВ Найменування видатків за економічною класифікацією 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальні спеціальні разом
(3+4)
загальні спеціальні разом
(6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2110 Оплата праці працівників
2111 Заробітна ллата
2120 Нарахування на заробітну плату
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3121 Будівництво, реконструкція
3132 Капітальний ремонт
ВСЬОГО  
 
 

 
Додатки до проекту 2019 р.: штатний розпис із розрахунковою з/п, розрахунки на придбання пального, з/ч, матеріалів , оплату послуг(к-ть, в-ть одиниці, сума).
Капітальні видатки: у розрізі об’єктів, при наявності- проектно-кошторисна документація, проекти інші розрахункові документи.
ПІДПИСИ: КЕРІВНИКА, БУХГАЛТЕРА


Розрахунок потреби коштів на 2019 рік
(бюджетні установи: ДНЗ, НВК)

КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” тис. грн.
Назва
установи
разом
2210
 
Папір
Канцтовари Конверти,
марки,
листівки,
бланки,
посвідчення
Витратні матеріали, комплектуючі до  розмножувальної техніки Господарські
товари
Миючі
засоби/
сода
Періодичні
видання
Видатки
на
охорону
праці
(вогнегасники,
аптечки,
питна
вода
тощо)
 
М’який інвентар
 
Посуд
Меблі,
підручники
Малоцінне
обладнання
(калькулятори,
телефони)
 
медикаменти

 
 
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”                                                                                      тис. грн.

Назва
установи
разом
 
Технічне обслуговування
мереж газопостача ння
Послуги
зв’язку
(міський,
міжміський
мобільний,
спец-
зв’язок,
пошта)
Послуги
Інтернет
Поточний ремонт, техобслугову вання техніки, заправка картриджів,
ксероксів
Вивіз
сміття
Дезінфекція,
дератизація
Організація, проведення, участь у семінарах, атестація, курси
підвищення
кваліфікації
 
Інше
(перезарядка
вогнегасників, установка та повірка лічильників)
Викачка
нечистот
Видатки на охорону приміщень, обслуговування інше  
відрядження