Про внесення змін до внутрішніх документів міської ради

Тип документу: . № 55 від 18.06.2012 . Стан: чинний Дата публікації: 18.06.2012

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 18.06.2012.                               № 55

 
Про внесення змін до внутрішніх
документів міської ради
 
З метою приведення внутрішньої документації міської ради у відповідність до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VI:
1. Внести зміни до посадових інструкцій працівників міської ради, доповнивши:
Розділ 2 «Завдання і обв’язки» наступним тестом «дотримуватися порядку захисту персональних; забороняється за будь-яких обставин поширювати персональні дані, які стали відомі працівнику під час виконання ним трудових обов’язків, без отримання попередньої згоди від керівництва міської ради».
Розділ 4 «Відповідальність» наступним текстом «несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків щодо захисту персональних даних».
 
2. Внести зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку доповнивши пунктом «2.4.7 працівникам міської ради обов’язково дотримуватися встановленого порядку захисту ПД».
 
3. Начальнику загально-організаційного відділу міської ради ознайомити працівників міської ради із даним розпорядженням під розписку.
 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                           Володимир Гаразд