Про призупинення бюджетних асигнувань

Тип документу: . № 92 від 06.11.2014 . Стан: чинний Дата публікації: 06.11.2014

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 06.11.2014                                №  92

 

Про призупинення бюджетних асигнувань

        

На підставі акта позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності краєзнавчого музею “Бойківщина” Тетяни і Омеляна Антоновичів за період з 01.01.2010 по 01.08.2014 від 03.10.2014№830-21/38, у якому засвідчено, що у музеї “Бойківщина” встановлено порушення бюджетного законодавства, а саме в 2012 році профінансовано роботи по реконструкції будівлі КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів”, а витрати по веденню технічного нагляду за виконанням будівельних робіт в сумі 13949,55 грн. та витрати по складанню проектно-кошторисної документації в сумі 1040,00 грн. віднесено до витрати КЕКВ 1172 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму 14989,55 грн. та є порушенням вимог п.1 ст 48,п.24 ч.1 ст.116, ст..119 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010№2456-VI, п.п. 1,5,23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228.    

Відповідно ст.117 Бюджетного кодексу України зобов’язую призупинити бюджетні асигнування краєзнавчому музею “Бойківщина”  Тетяни і Омеляна Антоновичів за бюджетною програмою (тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів) по КФКВ 110104/7 “Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва” по КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесеня до заходів розвитку” в термін від 03 листопада 2014 року по 30 листопада 2014 року протягом якого наслідки бюджетного правопорушення повинні бути усунені.

 

Міський голова                                                                             Володимир Гаразд