Про організацію проведення закупівель у міській раді

Тип документу: . № 106 від 27.08.2018 . Стан: чинний Дата публікації: 27.08.2018

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 27.08.2018                    № 106
Про організацію проведення
закупівель у міській раді
 
З метою належної організації та проведення закупівель відповідно до вимог закону України «Про публічні закупівлі» та «Порядку здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг через інформаційно- телекомунікаційну систему «Ргоzогго» в Долинській міській раді»:

  1. Затвердити форму заявки та технічного завдання на закупівлю товарів, робіт та послуг в Долинській міській раді (додаються);
  2. Начальникам відділів міської ради (ініціаторам закупівлі) забезпечити заповнення та передачу заявок і технічних завдань у випадку виникнення потреби в закупівлі та до 01 листопада кожного року – потребу на наступний рік відділу економіки.

Міський голова                                                                                           Володимир Гаразд
 
 

Додаток №1 

Начальнику відділу економіки Михничу Р. В.
ЗАЯВКА
від «__ »_____________ 20_ року №____ ______

Прощу придбати нижчезазначені ТМЦ / послуги / роботи:


з.п.
Класифікація за ДК 021:2015 (СРУ) Найменування предмету закупівлі Од.
виміру
Кількість ДСТУ, ТУ, ГОСТ Дата
потреби,
період
Очікувана
вартість
(бюджетні
призначення)
КЕКВ

Ініціатор закупівлі:            ____________________ _________________  .___________________ ___________________
(Прізвище, І.Б.)                                              (підпис)                             (контактний телефон)                                 (електронна адреса)
 

 
Начальник відділу:                                                          _________________
(Прізвище, І.Б.)                                               (підпис)
/     УЗГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу /головний бухгалтер ___________ ____________________________________________  ________
(Підрозділ)                                                               ^ (Прізвище, 1.Б.)                                                                               (підпис)
Начальник відділу економіки /уповноважена особа ________ -___ _____________________________________________________ ________________________________________________
(Підрозділ)                                                                                            (Прізвище, І.Б.)                                                                                (підпис)
 
 

Додаток № 2 

Технічне завдання
до заявки від «__»____________________ 20__ року №

  1. Ініціатор закупівлі: ______________  __________
    Найменування предмету закупівлі:
  2. Кількість, обсяг поставки:
  3. Для підтвердження якості товару при постачанні кожна партія супроводжується
  4. Строк постачання:

(посада)                                     (підпис)
Начальник відділу: ______________  __________
(посада)                                     (підпис)