Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надають відділи міської ради

Тип документу: . № 53 від 22.03.2019 . Стан: чинний Дата публікації: 22.03.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 22.03.2019.                               № 53

м. Долина

Про затвердження інформаційних та технологічних карток

адміністративних послуг, які надають відділи міської ради

З метою приведення у відповідність до діючих норм законодавства України адміністративних послуг щодо діяльності відділів міської ради, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування», «Про адміністративні послуги», рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.07.2017. № 129 «Про затвердження реєстру адміністративних послуг» із змінами, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надає відділ державного архітектурно-будівельного контролю:

1.1 Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомлення про початок виконання підготовчих робіт» (додаток 1).

1.2 Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта» (додаток 2).

1.3. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)» (додаток 3).

1.4. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги  «Подання повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації в установленому порядку; виявлено технічну помилку)» (додаток 4).

1.5. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Видача (внесення змін, анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)» (додаток 5).

1.6. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта» (додаток 6).

1.7. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта» (додаток 7).

1.8. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду» (додаток 8).

1.9. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Видача сертифіката (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками)» (додаток 9).

1.10. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта» (додаток 10).

1.11. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Внесення змін до декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)» (додаток 11).

1.12. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Внесення змін до декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду» (додаток 12).

1.13. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація декларацій про готовність до експлуатації об’єкта» (додаток 13).

  1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надає загально-організаційний відділ:

2.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Представлення до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (додаток 14).

  1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надає юридичний відділ:

3.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Взяття на квартирний облік громадян за місцем проживання, які потребують поліпшення житлових умов» (додаток 15).

3.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Затвердження списків працівників, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи» (додаток 16).

3.3. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Проведення перереєстрації громадян за місцем проживання» (додаток 17).

3.4. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Переведення службового житла у житловий фонд» (додаток 18).

3.5. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Видача ордерів громадянам на житлове приміщення» (додаток 19).

3.6. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Видача довідок про перебування на квартирному обліку» (додаток 20).

3.7. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Подання до суду щодо призначення опікуна над особами визнанеми судом недієздатними» (додаток 21).

3.8. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Подання до суду щодо призначення піклувальника над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена» (додаток 22).

3.9. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Надання дозволу на влаштування малолітнього до дитячого будинку» (додаток 23).

3.10. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Бронювання житла та видача охоронних свідоцтв» (додаток 24).

3.11. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Включення до списку осіб, що мають право на доступне житло» (додаток 25).

  1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надає відділ економіки:

4.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) в гірському населеному пункті» (додаток 26).

4.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Реєстрація місця проживання/перебування» (додаток 27).

4.3. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги «Зняття з реєстрації місця проживання/перебування» (додаток 28).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.

Міський голова                                                               Володимир Гаразд