Про виконання у 2018 році програми реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання м. Долина на 2018-2019 роки

Тип документу: . № 1609-50/2019 від 18.04.2019. Стан: чинний Дата публікації: 23.04.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 18.04.2019. № 1609-50/2019

м. Долина

Про виконання у 2018 році програми реалізації

Стратегії сталого розвитку в сфері

енергоспоживання м. Долина на 2018-2019 роки

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання у 2018 році програми реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання м. Долина на 2018-2019 роки затверджену рішенням міської ради від 30.05.2018. № 1188-38/2018, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання у 2018 році програми реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання м. Долина на 2018-2019 роки (додається).
  1. Роботу по виконанню Програми вважати задовільною.

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

Додаток до рішенням міської ради

                                                                                                                                                       від 18.04.2019. № 1609-50/2019

 

ЗВІТ

про виконання програми реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання м. Долина за 2018 рік

 
1. Виконання окремих заходів в рамках Програми

з/пЗаплановані заходиРезультативність1231.  Підтримка функціонування системи енергетичного менеджменту, забезпечення дотримання вимог стандарту ISO 50001:2011 по системі енергоменеджменту1.1Підтримка функціонування програмного забезпечення «Енергоплан»
Із 2013 року відділом ЕІМР здійснюється щоденний моніторинг енергоспоживання в усіх бюджетних установах міста на базі програмного забезпечення Енергоплан. Всього до системи під’єднано 25 будівель сфери освіти, медицини та культури різного підпорядкування. Система безперебійно та ефективно функціонувала і в цьому році.
Ліміти на споживання всіх видів енергоресурсів для бюджетних установ міста на 2016 рік були розраховані та затверджені розпорядженням міського голови №3 «Про ліміти на споживання енергетичних ресурсів в 2016 році» від 18.01.2016 р.
1.2Ведення щоденного моніторингу споживання енергетичних ресурсів в бюджетних установах містаВідділом енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку Долинської міської ради проводиться щоденний моніторинг споживання основних видів енергоресурсів в бюджетних установ міста Долини. Дана робота проводиться всього для 25 будівель різного підпорядкування: заклади дошкільної освіти, з/о школи, інші заклади сфери освіти, медицини, культури. За результатами моніторингу готувалися щотижневі звіти, які надсилалися для розгляду і оперативного реагування відповідальним керівникам. Також щотижнево підсумки споживання аналізувались в порівнянні із затвердженими лімітами, готувались відповідні аналітичні записки. Аналогічні зведені документи готувались і за підсумками місяця. Функціонування даної системи дозволяє в режимі реального часу відслідковувати тенденції енергоспоживання по кожній установі, оперативно вживати корегуючих дій та не допускати необґрунтованих перевитрат енергії.1.3Розрахунок і затвердження лімітів на споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету на 2018-19 рр.Ліміти на споживання всіх видів енергоресурсів для бюджетних установ міста на 2018 рік були розраховані та затверджені розпорядженням міського голови №11 «Про ліміти на споживання енергетичних ресурсів в 2018 році» від 01.02.2018 року1.4Подання проектів на участь в конкурсному відборі в рамках фінансування з Державного фонду регіонального розвитку та подання інших грантових заявокВ 2018 році продовжувалась реалізація проекту по термомодернізації житлового фонду в рамках програми ЄС СУДЕП. Також впроваджувався проект «Енергоефективність у громадах II» (GIZ). Було подано проектну заявка на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку щодо розширення кластерної моделі теплопостачання бюджетних установ міста. Також подавалася проектна  заявка на фінансування з Механізму підтримки у рамках проекту «Енергоефективність у громадах II» (GIZ).1.5Проведення наглядового аудиту по системі енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2001. Проведення навчань персоналу23-24 квітня 2018 р. проведений наглядовий аудит по системі енергетичного менеджменту та отримано звіт про успішне функціонування  системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:20112.  Популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб, відповідальних за енерговикористання2.1Проведення регулярних нарад з керівництвом бюджетних установ, аналіз даних енергоспоживання та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності споживання енергіїНа підставі даних щоденного моніторингу споживання енергії, відділом ЕІМР розроблялись щотижневі та щомісячні звіти, які ставали предметом нарад з керівниками бюджетних закладів. В цілому, протягом року всі заклади дотримувались встановлених лімітів споживання. Також проведено детальний аналіз енергоспоживання у бюджетних установах за 2017-2018 рр. та розширений аналіз енергоспоживання у дошкільних навчальних закладах за 2013-2018 рр. з метою відстеження динаміки споживання енергоресурсів за цей період. За допомогою ряду впроваджених енергоефективних заходів у будівлях ЗДО протягом останніх років, споживання енергоресурсів, в основному, зменшилося,  на 35%.2.2Систематичне подання інформації про стан реалізації заходів з енергозбереження в місті для її розміщення на офіційних ресурсах міської радиПротягом року публікувалися матеріали щодо раціонального використання енергоресурсів, збереження енергії та води, охорони довкілля в різноманітних  інформаційних засобах міської ради (офіційний сайт, офіційна сторінка Долинської міської ради, офіційна сторінка відділу ЕІМР у соціальній мережі Facebook та Вісник міської ради) Окрім того, в 2018 році Долинська міська рада, як і в минулі роки, прийняла багато делегацій, які приїжджали з метою вивчення досвіду м. Долини, ознайомлення з кращими практиками у різноманітних сферах діяльності, зокрема у сфері енергоефективності.2.3Проведення інформаційних кампаній: Днів енергії, європейський тиждень сталої енергії, європейський тиждень мобільності, Дні Землі, Води, Сонця,  інформаційна та просвітницька робота із мешканцями, учнями шкіл, різноманітна діяльність у Ресурсному центрі проекту
Позиція міста в питаннях сталого енергетичного розвитку проявляється в постійному і цілому ряді заходів, програм, планів та ініціатив з енергозбереження, які вже кілька років поспіль досить активно реалізовуються в місті.
Долинська міська рада завжди покликана привертати увагу населення до глобальних проблем енергозбереження, раціонального споживання енергетичних ресурсів і захисту довкілля.
Тому й в цьому році Долинська міська рада продовжувала активну роботу в напрямку енергозбереження, в тому числі й підвищення рівня обізнаності учнівської молоді щодо принципів енергозбереження, ефективного використання енергоресурсів та захисту навколишнього середовища.
За підтримки Долинської міської ради було проведено ряд заходів у з/о школах:
Тиждень Сталої Енергії, Година Землі, інформаційна кампанія «Енергозбереження – крок до майбутнього».
Також було проведено інформаційно-просвітницьку роботу із населенням міста у формі анкетування та опитування мешканців багатоквартирного житлового фонду.
2.4Реалізація у школах  пізнавально-навчальних демонстраційних проектів   з метою  залучення учнів до активної участі у процесі енергозбереження та енергоефективності, формування у них культури енергозбереження, використання набутих теоретичних знань у реальних умовах, формування в учнів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища підвищення соціальної активності, правильного виховання особистості громадянина України
Уже третій рік поспіль організовуються для учнів старших класі екскурсії у Ресурсний центр енергоаудиту, який створено у рамках європейського проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів CO2 в атмосферу в секторі багатоквартирних житлових будинків у місті Долина», де учні мають змогу ознайомитися із прикладами та моделями енергозберігаючих технологій.
Такі навчально-демонстраційні проекти дають наочне розуміння багатьох речей. Адже «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути».
2.5Майстер класи, зустрічі, презентації основних принципів та практичних рекомендацій щодо раціонального споживання енергетичних ресурсів, впровадження заходів з енергоефективності, можливостей економії для різних цільових груп (молодь, жителі багатоповерхового та приватного сектору, підприємці, потенційні інвестори)
Для жителів міста, особливо для багатоквартирного житлового фонду, проводилися тематичні дворові зустрічі, масштабна підсумкова конференція проекту по термомодернізації житлового фонду.
 
 
 
3.  Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та інших установ та організацій через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів
3.1Термомодернізація багатоквартирних житлових будинків містаУ 2018 році завершувався проект «Зменшення енергоспоживання та викидів CO2 в атмосферу в секторі багатоквартирних житлових будинків у місті Долина». Остаточно виконано всі роботи по термомодернізації багатоквартирних будинків, включаючи утеплення фасадів, цокольної частини та влаштування відмостки на суму 4 351 721 грн.3.2Консультаційна та організаційна допомога співвласникам багатоквартирних будинків при отриманні співфінансування на виконання заходів із енергозбереження в багатоквартирних будинкахПроведено тематичні зустрічі та ознайомлено населення із можливостями співфінансування на впровадження енергоефективних заходів, а також конференцію на тему “Енергозбереження в багатоквартирних будинках”3.3Проведення консультацій та організаційний супровід з питань енергозбереженняНадано консультації всім мешканцям, що зверталися по питаннях енергозбереження, ініційовано по декілька зустрічей із мешканцями в окремих дворах4.     Сприяння розвитку галузі альтернативної енергетики, забезпечення умов щодо виявлення та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації енергозберігаючих заходів4.1Створення передумов для використання електромобілів у місті та популяризація такого виду транспорту, а саме організація облаштування стоянок для електромобілів в місті, створення першої пілотної електрозаправкиУ 2018 році місто Долина стало партнером проекту «Транскордонна зелена транспортна мережа». В рамках проекту передбачено створення мережі електрозаправок, проведення форумів сталої мобільності, міжнародного автопробігу та навчальних заходів4.2Реконструкція системи опалення ЗДО «Зірочка» з встановленням модульної твердопаливної котельніРеконструйовано систему опалення ЗДО «Зірочка» з приєднання додаткового об’єкта Будинку техніки та введено в експлуатацію модульну твердопаливну котельню. Вартість робіт 3 317 358 грн.
 

  1. Використання бюджетних коштів по програмі:

з/п
Назва заходу План, грн. (a) Факт, грн. (b) Залишок, грн. (a-b)
(«+» – залишок,
«-» – перевитрати)
Поточні видатки
1.5 Проведення наглядового аудиту по системі енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2001. Проведення навчань персоналу Фінансування здійснювалося з Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в місті Долина на 2018р.
2.3 Проведення інформаційних кампаній: Днів енергії, європейський тиждень сталої енергії, європейський тиждень мобільності, Дні Землі, Води, Сонця,  інформаційна та просвітницька робота із різноманітною цільовою аудиторією Фінансування було знято при проведенні уточнень міського бюджету
2.4 Реалізація у школах  пізнавально-навчальних демонстраційних проектів   з метою  залучення учнів до активної участі у процесі енергозбереження та енергоефективності, формування у них культури енергозбереження, використання набутих теоретичних знань у реальних умовах, формування в учнів цілісної картини взаємодії людини й навколишнього середовища підвищення соціальної активності, правильного виховання особистості громадянина України Фінансування було знято при проведенні уточнень міського бюджету
Всього поточних видатків
Капітальні видатки (бюджет розвитку)
3.1 Термомодернізація багатоквартирних житлових будинків міста 4 351 721  
4 351 721
4.2 Реконструкція системи опалення ЗДО «Зірочка» з встановленням модульної твердопаливної котельні 3 317 358 3 317 358

 Начальник відділу ЕІМР                                                  Наталія Головата