Про виконання у 2018 році програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Долина на 2018-2022 роки

Тип документу: . № 1610-50/2019 від 18.04.2019. Стан: чинний Дата публікації: 23.04.2019

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Від 18.04.2019. № 1610-50/2019

м. Долина

 Про виконання у 2018 році програми посилення 

конкурентоспроможності   малого та середнього

підприємництва  м. Долина на 2018-2022 роки 

 Заслухавши та обговоривши звіт директора комунального підприємства «Долина – Інвест» Олександра Кізими про виконання у 2018 році програми посилення  конкурентоспроможності   малого та середнього підприємництва  м. Долина на 2018-2022 роки, затверджену рішенням міської ради від 30.05.2018. № 1186-38/2018, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити звіт про виконання у 2018 році програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Долина на 2018-2022 роки. (додається).
  1. Роботу комунального підприємства «Долина – Інвест» по виконанню Програми у 2018 році вважати задовільною.

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

Додаток до рішення міської ради

від 18.04.2019. № 1610-50/2019

ЗВІТ

про  виконання у 2018 році програми посилення конкурентоспроможності   малого та середнього підприємництва  м. Долина на 2018-2022 роки 

 Загальна інформація

Дана Програма  затверджена  рішенням міської ради від 30.05.2018. № 1186-38/2018 і є результатом співпраці міської влади, представників МСП, фахівців проекту ПРОМІС, в ній представлено спільне бачення шляхів розвитку і посилення конкурентоздатності місцевого малого та середнього бізнесу.

Проект Програми було розроблено на підставі досліджень поточного стану розвитку МСП, а також порівняльного аналізу розвитку МСП м. Долина і міст-аналогів.

Метою цієї Програми є посилення конкурентоспроможності МСП м. Долина шляхом покращення інституційних засад ведення бізнесу, а також спрощення доступу до інструментів підвищення ефективності підприємницької діяльності. Напрями діяльності визначені на підставі Акту про малий бізнес для Європи з урахуванням місцевих особливостей:

  1. Підтримка реалізації бізнес-потенціалу.
  2. Удосконалення адміністрування.
  3. Сприяння доступу до фінансових ресурсів.
  4. Спрощення виходу на нові ринки.
  5. Сприяння розвитку персоналу і запровадженню інновацій.
  6. Підтримка екологізації.

Рішенням міської ради від 27.06.2018. № 1257-39/2018 «Про внесення змін до програми діяльності комунального підприємства «Долина-Інвест» на 2018 рік» підприємство «Долина – Інвест», як виконавець Програми,  отримало  завдання  в частині організації та проведення серії тренінгів, направлених на вирішення таких напрямків, які передбачені в пункті 2.4 Програми «Спрощення виходу МСП на нові ринки через реалізацію проекту «Стандартизація та сертифікація для МСП», що передбачає проведення семінарів про переваги відповідності стандартам в умовах конкуренції, інформування стосовно умов проведення сертифікації та пункту 2.5 Програми «Сприяння розвитку персоналу і запровадженню інновацій» через реалізацію проекту «Освіта для бізнесу», що передбачає проведення тренінгів відповідно до запитів МСП, з урахуванням специфіки галузі шляхом співпраці з навчальними закладами з інших міст та практиками проекту «Ділова англійська», що передбачає проведення курсів з англійської мови для співробітників МСП для спрощення контакту із зарубіжними партнерами.

На виконання  проекту «Стандартизація та сертифікація для МСП»  були проведені переговори з виконавцем заходів, підготовлена угода та розроблений навчальний курс з 5- ти  тематичних тренінгів. «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Через відсутність зацікавленості з боку представників МСП   в 2018 році заплановані тренінги не відбулися.

На виконання  проекту «Освіта для бізнесу», були проведені семінар  для бухгалтерів  МСП, та  представників сільськогосподарських кооперативів.  В навчальних заходах  взяли участь більше 30 осіб.  Семінари проводилися  фахівцями   Податкової інспекції, Львівської дорадчої служби із залученням експертів.

На виконання проекту «Освіта для бізнесу», було проведено навчання англійської мови по 20 годинній програмі. Навчанням було охоплено 15  представників МСП, які отримали можливість підвищити свій рівень англійської.

Фінансування Програми у 2018 році

 На виконання Програми у 2018 році було  витрачено 45 000,00 грн,  по наступних статтях (розшифрування надходжень та видатків за загальним фондом (КПКВ – 0107610, КЕКВ -2282) :

Статті видатків Кошторисне призначення Фактичне
використання
%
3. Оплата послуг крім комунальних :
оплата послуг по організації тренінгів та семінарів в рамках програми підтримки  МСП
50 000,00 45 000,00 90
ВСЬОГО 50 000,00 45 000,00 90

 Директор КП «Долина –Інвест»                                                 Олександр Кізима